Wednesday, December 22, 2010

Wajar tolak peguam syarie bukan Islam


Oleh Musa Awang
sekretariatpgsm@yahoo.com

Berita Harian 22/12/2010

Keputusan muzakarah perlu segera diwartakan elak keputusan dicabar, dipertikai

MUZAKARAH Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam membuat keputusan menolak pelantikan individu bukan Islam sebagai peguam syarie, tepat pada masanya.


Saya berharap mana-mana individu bukan Islam yang berhasrat memohon menjadi peguam syarie menghormati keputusan itu.

Sebenarnya, fungsi peguam syarie di Mahkamah Syariah bukan saja membantu anak guam, tetapi membantu mahkamah dan hakim dalam soal dakwaan, keterangan, bukti, hujah, qarinah dan ikrar. Mereka juga memberi khidmat nasihat mengenai hukum Islam, prosiding mahkamah selain bertindak sebagai pendamai.

Peguam syarie perlu berakhlak mulia, menjaga moral dan etika, menjauhi maksiat, menutup aurat dan menjaga maruah sepanjang masa sama ada dalam atau di luar mahkamah kerana profesion itu dipandang mulia oleh masyarakat.

Membuka permohonan peguam syarie kepada bukan Islam bererti membuka ruang peguam syarie minum arak, bersekedudukan, berkhalwat dan sebagainya.

Peguam syarie perlu berhujah dengan dalil daripada sumber hukum syarak iaitu al-Quran dan sunnah, ijmak, qiyas, masalih al-mursalah, amalan kalangan sahabat serta pandangan ulama muktabar.

Membenarkan bukan Islam menjadi peguam syarie bererti membenarkan mereka berhujah dengan ayat al-Quran dan hadis yang boleh menyebabkan salah tafsiran terhadap hukum syarak serta mengelirukan masyarakat.

Saya bersetuju dengan pendapat jawatankuasa fatwa bahawa individu bukan Islam tidak bersedia untuk semua perkara itu, justeru keputusan menolak pelantikan mereka sebagai peguam syarie adalah wajar.

Saya juga berharap keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam itu segera dibawa kepada Jawatankuasa Fatwa/Perundingan Syarak Negeri dan seterusnya diwartakan Jabatan Mufti Negeri sebagai fatwa negeri supaya lebih memberi kesan dari sudut perundangan.

Sesuatu fatwa mengikat dan berkuatkuasa menurut undang-undang hanya selepas ia diwartakan. Seksyen 49 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003 memperuntukkan: “Apabila disiarkan dalam warta, sesuatu fatwa hendaklah mengikat setiap orang Islam yang berada di Negeri Selangor sebagai ajaran agamanya dan hendaklah menjadi kewajipannya di sisi agama Islam untuk mematuhi dan berpegang kepada fatwa itu, melainkan jika dia dibenarkan oleh hukum syarak untuk tidak mengikut fatwa itu dalam perkara amalan peribadi.”

Mewartakan keputusan muzakarah perlu dilakukan segera supaya tidak membuka sebarang ruang kepada pihak yang tidak berpuas hati dengan fatwa ini mengambil tindakan yang tidak wajar. Kita juga tidak mahu fatwa itu menjadi seperti fatwa pengharaman rokok yang hanya Selangor, Kedah dan Pahang yang mewartakannya.

Keputusan muzakarah ini juga seharusnya membuka mata Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) seperti Johor, Perlis, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang tidak mensyaratkan Islam secara khusus untuk permohonan sebagai peguam syarie, segera berbuat demikian. Tugas MAIN menjaga kepentingan umat Islam serta mengelakkan mudarat tertentu atau yang bersifat mendatang.

Menurut Seksyen 80 (2) (a) dan (b), Enakmen Pentadbiran Agama Islam, majlis boleh dengan kelulusan Sultan, membuat peraturan mengadakan peruntukan bagi tatacara, kelayakan dan fi bagi penerimaan peguam syarie, mengawal selia dan mengawasi kelakuan peguam syarie.

Di peringkat nasional, draf Akta Profesion Guaman Syarie yang pernah diumumkan Datuk Seri Dr Zahid Hamidi, yang ketika itu Menteri Di Jabatan Perdana Menteri pada 14 Jun 2008 di Konvensyen Peguam Syarie Kali Pertama bahawa ia akan dibentangkan di Parlimen hujung tahun sehingga kini masih belum menjadi kenyataan. Akta itu juga perlu disegerakan.

Penulis ialah Timbalan Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia.
E-mel : sekretariatpgsm@yahoo.com.

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...