Tuesday, April 17, 2012

PGSM rancang tambah program penyelidikan

Peguam Syarie Menulis
Berita Harian, Rabu 18 April 2012

Oleh Musa Awang
Barisan Pimpinan PGSM Sesi 2012-2015

Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) telah mengadakan Mesyuarat Agong PGSM kali ke-11 pada Sabtu, 14 April 2012 di Dewan Seminar, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Mesyuarat agong kali ke-11 memperlihatkan perubahan kepada pimpinan PGSM, dengan gabungan ahli-ahli jawatankuasa peringkat pertengahan, junior dan senior. Jumlah ahli-ahli jawatankuasa lelaki dan wanita juga seimbang.

Tuan Musa Bin Awang dipilih sebagai Presiden PGSM bagi sesi 2012/2015, menggantikan Tuan Mohamad Isa Bin Abd Ralip yang tidak mempertahankan jawatan. Manakala Tuan Roshdan Sujak Bin Rafie dipilih sebagai Timbalan Presiden. Penolong Setiausaha ialah Puan Norilyana Dzulkifli, manakala Penolong Bendahari ialah Mohd Tajuddin Abd Razak.

Undang-undang tubuh PGSM memberikan kuasa kepada Presiden yang dipilih untuk melantik Setiausaha Agong dan Bendahari Kehormat. Perlantikan Setiausaha Agong dan Bendahari Kehormat akan diumumkan dalam waktu terdekat oleh Presiden PGSM.

Tigabelas (13) orang Ahli Jawatan Kuasa yang dipilih adalah Tuan Moeis bin Basri, Kol (B) Tuan Haji Ahmad Bin Daud, Puan Afshah Binti Arifin, Tuan Mohd Junid bin Ramali, Cik Faridah Binti Ahmad, Puan Hazirah Binti Othman, Tuan Ahmad Nazib Bin Johari, Tuan Abdullah Anuar Bin Sahri, Puan Siti Aishah Binti Din, Tuan Mohd Redzuan Bin Ramli, Cik Norra Syada Binti Othman, Tuan Haji Azmi Bin Tan Sri Rais dan Tuan Haji Mahyuddin Bin Zahari.

Jawatankuasa baru ini akan berkhidmat sehingga tahun 2015. Fokus utama pimpinan baru PGSM ini adalah merealisasikan Akta Guaman Syarie yang menjadi perjuangan semua Peguam Syarie sekian lama. Pelbagai halangan dan dugaan yang ditempuh selama ini, campurtangan pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan adanya akta tersebut, termasuk isu mengharmonikan peruntukan bidangkuasa kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan mengenai Peguam Syarie. Pada mesyuarat agong tersebut, majoriti peguam syarie bersetuju bahawa perlunya ada suatu akta yang menaungi semua peguam-peguam syarie di Negara ini dan mendesak kerajaan Malaysia segera mengadakan Akta Profesion Guaman Syarie tersebut. Mereka juga bersetuju memberikan mandat sepenuhnya kepada PGSM untuk merangka kertas konsep cadangan undang-undang dan menyediakan draf awal Akta tersebut.

Sebagai mengambil langkah pro-aktif terhadap desakan dan mandat yang diberikan oleh peguam-peguam syarie tersebut, PGSM akan mengadakan Bengkel Draf Akta Guaman Syarie pada Sabtu dan Ahad, 21 hingga 22 April 2012 akan datang, bertempat di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Bangi, Selangor, bagi membincangkan secara teknikal terhadap kertas konsep cadangan undang-undang dan draf awal Akta tersebut. Bengkel selama 2 hari ini akan mengumpulkan seramai 100 orang peguam syarie yang terdiri daripada seramai 5 orang wakil peguam syarie setiap negeri, termasuk Sabah dan Sarawak.

PGSM sedang berusaha merealisasikan penubuhan cawangan PGSM di negeri-negeri. Setakat ini PGSM telah mempunyai seramai 8 orang wakil penyelaras negeri di Perak, Kedah, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Pulau Pinang & Sarawak. Lantikan baru akan dibuat bagi wakil penyelaras Negeri Selangor, Melaka, Terengganu & Sabah. Langkah pertama akan dimulai oleh peguam-peguam syarie Negeri Kelantan yang akan mengadakan mesyuarat agong penaja kali pertama pada 24 Mei 2012 akan datang.

PGSM juga sedang berusaha menambah dana atau sumber kewangan persatuan termasuk hasrar memiliki bangunan sendiri. Di samping usaha menambah keahlian, program penyelidikan, pendidikan & latihan untuk peguam-peguam syarie akan diperbanyakkan, terutama kepada peguam Syarie muda, peguam Syarie wanita dan pelatih dalam kamar (chambering). Setakat ini belum ada apa-apa peraturan khusus berhubung dengan amalan pelatih dalam kamar yang hadir bagi pihak master mereka di Mahkamah Syariah, tidak sepertimana di mahkamah sivil. Sebahagian kecil pelatih dalam kamar di Mahkamah Syariah dilayan seperti kerani sambilan, padahal mereka adalah graduan lulusan universiti, dan mereka inilah yang akan menjadi generasi pelapis kepada profesion peguam syarie di Negara ini. Fenomena penghijrahan lulusan Syariah undang-undang dari universiti dalam Negara luar Negara ke profesion lain seperti guru JQAF mendapat perhatian serius pimpinan baru PGSM.

Program-pogram sukan, rekreasi dan riadah yang berjalan dengan baik selama ini akan dikekalkan, di samping menjana laman sesawang baru persatuan yang lebih sofistikated, memperbanyakkan bahan penerbitan ilmiah, menjaga hubungan baik Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Jabatan Kehakiman Syariah atau Mahkamah Syariah Negeri-negeri, Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Jabatan Peguam Negara, Polis Di Raja Malaysia (PDRM), jabatan-jabatan kerajaan lain serta dengan NGO-NGO Islam lain.

Alamat terbaru sekretariat PGSM adalah di Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, No. 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur. Tel : 03-6205 7000 sambungan 184. E-mail : sekretariatpgsm@yahoo.com.

- Penulis ialah Presiden PGSM Sesi 2012-2015.

Presiden PGSM 2012-2015

Monday, April 16, 2012

'Syariah court must first expand its jurisdiction'

By MASAMI MUSTAZA | masamimustaza@nst.com.my 0 comments

UPGRADE: If not, 3 levels would be fine, say experts

KUALA LUMPUR: THE religious authorities should look into expanding the jurisdiction of syariah courts if it were to upgrade the system from three to five levels.

Malaysian Syariah Lawyers Association deputy president Musa Awang said the upgrade would not serve any purpose if the courts' jurisdiction were unchanged.

He added that the religious authorities should also look into giving more bite to crime under syariah law.

"For syariah criminal offences, the syariah courts can only pass sentences of not more than three years imprisonment, a fine of up to RM5,000, and or up to six strokes of the cane.

"If we're going to increase the hierarchy of the courts, we must improve on this as well. There's been no change for more than 10 years," he said when contacted yesterday.

However, Musa said upgrading the syariah legal system to more levels would also help to increase the number of judges and lawyers within the syariah legal profession.

Universiti Malaya Academy of Islamic Studies' syariah and law department head Dr Siti Zubaidah Ismail said the current three-tier system in the syariah courts, which covered family, civil and criminal matters, could also be expanded to cover other matters such as Islamic finance or banking disputes.

"If the jurisdiction were to remain the same, then increasing the number of levels isn't necessary as what we have right now is compatible with the three-level composition of our syariah courts."

Syariah lawyer Muhamad Burok said he was all for the proposal to upgrade the syariah legal system but said there had to be be further explanation on what the fourth and fifth levels would encompass.

"The syariah courts is a three-level system consisting of the lower court, high court and the appeal court.

"The syariah legal system is a matter of state law, with every state having its own act on the administration of Islamic laws.

"If we want something similar to the federal court in the civil legal system, amendments must be made to streamline the state syariah laws before cases can be brought to a higher level."

On Thursday, Minister in the Prime Minister's Department Datuk Seri Jamil Khir Baharom had said "a study is being conducted to upgrade the Syariah legal system" to be on par with the civil court system -- by increasing it from three to five levels.

The Islamic Development Department has been tasked with the responsibility of examining and reviewing the proposal.

In addition, Jamil Khir said his ministry would be coordinating the gazetting of fatwa rulings in all states to enable syariah law to be enforced effectively efficiently and consistently to avoid disputes.

Read more: 'Syariah court must first expand its jurisdiction' - General - New Straits Times http://www.nst.com.my/nation/general/syariah-court-must-first-expand-its-jurisdiction-1.73732#ixzz1sEU0UAjB

Wednesday, April 4, 2012

Usaha memartabatkan profesion Peguam Syarie

Peguam Syarie Menulis
Berita Harian
4 April 2012

Matlamat PGSM wujud akta perbaiki kelemahan

Oleh Musa Awang

Mewujudkan undang-undang atau akta Profesion Guaman Syarie adalah menjadi matlamat utama penubuhan Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) pada tahun 2001, bertujuan menaik taraf profesion Peguam Syarie seiring dan sejalan dengan peguam sivil, seterusnya memperbaiki kelemahan yang wujud, selain menjamin kesinambangunan profesion Peguam Syarie di Negara ini, seterusnya ke persada antarabangsa.

Profesion Peguam Syarie bukanlah satu profesion yang baru, malah telah bermula di zaman Rasulullah s.a.w lagi, walaupun pada waktu itu ia bukanlah suatu profesion yang khusus sebagaimana pada masa kini. Sayyidina Ali r.a pernah bertindak sebagai peguam Syarie dalam kes seorang perempuan yang mengaku berzina di hadapan Khalifah Umar r.a, sedangkan sebenarnya wanita itu telah dirogol oleh seorang lelaki. Selain itu, Ibn Abbas r.a telah membela perempuan yang telah pun disabitkan melakukan zina dan hendak direjam oleh Khalifah Othman r.a, di mana dengan pembelaan tersebut, Khalifah Othman r.a telah membetulkan hukumannya dan membebaskan perempuan tersebut.

Selaras dengan ucapan YAB Perdana Menteri Malaysia pada Konvensyen Peguam Syarie Kali ke-2 pada 1 Julai 2011 di Hotel Grand Seasons Kuala Lumpur, PGSM amat komited dan memandang serius terhadap komitmen yang ditunjukkan Kerajaan. PGSM terlibat dari awal dalam merangka konsep undang-undang dan mendraf Akta tersebut. Beberapa siri mesyuarat telah dihadiri oleh wakil PGSM bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Peguam Negara serta wakil Negeri dan lain-lain, untuk mencari penyelesaian terbaik dalam memastikan Akta tersebut menjadi kenyataan, dengan mengambilkira pandangan dari pelbagai pihak termasuk dari Negeri-negeri.

Sesetengah pihak mempertikaikan masa yang lama diambil, daripada tarikh ucapan YAB Perdana Menteri pada Julai 2011 sehingga sekarang belum menampakkan Akta tersebut akan dibentangkan di Parlimen. Perlu ditegaskan bahawa usaha mengadakan sesuatu undang-undang yang belum ada adalah lebih sukar dan memerlukan lebih banyak masa serta tenaga, berbanding meminda undang-undang yang telah sedia ada.

Tambahan pula, Akta ini akan melibatkan usaha mengharmonikan bidangkuasa kerajaan persekutuan dan bidangkuasa kerajaan negeri-negeri, merujuk kepada kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Malaysia, Jadual Sembilan, Senarai 2, Senarai Negeri yang meletakkan segala hal-hal berkaitan dengan agama Islam adalah di bawah bidangkuasa negeri masing-masing.

Pada masa kini, undang-undang yang terpakai bagi mengawal selia hal ehwal peguam syarie dari aspek kemasukan, kelayakan dan hal tatatertib adalah ditentukan oleh kaedah-kaedah negeri yang diwujudkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam negeri-negeri atau Enakmen Mahkamah Syariah negeri-negeri. Negeri-negeri yang mempunyai kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan seperti - Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Selangor) 2008, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Melaka 1989, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Johor 1982, Kaedah-Kaedah Peguam Syariah Perak 1980, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Pulau Pinang 1997, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Perlis 1991, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Pahang 1995, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie 1988, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Terengganu 1986, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Sarawak 1992, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Kelantan 1983.

Sehingga Akta tersebut direalisasikan, pada masa ini, semua Peguam syarie adalah di bawah kawalan Kaedah atau Peraturan Peguam Syarie negeri-negeri, yang mengawal kelayakan, penerimaan masuk, fee, etika, disiplin dan sebagainya.

Dalam pada itu, PGSM juga dalam usaha untuk mendapatkan mandat daripada majoriti Peguam Syarie seluruh Negara, yang memperakui bahawa mereka bersetuju dengan kewujudan Akta tersebut. Sebilangan kecil di kalangan Peguam Syarie tidak bersetuju dengan kewujudan Akta tersebut dan lebih selesa untuk kekal dengan keadaan mereka sekarang, yakni berada di bawah Peraturan atau Kaedah-kaedah Peguam Syarie Negeri.

Program-program diatur untuk mendapatkan mandat tersebut, dan juga mengadakan siri-siri bengkel bagi mengadakan perbincangan secara terperinci bagi mendapatkan pandangan atau input di kalangan Peguam Syarie, terhadap deraf awal Akta tersebut, sebelum ianya dimuktamadkan.

- Penulis ialah Timbalan Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Email : maa46050@yahoo.com.

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...