Wednesday, December 28, 2011

Kuasa dengar mohon murtad masih hak mahkamah syariah


Mahkamah sivil kendalikan kes kesalahan Enakmen Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam)

Peguam Syarie Menulis
Berita Harian, 28 Disember 2011

Oleh Tuan Musa Awang
sekretariatpgsm@yahoo.com

Khamis lalu, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom menyatakan bahawa kerajaan dalam usaha untuk menyelaraskan penguatkuasaan Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam yang sedia ada di beberapa negeri. Suatu usaha yang baik bagi membendung usaha penyebaran atau dakwah terancang agama bukan Islam kepada umat Islam, yang sepatutnya sudah lama dilaksanakan.

Mungkin ada yang keliru dengan kenyataan tersebut, seolah-olah kesemua perbicaraan kes murtad akan dibawa ke mahkamah sivil dan bukan lagi mahkamah Syariah. Permohonan pengisytiharan murtad orang Islam masih akan didengar di Mahkamah Syariah kerana ia adalah di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah berdasarkan Seksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri, bukannya di Mahkamah sivil.

Hanya Mahkamah Syariah yang boleh mengesahkan dan mengisytiharkan seseorang itu telah keluar Islam. Selagi seseorang beragama Islam, ia tertakluk di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah, sehinggalah Mahkamah Syariah mengisytiharkan dirinya telah keluar Islam. Meletakkan kes permohonan murtad di bawah bidangkuasa Mahkamah sivil adalah ibarat menjerut leher umat Islam kerana sebahagian hakim-hakim di mahkamah sivil adalah bukan beragama Islam.

Maksud kes murtad didengar di mahkamah sivil adalah melibatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan menurut Enakmen Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam). Enakmen Kawalan tersebut telah sedia ada di Terengganu, Kelantan, Kedah, Melaka, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan Johor. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Terengganu, telah wujud sejak 1980. Undang-undang terbaru adalah Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Negeri Sembilan dan Johor, iaitu pada tahun 1991. Setakat ini cuma Perlis, Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang belum ada undang-undang seumpama itu.

Sesetengah pihak termasuk orang Islam sendiri ada yang mempertikaikan undang-undang tersebut kelihatan sebagai menyekat kebebasan beragama yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan. Suka dijelaskan, kebebasan beragama yang diberikan Perlembagaan adalah hak untuk menganuti dan mengamalkan agama masing-masing, bukan hak untuk mengembangkan anutan atau amalan agama mereka kepada orang Islam.

Kebebasan beragama yang dinyatakan dalam Perkara 11 bukanlah suatu yang mutlak, tetapi tertakluk kepada sekatan-sekatan tertentu. Perkara 11 (1) Perlembagaan memperuntukkan bahawa “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan agamanya.”

Fasal 4 memperuntukkan “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam” (Perkara 11 (4)).

Perkara 11 (4) inilah yang menjadi punca kuasa kepada Dewan Undangan Negeri dan Parlimen untuk membuat undang-undang bagi mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama bukan di kalangan penganut Islam, sejajar dengan Perkara 3 (1) Perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan dan agama tertinggi dalam negara.

Negeri-negeri yang belum menggubal undang-undang tersebut perlu segera berbuat demikian untuk menjaga kebajikan dan kepentingan umat Islam di negeri tersebut. Namun, jika sekalipun ada undang-undang, tetapi tidak dikuatkuasakan adalah suatu perkara yang amat dikesalkan.

Semua kesalahan-kesalahan di bawah Enakmen Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) adalah kesalahan-kesalahan boleh tangkap (seizable offence) bagi maksud Kanun Prosedur Jenayah. Pegawai yang diberi kuasa atau pegawai polis berpangkat tidak rendah daripada Inspektor boleh menangkap tanpa waran sesiapa yang disyaki melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Enakmen tersebut.

Seksyen 10 Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam Johor 1991 memperuntukkan “Raja dalam mesyuarat boleh, secara bertulis, melantik mana-mana pegawai awam menjadi seorang pegawai diberikuasa di bawah Enakmen ini.” Pegawai diberikuasa ertinya pegawai awam yang dilantik di bawah Enakmen tersebut. Enakmen negeri Terengganu, Kelantan, Kedah, dan Melaka menggunakan istilah “pegawai bertauliah” yang mempunyai maksud hampir sama.

Pegawai diberikuasa atau pegawai bertauliah boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang disyaki telah melakukan mana-mana kesalahan di bawah Enakmen tersebut, melakukan siasatan, termasuk memohon bantuan mana-mana pegawai polis dalam menjalankan kuasanya. Pegawai diberikuasa bukanlah semestinya pegawai polis atau pegawai penguatkuasa agama. Boleh jadi sesiapa sahaja yang dilantik oleh Raja atau Sultan setiap negeri, dari kalangan pegawai awam samada beragama Islam atau bukan Islam.

Kes-kes berkenaan akan dibicarakan oleh seorang Majistret, kerana undang-undang tersebut bukan sahaja boleh dikenakan ke atas orang Islam yang bersekongkol dengan bukan Islam menyebarkan dakyah agama mereka, tetapi juga boleh dikenakan terhadap orang bukan Islam tersebut.

Tidak pasti, sudah adakah pegawai diberi kuasa ini yang dilantik, dan jika ada, berapa ramaikah yang sudah dilantik. Usaha ke arah melaksanakan undang-undang ini perlu dimulakan dengan melantik pegawai diberi kuasa atau pegawai bertauliah sebagaimana yang dikehendaki oleh Enakmen tersebut.

- Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Boleh dihubungi melalui e-mel sekretariatpgsm@yahoo.com

Friday, December 23, 2011

KENYATAAN MEDIA RESPON TERHADAP KENYATAAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI, ENAKMEN CEGAH MURTAD PERLU DILAKSANA SEGERA

Persatuan Peguam Syarie Malaysia
(Shariah Lawyers Association of Malaysia)
Sekretariat PGSM
d/a Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan,
Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
No. 71, Jalan Sri Hartamas, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur
Tel : 03-6205 7000 sambungan 184.
Blog : http://www.peguamsyariemalaysia.blogspot.com

Ruj. Kami : Bil.(21) dlm. TP/2011 (Media)

23 DISEMBER 2011 bersamaan 27 Muharam 1433H.


KENYATAAN MEDIA

RESPON TERHADAP KENYATAAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI,
DATUK SERI JAMIL KHIR BAHAROM BAHAWA ENAKMEN CEGAH MURTAD PERLU DILAKSANA SEGERA

Berhubung kenyataan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom bahawa enakmen cegah murtad perlu dilaksana segera, PGSM dengan ini terpanggil untuk mengeluarkan kenyataan seperti berikut :-

1. PGSM menyokong penuh usaha untuk menyelaraskan penguatkuasaan Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam yang sudah sedia wujud di negeri-negeri sejak 1980-an, bagi membendung usaha penyebaran atau dakwah terancang agama bukan Islam kepada umat Islam.
Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam kepada Orang Islam telah sedia ada Kedah, Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Terengganu, Pahang dan Kelantan.

Cuma Perlis, Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang belum ada undang-undang seumpama itu.

2. Undang-undang Kawalan tersebut adalah berdasarkan kepada punca kuasa di bawah Perkara 11 (4) Perlembagaan Persekutuan, yang memberi kuasa kepada Dewan Undangan Negeri dan Parlimen untuk membuat undang-undang bagi mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama bukan di kalangan penganut Islam.

Ia bukanlah bermaksud orang Islam sengaja hendak menyekat kebebasan beragama di Negara ini. Kebebasan beragama yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 11 (1) adalah hak untuk menganuti dan mengamalkan agama masing-masing, bukan hak untuk mengembangkan anutan atau amalan agama mereka kepada orang Islam. Tertakluk kepada Perkara 11 (4), sebarang usaha untuk mengembangkan iktikad atau kepercayaan agama bukan Islam di kalangan orang Islam boleh dikawal atau disekat oleh pihak pemerintah.

3. PGSM menggesa Negeri-negeri yang belum menggubal undang-undang tersebut segera berbuat demikian untuk menjaga kebajikan dan kepentingan umat Islam di negeri tersebut.

4. PGSM menegaskan bahawa Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam yang sedia ada memberikan kuasa kepada "pegawai diberikuasa" atau "pegawai bertauliah” untuk menjalankan tangkapan, melakukan siasatan.

Pegawai diberikuasa atau pegawai bertauliah adalah mana-mana pegawai di kalangan pegawai perkhidmatan awam Negeri yang diberikan tauliah oleh Sultan. Pegawai diberikuasa boleh menangkap tanpa waran, termasuk memohon bantuan mana-mana pegawai polis dalam menjalankan kuasanya.

PERSOALANNYA, apakah ada Negeri-negeri yang telah mempunyai pegawai diberikuasa atau pegawai bertauliah ini? Jika belum, PGSM menggesa pegawai ini dilantik segera untuk menguatkuasakan Enakmen tersebut.

5. PGSM juga memperbetulkan kenyataan berhubung kesemua perbicaraan kes murtad akan dibawa ke mahkamah sivil dan bukan lagi mahkamah syariah. PGSM menegaskan bahawa permohonan pengisytiharan murtad orang Islam adalah di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah berdasarkan Seksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri, dan bukannya di Mahkamah sivil.

Hanya Mahkamah Syariah yang boleh mengesahkan dan mengisytiharkan seseorang itu telah keluar Islam. Selagi seseorang beragama Islam, ia tertakluk di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah, sehinggalah Mahkamah Syariah mengisytiharkan dirinya telah keluar Islam. Meletakkan kes permohonan murtad di bawah bidangkuasa Mahkamah Sivil adalah ibarat menjerut leher umat Islam kerana sebahagian hakim-hakim di mahkamah sivil adalah bukan beragama Islam.

6. Cuma, Tertuduh yang ditangkap di Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam sahaja akan dibicarakan di mahkamah sivil kerana si pesalah (penyebar dakwah dan dakyah) turut membabitkan orang bukan Islam.

7. PGSM sedia berkerjasama dengan kerajaan serta agensi kerajaan lain seperti JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Jabatan Agama Islam Negeri untuk memastikan gejala murtad di negara ini dapat dibendung atau dibasmi terus.

Sekian untuk siaran.

Terima kasih.

“Meletakkan Hak Kepada Yang Berhak”

Yang benar,

Musa___
...............................
(MUSA AWANG, P.P.N)
Timbalan Presiden
Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)
019-387 0105

Tuesday, December 13, 2011

Peguam syarie penentu kelancaran kes syariahOleh Musa Awang

Peguam Syarie Menulis Berita Harian, 14/12/2011

Mahkamah perlu dilihat sebagai institusi berintegriti, mampu kembalikan keyakinan ummah


TAHUN ini menyaksikan beberapa bangunan Mahkamah Syariah dirasmikan di seluruh negara. Pada 28 Jun lalu, Raja Muda Perak, Raja Dr Nazrin Shah, berkenan merasmikan Bangunan Mahkamah Syariah Tapah yang konsep dan idea luaran bangunan menyerupai Istana Kuning, Bukit Chandan.

Dalam titah perasmian, Raja Nazrin berkata, Mahkamah Syariah perlu cekap mengendalikan kes yang dibawa untuk mendapat pengadilan, termasuk tidak melayan kerenah menangguhkan kes secara sengaja kerana tindakan itu boleh menidakkan terlaksananya keadilan.

Hakim, pegawai mahkamah dan peguam syarie perlu bekerjasama secara kolektif bagi memastikan prosiding mahkamah dapat berjalan lancar dan kes dibicarakan dapat diselesaikan segera.
Pada 25 November lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah menyeru pegawai Mahkamah Syariah khususnya hakim syarie supaya bersedia berhadapan cabaran besar dengan melengkapkan diri dalam pelbagai disiplin ilmu.

Baginda yang bertitah ketika Majlis Perasmian Bangunan Baru Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) di Shah Alam, berkata, kes di Mahkamah Syariah kini bukan membabitkan kes perceraian, juga tuntutan harta bernilai jutaan ringgit dan kes mencabar sensitiviti masyarakat.

Baginda bertitah supaya semua pihak terutama peguam syarie, pendakwa syarie dan pihak yang bertikai perlu membantu mahkamah dengan membentangkan fakta sebenar supaya keadilan dapat ditegakkan.

Mahkamah Syariah perlu dilihat sebagai sebuah institusi yang berintegriti dan berkualiti tinggi kerana ini penting dalam usaha membina keyakinan serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Syariah.

Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan yang menelan belanja RM96 juta di Jalan Hartamas, berhampiran Kompleks Mahkamah Jalan Duta dan Masjid Wilayah Persekutuan, yang juga Mahkamah Syariah terbesar di Malaysia menjadi bukti keunggulan perundangan syariah negara.

Oleh itu, peguam syarie sebagai sahabat mahkamah juga perlu diberi pengiktirafan dan tidak dipinggirkan dalam bangunan mahkamah yang tersergam indah itu. Seperti mana di Mahkamah Sivil, bilik rehat yang selesa untuk peguam syarie sepatutnya disediakan di bangunan mahkamah.

Selain itu, sudah tiba masanya diadakan peraturan atau arahan mewajibkan pihak yang memfailkan kes di Mahkamah Syariah, terutama di Mahkamah Tinggi Syariah melantik peguam syarie sama ada swasta atau kerajaan, supaya tuntutan atau permohonan ke mahkamah dibuat mengikut prosedur.

Langkah itu juga bagi memastikan perbicaraan kes berjalan lancar dan dapat diselesaikan dengan cepat. Peguam syarie sebenarnya membantu mahkamah mengendalikan kes dengan baik dan berkesan, supaya hakim dapat menghukum dengan adil, tepat dan cepat.

Ketidakfahaman segelintir suami isteri membuat tuntutan adalah faktor utama menyebabkan sebilangan kes di Mahkamah Syariah tertangguh begitu lama. Kadang-kadang mereka tidak faham apa permohonan yang hendak dibuat semasa kes didaftarkan.

Statistik Jabatan Kehakiman Syariah Melaka menunjukkan sebanyak 24.2 peratus kes tertangguh bagi 2006 hingga 2009, berpunca daripada pihak yang bertikai tidak hadir ke mahkamah atau tidak bersedia pada tarikh pendengaran ditetapkan dan 12.65 peratus disebabkan dokumen tidak lengkap.

Pada masa sama, peguam syarie juga perlu mempersiapkan diri dengan ilmu dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti mulia seperti dituntut hukum syarak.
Peguam syarie yang kurang ilmu pengetahuan syariah dan undang-undang semasa tidak akan membantu hakim menegakkan keadilan.

Peguam syarie yang tidak berakhlak dan tidak amanah bukan saja akan menyusahkan anak guam, tetapi juga menjadi halangan untuk membantu mahkamah menghukum dengan adil, tepat, cepat dan berkesan.

Adanya bangunan baru dan kemudahan diberikan, diharap peguam syarie dapat memberi kerjasama sepenuhnya untuk memastikan perbicaraan dijalankan dengan berkesan seterusnya mengurangkan jumlah kes tertunggak.

Tuesday, November 29, 2011

Tiada kesepakatan laksana fatwa kelirukan umat IslamOleh Musa Awang

Peguam Syarie Menulis Berita Harian 30/11/2011

Wanita Muslim sertai ratu cantik cabar ketetapan syariah

PENYERTAAN wanita Islam pada pertandingan ratu cantik pernah menggugat ketenangan masyarakat apabila tiga gadis Melayu menyertai pertandingan itu di Selangor pada 1997.

Baru-baru ini, lima wanita Islam menyertai pertandingan Ratu Cantik Borneo (MBB) 2011 di Kuching, Sarawak, walaupun sudah diberi kaunseling oleh Jabatan Agama Islam Sarawak dan mendapat bantahan pelbagai pihak. Walaupun belum ada undang-undang khusus di Sarawak yang menghalang orang Islam menyertai pertandingan ratu cantik, tidak bermakna mereka boleh memperagakan aurat pada pertandingan itu.

Dicadangkan supaya diwujudkan jawatankuasa penyelarasan pada peringkat kebangsaan untuk memastikan negeri yang belum mewartakan fatwa sudah diputuskan Majlis Fatwa Kebangsaan untuk berbuat demikian Firman Allah SWT bermaksud: “Dan katakan kepada perempuan beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka dan jangan memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala dan jangan mereka memperlihatkan perhiasan tubuh melainkan kepada suami atau bapa atau bapa mentua atau anak atau anak tiri atau saudara mereka atau anak bagi saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara mereka yang perempuan atau perempuan Islam atau hamba atau orang gaji daripada lelaki yang sudah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti mengenai aurat perempuan dan jangan mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka dan bertaubat kamu sekalian kepada Allah, wahai orang beriman, supaya kamu berjaya.” (Surah An-Nur, ayat 31)

Kecantikan tubuh wanita Islam bukan untuk dipertontonkan atau dijadikan bahan pertandingan. Wanita Islam perlu memiliki sifat tawaduk dan tidak membanggakan diri. Kecantikan wanita Islam terletak pada ketaatan agama, kemuliaan hati, kelembutan tutur kata dan tindak-tanduk.

Majlis Fatwa Kebangsaan sudah memutuskan untuk mengharamkan wanita Islam menyertai pertandingan ratu cantik pada 1997. Isu terbaru membuka mata kita walaupun selepas lebih 14 tahun fatwa kebangsaan dikeluarkan, masih ada negeri belum menerima dan mewartakan fatwa itu.

Walaupun dari sudut perundangan keputusan muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan tidak mengikat negeri untuk menerimanya, dari sudut pandangan syarak, keputusan itu suatu fatwa.

Dari sudut lain, ia menunjukkan tiada kesepaduan pendapat dalam urusan umat Islam. Perbezaan adat dan budaya tidak boleh mengubah hukum ditetapkan syarak. Dicadangkan supaya diwujudkan jawatankuasa penyelarasan peringkat kebangsaan untuk memastikan negeri yang belum mewartakan fatwa sudah diputuskan Majlis Fatwa Kebangsaan untuk berbuat demikian. Alasan munasabah perlu diberikan negeri yang belum mewartakan fatwa kebangsaan itu termasuk Sarawak. Mereka perlu menyemak semula semua fatwa kebangsaan yang belum diwartakan, terutama larangan ratu cantik Islam.

Suasana mutakhir ini membabitkan ancaman pihak yang menaja hak asasi dan individu secara terbuka, memerlukan tindakan segera pihak berkuasa agama. Ramai gadis terlalu ghairah memperagakan kecantikan pada pertandingan majalah dan akhbar sama ada dalam keadaan mereka mengetahui atau jahil hukum.

Dari segi penguatkuasaan, jika sudah diwartakan, orang yang melakukan tindakan bertentangan dengan fatwa itu boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang jenayah syariah negeri. Seksyen 9 Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001 (Ordinan 46 Tahun 2001) memperuntukkan: “Mana-mana orang yang bertindak dengan cara menghina pihak berkuasa agama atau mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah atau arahan majlis dinyatakan atau diberikan melalui fatwa, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.”

Tindakan menasihatkan lima peserta terbabit adalah langkah awal yang harus dipuji. Apabila mereka masih menyertai pertandingan itu walaupun diberi nasihat, ia seperti mencabar kewibawaan pihak berkuasa agama. Maka, kajian menjadikan larangan itu dalam bentuk penguatkuasaan undang-undang perlu disegerakan bagi menyekat aktiviti itu terus berleluasa.

Penulis ialah Timbalan Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia boleh dihubungi di alamat e-mel sekretariatpgsm@yahoo.com

Wednesday, November 23, 2011

Dilema putus tunangDilema putus tunang
Oleh Noriah Idris
Metro Ahad

Pertunangan adalah permulaan langkah menuju gerbang perkahwinan. Biarpun belum sah bergelar pasangan suami isteri, namun ia adalah fasa yang menghampiri untuk hidup berumah tangga. Pun begitu, pertunangan tidak menghalalkan hubungan intim sebagaimana yang berlaku dalam sebuah rumah tangga.

Timbalan Presiden Peguam Syarie Malaysia (PGSM), Musa Awang berkata, Islam tidak menetapkan bentuk atau cara pertunangan, namun dibenarkan selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip asas hukum syarak.

Katanya, kebanyakan pertunangan diamalkan masyarakat Islam hari ini membawa banyak kebaikan kepada pasangan yang bertunangkerana selain merapatkan hubungan kekeluargaan antara kedua-dua pihak, secara tidak langsung menyimpul perasaan menghormati antara satu sama lain sebelum mempelai diikat melalui simpulan perkahwinan yang sah.

Lazimnya, apabila seseorang sudah bertunang bermakna dia sudah mengikat suatu perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian pertunangan dan mengharapkan suatu masa nanti bakal disatukan.

Ada kalanya, perjanjian pertunangan ini tidak ditunaikan sama ada dengan sengaja atau melalui paksaan bahkan, ada yang berakhir dengan kejadian putus tunang.
Ekoran itu, pihak yang mengalami kejadian putus tunang itu akan menanggung malu, terkilan, fitnah dan pelbagai perasaan sehingga ada yang melakukan saman di mahkamah daripada jumlah ribuan mencecah kepada jutaan ringgit.

“Seksyen 15 Akta Undang-Undang Keluarga Islam memberi hak kepada seseorang itu menuntut kerugian yang dialami membabitkan persediaan untuk perkahwinan atau apa-apa perbelanjaan.

“Mereka boleh memfailkan tuntutan itu di mahkamah syariah bagi mendapatkan semula pemberian yang diberikan atau segala perbelanjaan yang ditanggung bagi menyediakan segala keperluan untuk perkahwinan.

“Ertinya, barangan yang sudah dibeli misalnya barangan hantaran dipulangkan dan ia sama nilai seperti tempahan kad jemputan, pelamin, khemah dan sebagainya,” katanya.
Mengulas kejadian yang berlaku seperti saman malu atau tuntutan sehingga mencecah jutaan ringgit oleh mangsa putus tunang itu, Musa mengatakan ada segelintir pihak melakukan saman itu atas dasar balas dendam atau maruah yang sudah tercalar.

Katanya, istilah saman malu mungkin tiada dalam bidang kuasa mahkamah syariah tetapi ia lebih membabitkan ganti rugi am kepada yang menjadi mangsa putus tunang itu.
Namun mereka yang merasakan dirinya dimalukan atau maruah tercalar ekoran kejadian itu, boleh membawa perkara berkenaan ke tengah agar mendapat pembelaan sewajarnya.

Beliau turut melahirkan rasa bimbang jika saman malu dengan jumlah mencecah ribuan atau jutaan ringgit menjadi ‘trend’ masyarakat hari ini sedangkan hukum syarak membenarkannya dengan mengambil kira nilai harga barangan di samping tuntutan yang munasabah saja, bukan kerana perkara lain.

Namun, katanya, kajian lebih terperinci perlu dilakukan untuk menebus malu pihak yang sudah diputus tunang terutama pada saat-saat akhir menjelang majlis perkahwinan.
Beliau juga tidak menafikan ada kalangan mereka sudah melakukan persiapan bagi mengadakan majlis perkahwinan dengan melakukan ubah suai rumah, menempah pelamin dan barangan hantaran, namun tidak terjadi perkahwinan sebagaimana dimeterai kedua-dua pihak sebaliknya berakhir dengan perpisahan.

“Pada pandangan saya, jika diteliti balik tuntutan dan ia wajar serta munasabah kerana membabitkan syariat, ia dibenarkan oleh hukum syarak dan perkara itu tiada masalah untuk ‘dikanunkan’.

“Selain itu, satu kajian khusus harus dilakukan pihak berwajib supaya mangsa dapat menuntut segala ganti rugi am. Contohnya, apabila tetamu sudah datang menghadiri majlis perkahwinan tiba-tiba dibatalkan sudah tentu keluarga pengantin menanggung malu.

“Apabila tindakan saman dilakukan, ia bertujuan memberi teladan kepada masyarakat agar tidak mengulangi perkara yang dianggap boleh mengaibkan orang lain,” katanya.
Mengenai segelintir pihak mengheret si pelaku ke mahkamah sivil, beliau berkata, kemungkinan kes itu akan dirujuk semula kepada mahkamah syariah kerana bidang kuasa sedemikian hanya diberi kepada mahkamah syariah.

Apa yang berlaku ada hikmah

DIDORONG kekecewaan yang amat sangat, rasa tertipu berikutan tidak dapat meneruskan perkahwinan selepas melakukan pelbagai persiapan ke arah mendirikan mahligai bahagia menyebabkan seseorang itu berasa marah dan tertekan apabila putus tunang.
Terlerainya ikatan suci itu ibarat kemarau bertahun terhapus dek hujan sehari dan begitu dirasakan oleh mereka yang pernah menjadi `mangsa’ putus tunang itu.

Pakar Perunding Kanan Psikiatri, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Dr Osman Che Bakar berkata, reda adalah jalan terbaik kerana ia berlaku sebelum terjadinya sebuah perkahwinan.

Menurutnya, jika pertunangan diteruskan dan disusuli perkahwinan selepas itu kemungkinan berlaku peristiwa yang lebih mengharukan misalnya perpisahan, curang dan pelbagai lagi, kesannya mungkin lebih buruk.

“Ada kalanya kita kena didik diri dan mengatakan semua itu ada hikmah tersendiri.Tuhan seolah-olah memberi petunjuk lebih awal bahawa dia bukan jodoh terbaik dan mungkin akan dianugerahkan dengan bakal suami atau isteri atau jodoh yang lebih baik lagi,” katanya.

Apa yang penting, katanya, kehidupan perlu diteruskan kerana masih ada ruang untuk bergembira bersama mereka yang memahami diri anda.

“Jangan disebabkan putus tunang atau tidak jadi berkahwin membuatkan anda merasakan hidup ini sudah tidak bermakna lagi. Sedangkan anda sebenarnya sedang `diuji’ dan jangan merasakan ia sebagai suatu tekanan dalam hidup sehinggakan mengetepikan orang sekeliling.

“Bersikap dewasalah atau lebih positif dan jangan terasa dimalukan. Kadangkala sifat orang yang menyaman bekas tunang itu bukan sekadar ingin melampiaskan rasa malu semata-mata sebaliknya lebih kepada dendam atau rasa tertipu oleh pihak yang satu lagi,” katanya.

Perkara yang perlu diambil kira:

* Bertunang berupa kontrak awal kepada perkahwinan. Pihak yang berjanji kena patuhi kecuali ada kemungkinan besar membawa kepada kemudaratan jika diteruskan juga lalu pertunangan boleh diputuskan.

* Misalnya, jika lelaki seorang penagih tegar, Islam membenarkan pertunangan dibatalkan dengan syarat pihak yang memutuskan harus membayar balik segala ganti rugi mengikut nilai yang sudah ditentukan.

* Pastikan segala resit pembelian barangan atau urusan bayaran disimpan sebagai bukti penting di mahkamah.

* Jika lelaki yang memutuskan pertunangan, wanita boleh melakukan tuntutan di mahkamah syariah. Pada masa sama, lelaki juga boleh menuntut balik saman berdasarkan perkara yang logik atau berasas.

* Wajar atau tidak pertunangan diputuskan berdasarkan sesuatu, jika sebabnya kuat ia harus dilakukan.

* Bawa saksi atau bukti untuk menyokong bukti anda.

* Cari peguam syarie bertauliah dan dapatkan nasihat yang betul demi mengelakkan tertipu dengan tuntutan tidak sepatutnya.

Kes putus tunang:

* Kes 1: (Akhir 2004)
JOHOR BAHRU: Kes putus tunang jururawat, Norlida Abdul Rahman dan penyerang bola sepak Kedah, Hasmawi menggemparkan negara akhir 2004 lalu, selepas pemain itu membatalkan perkahwinan mereka dengan hanya menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS), 19 jam sebelum majlis pernikahan di Felda Ulu Dengar, Kahang, Kluang, dekat sini, kira-kira jam 2 pagi.

Melalui SMS itu, Hasmawi menulis “Pa minta maaf, harap Ma faham. Mungkin ditakdirkan kita tak ada jodoh. Minta maaf kat abah dan mak, bukan niat Pa untuk malukan depa,” sebelum penyerang Kedah itu menghilangkan diri.

Keadaan itu bukan saja memalukan keluarga wanita kerana ketiadaan pengantin lelaki, malah majlis kenduri terpaksa diteruskan di rumah mereka di Felda Ulu Dengar, Kahang Timur, berikutan kad jemputan sudah diedar kepada kira-kira 1,000 tetamu.

* Kes 2: (7 Januari 2009)
SHAH ALAM: Seorang lelaki semalam menuntut ganti rugi RM70,000 daripada bekas tunangnya kerana tidak berpuas hati dengan tindakan wanita berkenaan memutuskan pertunangan mereka, Disember lalu, kira-kira sebulan sebelum perkahwinan dilangsungkan.

Pereka grafik, Muhamad Salleh Muhamad Yusof, 47, membuat tuntutan itu terhadap Nur Diana Ahmad Zubir, 29, di Mahkamah Rendah Syariah di sini.
Muhamad Salleh memfailkan tuntutan itu melalui Tetuan Ahmad Nazib & Associates pada 18 Disember lalu selepas dua minggu pertunangan mereka diputuskan.

* Kes 3: (1 Februari 2010)
SHAH ALAM: Kes tuntutan ganti rugi hampir RM1 juta yang difailkan seorang pengarah syarikat terhadap bekas tunangnya, di Mahkamah Tinggi Syariah di sini, semalam selesai selepas kedua-dua pihak bersetuju menyelesaikan kes itu secara baik berdasarkan terma yang dipersetujui.

Peguam, Azmi Mohd Rais yang mewakili plaintif, Mohamad Fahizul Khairi, 54, memberitahu mahkamah terma yang dipersetujui anak guamnya dan defendan, Nor Daliya Mohd Daud, 35, termasuklah, anak guamnya bersetuju menerima RM600,000 sebagai penyelesaian keseluruhan terhadap tuntutan itu.

* Kes 4: (13 Januari 2011)
KOTA BHARU Seorang penjawat awam memfailkan saman sebanyak RM1.1 juta ke atas bekas tunangnya di Mahkamah Tinggi di sini semalam kerana membatalkan perkahwinan kira-kira enam jam sebelum mereka sepatutnya diijabkabulkan pada 3 Jun lalu.
Plaintif, Mohd Masran Ab Rahman, 32, dari Kampung Banggol Kemunting, Tanah Merah memfailkan writ saman itu menerusi dua peguam, Latifah Ariffin dan Mohd Murtadza Mohd Mokhtar, di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi di sini.

Plaintif tidak hadir di mahkamah kerana bekerja di Kuala Lumpur.
Selain bekas tunangnya, Norzulyana Mat Hasan @ Mat Hussin, 28, yang dinamakan sebagai defendan pertama, Mohd Masran turut menamakan bapa wanita itu, Mat Hasan @ Mat Hussin Ibrahim, 60, dari Taman Maka, Tanah Merah di sini sebagai defendan kedua.
Lelaki itu menuntut daripada defendan-defendan ganti rugi am sebanyak RM100,000, ganti rugi teruk sebanyak RM500,000, ganti rugi malu sebanyak RM500,000 dan ganti rugi khas yang akan ditentukan kemudian.

Wednesday, November 16, 2011

Hak asasi tak boleh melangkaui agamaOleh Musa Awang
bhnews@bharian.com.my

Peguam Syarie Menulis, Berita Harian 16/11/2011

Tiada anutan benarkan seks bebas

SEKSUALITI Merdeka adalah acara tahunan mengenai hak seksualiti yang pernah diadakan di Kuala Lumpur, dengan kerjasama gabungan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) serta beberapa individu. Antara acara diadakan ialah bengkel, perbincangan, tayangan filem dan penulisan surat.

Penganjur program ini percaya golongan gay, lesbian, biseksual dan transgender berhak bebas daripada diskriminasi serta keganasan, berhak menyayangi dan disayangi dengan mengutarakan prinsip terkandung dalam Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang ditandatangani Malaysia.

Walaupun fasal Perlembagaan Persekutuan menjamin kesamarataan untuk semua warga Malaysia dari segi undang-undang dan perlindungan dari diskriminasi atas dasar gender, kebebasan bersuara dan berpersatuan, namun dalam konteks perlembagaan, Islam sebagai agama Persekutuan perlu diambil kira.

Tidak seperti negara lain, Perlembagaan Negara berpaksikan kepada agama (Perkara 3 (1)).

Kebanyakan agama di dunia melarang aktiviti seks bebas dan seks sesama jantina. Hak asasi tidak boleh melangkaui kehendak agama, kerana agama yang membezakan manusia dengan binatang.

Hak asasi yang ditaja Barat bersandarkan ideologi humanisme atau individualisme, hak asasi menurut Islam bersandarkan kepada wahyu Allah SWT.

Apa yang logik pada akal fikiran tidak semestinya sesuai dan dibenarkan agama. Mungkin pada akal mereka logik bagi seseorang mempunyai naluri menyukai sesama jantina, namun naluri itu perlu dibatasi dan diimbangi oleh agama.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan peraturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlumbalah membuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu akan kembali semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (Surah Al-Ma’idah, ayat 48)

Sebagai seorang Islam, kita haruslah berpegang teguh dengan lima Rukun Islam dan enam Rukun Iman. Jika percaya kepada Allah, rasul, malaikat, hari kiamat dan qada qadar Allah, maka kita hendaklah mengerjakan segala suruhan serta menjauhi segala larangan.

Jika Allah SWT melarang sesuatu perbuatan, maka ia haram, tidak kira apa naluri kita mahu dan apa kehendak akal fikiran. Amat malang jika orang Islam terbabit dalam program Seksualiti Merdeka.

Lebih malang apabila golongan beragama Islam menggunakan forum dan perantara bukan Islam untuk memperjuangkan apa yang dikatakan ‘hak’ bagi mereka.

Program ini pernah diadakan dan mempunyai pengikut kalangan orang Islam. Buktinya, ada orang Islam yang menyokong penganjuran program berkenaan seperti tersiar di laman web. Persoalannya, di mana kita semasa program ini dianjurkan dulu?

Sudah tiba masanya pihak berkuasa Islam negara memikirkan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini daripada berterusan. Jabatan Agama Islam perlu ditubuhkan satu unit atau bahagian khusus bertugas memantau dan membendung masalah gay, lesbian, biseksual dan transgender.

Usaha mendekati golongan ini perlu dilakukan dengan memberi khidmat nasihat, bimbingan serta mengajak mereka kembali ke jalan kebenaran. Bagi yang berdegil, usaha penguatkuasaan undang-undang mengikut undang-undang jenayah syariah hendaklah dilakukan.

Menghukum mungkin tidak boleh memulihkan golongan maka hukuman alternatif boleh diguna pakai seperti ditahan di rumah pemulihan akhlak untuk tempoh tertentu tidak melebihi enam bulan atau mengikat bon untuk berkelakuan baik selama tempoh tidak melebihi tiga tahun.

Wednesday, October 12, 2011

Modul kursus perkahwinan perlu transformasi


Oleh Musa Awang

Berita Harian, 12/10/2011

Tempoh sah sijil mesti ditetapkan maksimum satu tahun supaya ilmu dimanfaatkan

PENGUMUMAN Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom, bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) akan membuat penambahbaikan kursus perkahwinan dari semasa ke semasa dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri, satu perkembangan positif.

Kursus perkahwinan adalah persediaan awal kepada pasangan yang hendak mendirikan rumah tangga bertujuan memberi kefahaman tambahan mengenai perkahwinan mengikut syarak dan bagaimana menguruskan kehidupan rumah tangga selepas berkahwin.

Ia juga mendedahkan pasangan cara melaporkan kepada pihak yang sepatutnya, apabila berlaku pergaduhan atau konflik dalam rumah tangga.

Pengendalian kursus perkahwinan pada masa kini lebih berorientasikan perniagaan di mana pengendalian kursus perkahwinan dibuat syarikat swasta. Sudah pasti matlamat utama syarikat ini adalah untuk meraih keuntungan.

Ada yang membenarkan peserta baru tamat persekolahan menghadiri kursus tetapi hanya berkahwin beberapa tahun selepas itu. Adalah wajar kursus ini dihadkan kepada peserta yang memang hendak berkahwin untuk tempoh terdekat saja, bagi memastikan ilmu dapat dimanfaatkan.

Tempoh sah laku sijil kursus perlu dihadkan maksimum setahun saja. Jika tidak berkahwin selepas setahun, peserta perlu mengikuti kursus sekali lagi.
Sesetengah penganjur mengambil jalan mudah dengan menjemput penceramah kurang mahir dan tiada pengalaman, sedangkan tanggungjawab penceramah kursus perkahwinan adalah berat dalam memberi kesedaran kepada peserta yang bakal menempuh alam perkahwinan.

Peguam Syarie yang terbabit dalam kes perceraian sepatutnya diberi keutamaan sebagai penceramah, supaya pengalaman mengendalikan masalah perceraian boleh dikongsi dengan peserta.

Justeru, tindakan merombak modul kursus lebih relevan dan dapat memberikan kesan perlu disegerakan.Selain itu, bagi mengurangkan kadar perceraian dalam kalangan pasangan Islam termasuk yang baru berkahwin, institusi kaunseling di Jabatan Agama Islam juga perlukan transformasi. Kaunseling adalah satu proses menolong, bukan aktiviti memberi nasihat.

Fungsi kaunselor ialah sebagai pemandu atau penunjuk kepada pasangan bermasalah untuk mencari jalan membuat pilihan berlandaskan al-Quran, al-Hadis dan sunnah nabi.

Menurut Imam al-Ghazali, antara matlamat kaunseling untuk memperkembangkan personaliti positif individu bagi menyelesaikan kerumitan dengan cara berkesan, membantu menyesuaikan dirinya dengan masyarakat, membekalkan pengalaman baru, membantu pasangan memahami diri dan menyesuaikan dengan persekitaran, untuk berjaya menjadi khalifah Allah SWT serta beribadah kepada-Nya.

Kelayakan pegawai kaunseling di Jabatan Agama Islam negeri perlu diteliti semula kerana kebanyakan kaunselor tidak ada kelayakan sepatutnya. Menurut Akta Kaunselor 1998 (Akta 580), kaunselor perlu mempunyai kelayakan akademik dan berdaftar di bawah akta itu.

Seksyen 22 (1) Akta 580 memperuntukkan, tiada seorang pun boleh mengamalkan, menjalankan, mengendalikan atau mengemukakan dirinya sebagai kaunselor, menggunakan gelaran ‘kaunselor berdaftar’ atau mempamerkan tanda menunjukkan dia seorang kaunselor berdaftar, melainkan jika dia didaftarkan di bawah akta ini.

Sesiapa yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM30,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Sebagai pemandu, kaunselor kekeluargaan Islam perlu mempunyai ilmu dan kefahaman mengenai hukum syarak, al-Quran dan hadis. Begitu juga kemahiran untuk membuat pasangan sedar, jelas dan faham akan situasi sebenar.

Kaunselor yang baik dapat membantu pasangan bermasalah menyedari kelemahan diri, memperbaiki kelemahan dengan menggunakan potensi diri serta tahu amanah dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT.

Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) antara institusi kaunseling kekeluargaan yang boleh dijadikan model pengurusan kaunseling terbaik. PK MAINS ditubuhkan dan beroperasi pada 1998 bertujuan memberi khidmat kaunseling profesional secara percuma kepada orang ramai bagi membantu masyarakat menangani pelbagai masalah.

Antara aktiviti dijalankan ialah kaunseling individu, kelompok, perkahwinan, kerjaya dan lain-lain. Semua kaunselor bertaraf profesional selaras Akta 580 dengan kelayakan akademik minimum peringkat sarjana muda dalam bidang kaunseling.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) dan boleh dihubungi di alamat e-mel maa46050@yahoo.com

Tuesday, October 11, 2011

Wacana Abim tegaskan Hudud sesuai dilaksanakan

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, 3 Okt: Wacana Isu Semasa Hudud: Sesuaikah Dilaksanakan di Malaysia anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim) semalam merumuskan bahawa undang-undang jenayah syariah tersebut sesuai dan wajar dilaksanakan di Malaysia.

Setiausaha Agung Abim, Mohamad Raimi Ab Rahim (gambar) menekankan usaha ke arah merealisasikan undang-undang hudud boleh dilaksanakan melalui kehendak politik yang kuat dengan mengambil kita penafsiran dan pindaan semula terhadap sistem perundangan yang sedia ada sebelum ini.

Beliau berkata demikian dalam sidang media yang diadakan sejurus wacana tersebut yang membariskan tiga ahli panel terkemuka iaitu Prof Dr Aziz Bari (pakar perlembagaan), Dr. Abdul Halim El-Muhamadiy (Naib Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia), serta Musa Awang (Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia).

Ketua Biro Syariah dan Kewangan Islam Abim, Dr Zulkifli Hassan pula bertindak sebagai moderator.

Wacana ini diadakan sebagai respon terhadap polemik pelaksanaan hukuman Hudud yang diketengahkan di media-media arus perdana.
Sepanjang tempoh semenjak polemik ini tercetus minggu lalu, beberapa pihak telah mengkritik cadangan perlaksanaan undang-undang Hudud yang diketengahkan oleh Menteri Besar Kelantan, Tuan guru Datuk Nik Abd Aziz Nik Mat.

Selain bertentangan dengan perlembagaan Malaysia yang dikatakan bersifat sekular, Hudud juga di dakwa akan mengakibatkan diskriminasi


Perspektif syariah dan sejarah

Dr Abd Halim El-Muhammady menjelaskan secara umumnya, perlaksanaan hudud merupakan satu tuntutan syariat dan aqidah bagi umat Islam. “Perintah perlaksanaan hudud adalah bersifat qati’e atau mutlak iaitu kewajipan yang mesti dilaksanakan.

"Oleh itu proses dan usaha ke arah melaksanakan undang-undang hudud perlu diberikan perhatian serius,” jelas beliau sambil menambah walaupun tidak disepakati secara ijma’, perlaksanaan syariah Islam merupakan salah satu komponen atau ciri sebuah negara Islam.

Dari segi perspektif sejarah pula menurut Dr Ab Halim lagi, undang-undang hudud sebenarnya telah dilaksanakan sejak zaman Melaka.

Beliau merujuk kepada manuskrip undang-undang Pahang yang juga digunapakai di Perak dan Johor di sekitar abad ke-17 yang kini disimpan di London, ia telah membuktikan bahawa undang-undang hudud merupakan undang-undang yang telah dikuatkuasakan ratusan tahun dahulu.

Hudud dalam konteks perlembagaan

Prof Dr Abd Aziz Bari (gambar) mengatakan perlembagaan meletakkan Islam di tempat yang istimewa.

“Perlembagaan Malaysia tidak bersifat sekular. Perkara 3 yang menyatakan Islam adalah agama persekutuan perlu juga dibaca dengan Perkara 11, 12 dan beberapa peruntukan yang lain jelas menunjukkan kedudukan istimewa Islam di dalam perlembagaan. Pandangan mengatakan perlembagaan Malaysia adalah sekular adalah tersasar dari pentafsiran sebenar perlembagaan,” jelas pakar perlembagaan di Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

Abd Aziz menegaskan bahawa perlaksanaan hudud juga perlu melihat dari aspek kehendak masyarakat atau rakyat.

Dalam kes di Kelantan beliau berpandangan, sekiranya rakyat negeri tersebut telah bersedia dan bersetuju untuk perlaksanaan hudud, hasrat ini perlu disambut dan ditunaikan.

“Dalam soal perlembagaan, kita harus menyedari bahawa ia bukan sesuatu yang mutlak dan tidak boleh diubah. Ia boleh dipinda serta dimansuhkan. Namun begitu dalam masa yang sama, pindaan serta pemansuhan (perlembagaan) ini juga tidak perlu dilakukan kerana perlembagaan itu sendiri tertakluk kepada pelbagai tafsiran yang boleh menghasilkan perspektif-perspektif yang berbeza,” menurut beliau yang merupakan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

Beliau juga mencadangkan agar satu referendum atau pungutan suara dilakukan untuk meninjau hasrat dan kehendak rakyat mengenai perlaksanaan hudud.

Sekiranya referendum itu positif, kerajaan Pusat seharusnya membantu kerajaan negeri ke arah perlaksanaannya dengan bersungguh-sungguh, tegas beliau lagi.

"Undang-undang jenayah Islam boleh dilaksanakan di dalam kerangka perlembagaan dan lunas perundangan yang ada sekarang. Persoalannya ialah mahu atau tidak? ” jelas Prof Dr Aziz Bari yang juga merupakan penulis Islam Dalam Perlembagaan Malaysia.

Aplikasi undang-undang

Pengamal undang-undang syariah, Musa Awang undang-undang tidak seharusnya dijadikan halangan dalam merealisasikan hukuman Hudud.

“Walaupun diakui terdapat beberapa halangan dari sudut undang-undang umpamanya Akta Bidangkuasa Mahkamah Syariah 1965 (Pindaan 1988) yang menghadkan bidang kuasa mahkamah syariah kepada hanya boleh mengenakan hukuman sebanyak 3 tahun penjara, RM5000 denda dan 6 kali sebatan, halangan seumpaman ini sebenarnya tidak boleh dijadikan alasan yang tidak membolehkan ianya dipinda atau dimansuhkan.

"Bahkan, pindaan undang-undang tersebut boleh dilaksanakan oleh eksekutif tanpa perlu melalui proses mendapatkan mandat 2/3 majoriti yang diperlukan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan,” jelas Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM).

Beliau menambah, "Hatta perlembagaan pun pernah dipinda, undang-undang seumpama ini boleh sahaja dipinda atau dimansuhkan dengan adanya Political Will.”

Oleh itu menurut Musa Awang lagi, “Persediaan dari sudut yang lain, umpamanya kesediaan badan kehakiman, pengamal undang-undang, infrastruktur, badan penguatkuasa, badan pendakwa dan lain-lain juga perlu diambil perhatian sewajarnya dalam melaksanakan hukum hudud."

Dalam pada itu, Mohamad Raimi mengumumkan beberapa rumusan awal yang dicapai hasil daripada wacana ini yang meliputi:

1) Cadangan enubuhan Jawatankuasa Teknikal Mengkaji Perlaksanaan Hudud secara serius di Malaysia

(2) Menggerakkan 'Road Show’ atau Program Penerangan Undang-undang Hudud yang Berterusan.

(3) Mencadangkan satu referendum atau pungutan suara diadakan untuk memahami persepsi dan kehendak rakyat terhadap perlaksanaan hudud.

“Wacana hudud yang dianjurkan kali ini merupakan salah satu dari usaha Abim ke arah mendidik masyarakat untuk membincangkan sebarang isu yang timbul secara ilmiah berdasarkan hujah.

"Isu hudud yang dibicarakan dari sudut perspektif yang perbagai sama ada perlembagaan, amalan undang-undang, sejarah, syariah dan demokrasi. Wacana kali ini juga telah mengetengahkan beberapa isu yang sangat signifikan untuk diambil perhatian oleh semua pihak.

"Pihak Abim akan memperhalusi cadangan dan saranan yang dirumuskan dalam wacana hari ini dalam masa terdekat dan mengenmukakannya kepada pihak berwajib.

"Justeru, adalah menjadi harapan kami agar segala cadangan dan saranan yang disyorkan dalam wacana ini disahut oleh pihak yang berwajib dan setiap usaha ke arah perlaksanaan hudud ini perlu dilaksanakan secara berhemah.

"Yang penting, langkah ke arahnya harus bermula, dan ia harus bermula sekarang,” tegas Mohamad Raimi lagi.

'Hudud provisions have been enforced'

2011/10/02

KAJANG: Hudud has been so sensationalised and politicised that it has become difficult to hold a critical discourse on the subject, Syariah Lawyers Association of Malaysia (PGSM) deputy president Musa Awang said yesterday.
He said the enforcement of hudud provisions was not something new, as it had been incorporated into the Laws of Malacca before the British occupation.

"This has been mentioned in several research works on hudud and in forums by Datuk Ismail Kamus," he said during a discussion on hudud organised by Angkatan Belia Islam Malaysia (Muslim Youth Movement of Malaysia) (Abim).

He said the mere mention of hudud should not provoke fear in the people. Those who are well versed in hudud should explain the intricacies of the law to the people.
From a legal viewpoint, Musa said it was possible to implement hudud in the country. He proposed a referendum be held among the Muslim community to gauge the percentage of Muslims who agree and do not agree with the implementation.

"If the people of Kelantan are agreeable then it should not be a problem."

Datuk Dr Abdul Aziz Bari, an expert on constitutional law, said it was up to a state government if it wanted to implement the Islamic law.

"The Federal Constitution has outlined the jurisdictions under the federal and state governments.

"The claim that a state cannot implement hudud is arguable."

On whether a dual system consisting of Islamic and civil laws would cause confusion, Aziz drew parallels to the crimes under the Penal Code with those under the Islamic criminal law Jenayah Syariah.

"This is not a problem. Malaysia is not the only Islamic country where this duality exists."

Abim secretary-general Mohamad Raimi Rahim said political parties should not harp on hudud for political mileage as this would create a negative image on the Islamic law.

"The key here is understanding. A discourse on the subject with reference to the current legal system would be beneficial."

Raimi added that according to joint research by Merdeka Center, Goethe Institute and the Friedrich Naumann foundation -- "Values, Dreams, Ideals of Muslim Youth In Southeast Asia: Surveys in Indonesia and Malaysia" -- a majority of youth agreed to the implementation of certain provisions of Islamic law.

Hukuman mahkamah syariah tak takutkan pesalahOleh Musa Awang

Berita Harian 28/09/2011

HUKUMAN paling tinggi boleh dikenakan terhadap pesalah khalwat, berzina atau bersekedudukan menurut Enakmen Jenayah Syariah negeri adalah denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih tiga tahun atau sebatan tidak lebih enam kali atau kombinasi mana-mana hukuman itu.

Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Pindaan 1984) (Akta 355) mengehadkan kuasa kerajaan negeri untuk meluluskan undang-undang berkaitan jenayah syariah dan mahkamah syariah hanya dibenarkan menghukum dengan hukuman disebutkan.
Akta 355 adalah undang-undang yang diluluskan Parlimen dan berkuatkuasa di seluruh negara. Apa-apa pindaan Akta 355 perlu mendapat persetujuan majoriti Ahli Parlimen.
Jika ada Dewan Undangan Negeri meluluskan undang-undang berlawanan akta itu, maka undang-undang itu akan menjadi ultra-vires (melampaui) dan terbatal setakat mana yang berlawanan. Ini termaktub dalam Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan.

Oleh itu, selagi Akta 355 tidak dipinda, apa-apa percakapan mengenai hendak melaksanakan hukum hudud di negara ini adalah omong kosong dan retorik politik saja.

Walaupun ada pemimpin berpendapat belum sampai masanya hukuman hudud dilaksanakan di negara ini, tetapi berdasarkan masalah gejala sosial semakin meruncing mutakhir ini, perlu diadakan undang-undang lebih tegas, tinggi kadar hukumannya dan mampu mencegah umat Islam terjerumus ke lembah maksiat yang boleh merosakkan keturunan umat Islam ini.

Melihat statistik pendaftaran kelahiran anak luar nikah dan kes pembuangan bayi yang meningkat dari tahun ke tahun, menjadi suatu keperluan mendesak supaya diwujudkan undang-undang yang benar-benar mampan.
Dari 1999 hingga 2003, daripada 70,430 kes, sebanyak 30,978 pendaftaran anak luar nikah membabitkan anak orang Islam. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi (12,836), diikuti Perak (9,788), Kuala Lumpur (9,439) dan Johor (8,920).

Statistik Jabatan Pendaftaran Negara tahun 2007 mencatatkan sebanyak 16,100 pendaftaran anak luar nikah berbangsa Melayu, meningkat sebanyak 16, 541 tahun 2008 dan 17,303 pada 2009.

Manakala statistik kes pembuangan bayi yang dilaporkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) menunjukkan 396 kes dicatatkan dari 2005 hingga 2010. Ia menunjukkan aliran peningkatan walaupun ada penurunan pada 2007.

Sebanyak 67 kes dilaporkan pada 2005, 83 kes (2006) yang menurun kepada 65 kes pada 2007, 102 kes (2008), 79 kes (2009) dan 91 kes (2010). Bagi 2011, dalam bulan Januari saja sebanyak 34 kes buang bayi dilaporkan di akhbar utama Malaysia.

Tidak dinafikan, kes kelahiran anak luar nikah dan pembuangan bayi berpunca daripada perbuatan seawal berkhalwat, kemudian menjurus kepada mukadimah zina, berzina dan bersekedudukan.

Sebagai kerajaan yang prihatin dengan masalah rakyat dan umat Islam, kepimpinan Perdana Menteri perlu segera mengadakan transformasi undang-undang jenayah syariah di negara ini, dengan meminda Akta 355 bagi memberi lebih kuasa kepada mahkamah syariah menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap penjenayah syariah.

Jika hukuman bagi kesalahan mendera binatang di bawah Akta Binatang 1953 (semakan 2006) ada ura-ura hendak dinaikkan kadar denda RM200 kepada RM50,000, mengapa tidak jumlah hukuman kesalahan penjenayah syariah ditingkatkan, sekurang-kurangnya dengan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau 20 sebatan.

Dengan hukuman lebih tinggi, dapat menggerunkan masyarakat daripada melakukan perbuatan yang akhirnya menjerumuskan diri mereka kepada perbuatan zina, kelahiran anak luar nikah dan pembuangan bayi.

Pada masa ini, denda serendah RM5,000 tidak mampu membangkitkan rasa gerun kepada pesalah. Ia juga menggambarkan seolah-olah kesalahan jenayah syariah adalah kesalahan kecil, boleh diulang semula kerana hukumannya lebih ringan berbanding kesalahan mendera binatang.

Padahal, kesalahan dalam Enakmen Jenayah Syariah adalah kesalahan membabitkan perlanggaran terhadap hukum syarak.

Tidak dinafikan mahkamah syariah sudah mengalami banyak perubahan dari segi pentadbiran, prasarana, kakitangan sokongan serta mendapat pengiktirafan.

Persoalannya, bagaimanakah mahkamah syariah boleh turut membantu menyelesaikan masalah umat Islam jika hukuman yang diperuntukkan terlalu ringan dan boleh diperlekehkan?

Maka, selaras perkembangan zaman dan situasi masyarakat Islam, sudah tiba masanya transformasi perundangan syariah dilakukan dengan mengkaji semula dan mempertingkatkan kadar hukuman bagi pesalah syariah di bawah Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965.

Monday, September 19, 2011

Hukuman pesalah syariah ringan?


ARKIB UTUSAN MALAYSIA : 12/09/2011

Hukuman pesalah syariah ringan?

Oleh NORAZLITA MOHD. SIES

SESEBUAH akta yang menjadi tulang belakang undang-undang tertentu bukannya suatu perkara yang statik dan ia perlu bersedia digubal dan dipinda mengikut kesesuaian masa agar tidak kelihatan terlalu 'antik'.

Perubahan akta merupakan sesuatu yang perlu dilakukan supaya ia selaras dengan perkembangan zaman dan situasi semasa serta kecenderungan masyarakat.

Baru-baru ini, media melaporkan bahawa kadar denda RM200 di bawah Akta Binatang 1953 (Semakan 2006) bagi kesalahan mendera haiwan bakal dinaikkan kepada satu jumlah yang lebih setimpal dengan penganiayaan yang dilakukan.

Selaras dengan perkembangan itu, harapan yang sama turut diimpikan oleh Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM), Musa Awang terhadap jumlah denda dalam undang-undang jenayah syariah.

Menurut beliau, mengikut Akta Mahkamah Syariah, Bidang Kuasa Jenayah Syariah 1965 (Pindaan 1984), Mahkamah Syariah boleh menjatuhkan hukuman denda maksimum RM5,000, penjara maksimum tiga tahun atau sebatan syariah sebanyak enam kali atau gabungan antara hukuman-hukuman itu.

"Jumlah itu terlalu rendah. Jika hukuman bagi pendera binatang pun ada inisiatif untuk dinaikkan kepada RM50,000 jadi mengapa tidak pendekatan sama diambil untuk meningkatkan jumlah hukuman bagi kesalahan jenayah syariah supaya sekurang-kurangnya hukuman denda jenayah syariah ini sama dengan hukuman yang dicadangkan bagi kesalahan mendera binatang," katanya.

Lebih-lebih lagi dalam konteks semasa, Mahkamah Syariah kini kata Musa, telah mengalami banyak perubahan dari segi pentadbiran, infrastruktur dan sebagainya, maka adalah wajar hukuman bagi kesalahan jenayah syariah yang dilakukan turut dinaikkan.


Ini kerana, menurut Musa, salah satu prinsip pemakaian undang-undang yang penting adalah berkenaan dengan pengiktirafan masyarakat. Apabila masyarakat merasakan boleh memberikan kepercayaan kepada mahkamah untuk menyelesaikan masalah, maka secara tidak langsung akan mewujudkan pengiktirafan di kalangan masyarakat.

"Saya tidak nampak dengan denda yang rendah sekadar RM5,000 dapat membantu mengurangkan kadar jenayah syariah dan seterusnya menyelesaikan masalah masyarakat.

"Misalnya khalwat, kesalahan zina, bersekedudukkan, musahaqah (lesbian), liwat, murtad, perbuatan membuang bayi, hamil luar nikah dan masalah tukar agama merupakan gejala sosial masa kini yang perlu ditangani secara tuntas,'' katanya.

Salah satu cara untuk mengekang gejala-gejala sosial ini daripada berleluasa, ujar Musa, adalah menerusi mekanisme undang-undang.

Peguam itu mempersoalkan, dengan undang-undang dan hukuman yang begitu ringan bagaimanakah ia mampu membangkitkan rasa serik serta meninggalkan perasaan insaf dalam kalangan tertuduh.

Beliau berkata, pindaan Akta Mahkamah Syariah 1965 yang terakhir dilakukan pada tahun 1984 iaitu 27 tahun lalu dan dari segi prinsip pemakaian undang-undang ia sudah tidak relevan lagi. Maka itu, katanya, sudah sampai masanya ia dikaji semula dan dipertingkatkan.

Katanya, sebagai pengamal undang-undang, beliau tertunggu-tunggu adanya pengumuman daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom untuk akta itu dipinda dan hukumannya dipertingkatkan.

"Apabila seseorang dihukum di bawah salah satu hukuman seperti yang dinyatakan, saya rasa terkilan kerana hukumannya tidak lebih RM5,000 yang boleh dilunaskan dan pesalah boleh pulang pada hari yang sama.

"Ia nampak seolah-olah kesalahan yang telah dibuat adalah kesalahan yang kecil dan boleh diulang semula. Ia juga tidak mampu membangkitkan rasa gerun dalam kalangan pesalah," kata peguam syarie itu.

Menurut beliau, jika Akta Binatang 1953 diluluskan, bererti pesalah yang melakukan kesalahan khalwat atau bersekedudukkan menampakkan kesalahan itu seolah-olah lebih ringan berbanding kesalahan melakukan kekejaman terhadap binatang.

Dari perspektif masyarakat pula seolah-olah, binatang lebih mulia berbanding hukum syarak.

Bagi Musa, sesuatu perlu dilakukan kerana dalam keadaan masyarakat sudah mengiktiraf Mahkamah Syariah, orang ramai pada masa ini boleh mengharapkan institusi itu memberi keadilan kepada mereka.

Orang ramai kata Musa, menaruh harapan agar Mahkamah Syariah boleh menghukum mana-mana pihak yang melanggar hukum syarak atau mana-mana pihak yang mengabaikan tanggungjawab mereka.

Sehubungan itu, pihaknya amat berharap agar hukuman bagi pesalah syariah dapat dikaji semula bagi memastikan ia sejajar dengan perkembangan semasa dan imej institusi tersebut dipandang tinggi serta dihormati.

Monday, September 5, 2011

Jangan abai kebajikan anak


Perceraian tak boleh jadi alasan putus silaturrahim

Oleh Musa Awang

Berita Harian, 31 Ogos 2011

Anak adalah rezeki daripada Allah, maka sewajarnya pasangan suami isteri bersyukur rezeki yang dikurniakan itu.

Firman Allah yang bermaksud, “Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis lelaki dan perempuan (kepada siapa yang Dia kehendaki). Dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Surah as-Syura ayat 49 dan 50)

Antara cara kita menunjukkan rasa syukur terhadap Allah s.w.t adalah dengan mengambil berat persoalan anak, amanah yang mesti dicorak menurut perintah dan kehendak-Nya. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud “Setiap anak yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah (suci bersih). Maka ibu bapanyalah yang bertindak menjadikan ia Yahudi atau Nasrani atau Majusi.”(HR Muslim dan Baihaqi)

Tugas mendidik anak adalah tanggungjawab kedua ibu dan bapa. Dalam menghadapi cabaran keimanan dan krisis moral hari ini, ibu bapa harus mempersiapkan jiwa dan minda anak dengan ilmu agama yang mencukupi supaya mereka tidak menyimpang dari ajaran Islam sebenar.

Persiapan didikan anak bukan sahaja perlu kepada ilmu-ilmu semasa, tetapi juga ilmu-ilmu menghadapi cabaran masa akan datang. Sayidina Umar al-Khattab r.a. pernah berpesan, “Sesungguhnya anak-anak kamu itu dijadikan untuk generasi lain daripada generasi kamu, dan jadikan mereka untuk menghadapi zaman yang lain dari zaman yang kamu hadapi sekarang ini.”

Namun tidak semua ibu bapa itu dapat mendidik anak-anak mereka secara bersama-sama. Sebahagiannya ditakdirkan bercerai, maka sama ada ibu atau bapa, hendaklah menjaga dan mendidik anak.

Perceraian banyak memberi kesan terhadap anak, samada kesan jangka panjang atau jangka pendek. Kesannya mungkin berbeza antara seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain. Bayi kecil tidak merasakan kehilangan ayahnya jika dibandingkan dengan anak berusia 5 tahun yang sudah rapat dengan ayahnya. Kesan kepada anak lelaki pula berbeza dengan kesan dialami anak perempuan.

Selagi bekas suami isteri tidak dapat menerima qada’ dan qadar Allah, masih bertengkar mengai perceraian mereka, hak lawatan atau hak bersama anak, selagi itulah emosi anak akan terganggu.

Ada pasangan bercerai yang masih bertengkar tentang masa bersama dengan anak, terutama semasa perayaaan Aidilfitri ini, walaupun mereka telah lama bercerai dan masing-masing mempunyai keluarga baru. Ada pula kes di mana sesetengah pihak menafikan terus hak pihak satu lagi untuk bersama anak semasa perayaan Aidilfitri.

Menyambung silaturrahim amat digalakkan oleh Islam, khususnya menyambung kembali tali ikatan yang telah putus, memulihkan ketegangan dalam perhubungan, membina kemesraan dan keakraban, saling bantu membantu serta bertolak ansur.

Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim.” (HR Al-Bukhari)

Dari Abdullah bin ‘Amr dari Nabi s.a.w bahawa Baginda bersabda yang bermaksud “Orang yang menyambung silaturrahim bukanlah orang yang membalas akan tetapi orang yang menyambung silaturrahim adalah orang yang menyambungnya ketika dia itu terputus.” (HR Al-Bukhari)

Sempena Aidilfitri ini, leraikanlah kekusutan, jernihkan kekeruhan, banyak bersabar, bersikap terbuka dan mengalah untuk meminta maaf atau memaafkan orang lain. Jangan bersikap angkuh dan sombong serta menganggap diri sentiasa betul, kerana inilah punca keretakan hubungan berpanjangan dan berterusan. Utamakan kebajikan anak melebihi kepentingan diri sendiri atau kemarahan kita terhadap apa yang pernah pasangan lakukan.

Allah berfirman yang bermaksud “…Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Surah Ali Imran ayat 134)

Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya ada seorang laki-laki yang pernah mengadu kepada Rasulullah s.a.w, “Ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat. Saya selalu berupaya untuk menyambung silaturahim kepada mereka, tetapi mereka memutuskannya. Saya selalu berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka menyakiti saya. Saya selalu berupaya untuk lemah lembut terhadap mereka, tetapi mereka tak acuh kepada saya.” Maka Rasulullah s.a.w bersabda : “Jika benar seperti apa yang kamu katakan, maka kamu seperti memberi mereka makan debu yang panas, dan selama kamu berbuat demikian maka pertolongan Allah akan sentiasa bersamamu.” (HR Muslim)

Sebagai ibu dan bapa, tunjukkanlah teladan yang baik kepada anak, walaupun selepas bercerai. Seorang pendidik yang berjaya ialah apabila dia sendiri menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak didiknya. Ibu atau bapa yang berjaya pada perspektif anak ialah yang berjaya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada mereka, walaupun setelah bercerai. Ingatlah, persengketaan ibu dan bapa yang berpanjangan adalah suatu contoh teladan yang tidak baik untuk anak.

Tanggungjawab ibu bapa bukan saja memberi atau memastikan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal kepada anak, malah lebih dari itu, wajib mendidik dan memberi pelajaran yang baik agar mereka membesar dan menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan Negara, seterusnya mendoakan ibu bapa setelah mereka meninggal dunia. Sempena Aidilfitri ini, lupakanlah sengketa lama, pulihkanlah kembali silaturrahim.

- Penulis ialah Timbalan Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) dan boleh dihubungi di alamat e-mel maa46050@yahoo.com.

Thursday, August 25, 2011

Salam AIDILFITRI

Assalamu'alaikum...

Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua Peguam Syarie, rakan-rakan, saudara mara, kaum kerabat dan mereka yang mengenali. Mohon maaf jika ada sebarang kesalahan saya terhadap tuan/puan.

Kepada yang akan pulang ke kampung, hati-hati memandu dan semoga selamat sampai. Kepada yang tidak pulang ke kampung, semoga suasana perayaan anda di kota juga semeriah di desa. Kepada anak-anak yang masih mempunyai ibubapa, jangan lupa memohon maaf kepada kedua ibu bapa. Mohon ampun dan berbuat baiklah sementara mereka masih hidup. Bagi yang ibu atau bapa telah kembali ke rahmatullah, jangan lupa zirahi pusara mereka dan sedekahkanlah al-Yaasin dan al-Faatihah..

Kepada semua, Selamat Hari Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.

Wednesday, August 24, 2011

Pemeriksaan Gereja Mematuhi Undang-undang


Ada pihak sengaja membutakan mata, memekakkan telinga
Oleh Tuan Musa Awang
Berita Harian 24 Ogos 2011

Ramai yang menyalahkan JAIS dalam isu pemeriksaan JAIS ke Gereja Methodist Damansara Utama (DUMC) pada 3 Ogos 2011 lalu. Banyak pihak yang menghentam JAIS termasuk pimpinan kerajaan Negeri, dan pada masa yang sama JAIS mengambil sikap berdiam diri dan tidak defensif.

Sepatutnya kerajaan negeri Selangor dan umat Islam yang lain memberikan ucapan tahniah dan syabas kepada penguatkuasa JAIS dan pihak polis yang menjalankan tanggungjawab mereka menguatkuasakan undang-undang Syariah yang telah diperkenan oleh DYMM Sultan Selangor, pada malam bulan Ramadhan yang mulia, terpaksa mengetepikan ibadah sunnah dan fadhilat Ramadhan semata-mata untuk melaksanakan tanggungjawab demi agama dan Negara. Tetapi malang, yang berlaku adalah sebaliknya.

Melihat dalam konteks penguatkuasaan undang-undang jenayah Syariah, berpandukan pengalaman saya selama 13 tahun mengendalikan kes-kes jenayah Syariah, saya berpendapat, secara umumnya tidak ada yang kecacatan prosedur dilakukan JAIS dalam tindakan penguatkuasaan tersebut.

Tindakan penguatkuasa JAIS adalah berdasarkan maklumat yang diterima bahawa terdapatnya kehadiran orang Islam dalam satu majlis di gereja tersebut. Kehadiran orang Islam dalam satu majlis yang diadakan di sebuah rumah ibadat bukan Islam, waimma tidak kiralah siapa pun penganjurnya, pada malam hari di bulan Ramadhan (kerana kebiasaannya umat Islam akan berada di surau dan masjid untuk sembahyang tarawikh) adalah satu motif serta menimbulkan syak bahawa mereka telah melakukan kesalahan di bawah Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995, iaitu menghina agama Islam atau menyebabkan agama Islam di pandang hina.

Seksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1991 memperuntukkan bahawa : “Mana-mana orang yang dengan perkataan yang dapat didengar atau dibaca atau dengan lukisan, tanda atau bentuk lain gambaran yang tampak atau yang dapat dilihat atau dengan apa-apa cara lain:- (a) menghina agama Islam atau menyebabkan agama Islam dipandang hina; (b) mempersendakan, mengajuk-ajuk atau mencemuh amalan atau upacara yang berhubungan dengan agama Islam; atau (c) mempersendakan atau menyebabkan dipandang hina mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa di Negeri ini yang berhubungan dengan agama Islam, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.”

Kesalahan di bawah Seksyen 10 ini adalah kesalahan boleh tangkap (seizable offence) yang lazimnya memberi kuasa kepada penguatkuasa JAIS atau pegawai polis untuk menangkap pesalah tanpa memerlukan waran dari Mahkamah Syariah.

Seksyen 57 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003 menyebutkan jika penguatkuasa JAIS menerima maklumat atau aduan bahawa kesalahan boleh tangkap telah berlaku, maka penguatkuasa JAIS boleh terus pergi menyiasat, dan untuk mengambil apa-apa langkah yang perlu menurut undang-undang. Manakala seksyen 18 (a) Enakmen yang sama memberikan kuasa kepada penguatkuasa JAIS atau polis untuk menangkap mana-mana orang yang melakukan kesalahan yang boleh ditangkap (seizable offence), tanpa perlu memohon waran dari Mahkamah.

Seksyen 18 (a) menyebutkan “Tanpa menjejaskan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain, mana-mana Pegawai Penguatkuasa Agama, pegawai polis atau Pegawai Masjid boleh, tanpa perintah daripada Hakim dan tanpa waran, menangkap-(a) mana-mana orang yang kena-mengena dengan apa-apa kesalahan boleh ditangkap di dalam Negeri Selangor atau yang terhadapnya suatu aduan yang munasabah telah dibuat atau maklumat yang boleh dipercayai telah diterima atau syak yang munasabah wujud bahawa dia telah kena-mengena sedemikian”

Saya ingin betulkan persepsi sesetengah orang, tindakan penguatkuasa JAIS dan polis memasuki premis gereja tersebut bukanlah suatu percerobohan kerana mereka bertindak menurut undang-undang. Bagi kesalahan boleh tangkap, Seksyen 11 Enakmen yang sama memberikan kuasa kepada penguatkuasa JAIS atau polis untuk masuk ke sesuatu premis di mana di dalamnya dipercayai pesalah berada. Menurut Seksyen ini, orang yang tinggal di premis itu atau yang menjaga tempat itu hendaklah membenarkan pegawai terlibat bebas masuk ke dalamnya dan memberikan sepenuh kerjasama termasuk untuk menggeledah tempat premis tersebut, bagi tujuan mencari pesalah. Penguatkuasa JAIS atau polis juga diberi kuasa untuk memeriksa pesalah dan menyita segala barang-barang bukti yang dijumpai padanya selain daripada pakaian yang dipakai oleh orang tersebut (Seksyen 15).

Tiada unsur kekasaran atau keganasan digunakan oleh penguatkuasa JAIS dan pihak polis. Malah, penguatkuasa JAIS telah bertindak bijak apabila memanggil penganjur program tersebut yang juga seorang Muslim, dan sesi temubual itu dibuat di luar dewan. Ia langsung tidak mengganggu majlis yang sedang dijalankan. Pihak penganjur telah berunding selama hampir 1 jam bersama ketua operasi agar pemeriksaan ke atas tempat dan individu tidak dilakukan sehingga majlis tersebut selesai. Penguatkuasa JAIS dan polis tidak mengganggu perjalanan majlis tersebut, malah menunggu sehingga ianya selesai, walaupun undang-undang membenarkan penguatkuasa JAIS untuk masuk memeriksa premis tersebut.

Seramai 12 orang beragama Islam yang menghadiri majlis tersebut tidak ditangkap, tetapi mereka telah diarah untuk menghadirkan diri di Bahagian Penguatkuasaan JAIS untuk siasatan lanjut. Betapa rasional, lembut dan berhikmahnya cara yang digunakan oleh penguatkuasa JAIS semasa pemeriksaan tersebut, kerana faham bahawa pemeriksaan dan siasatan tersebut melibatkan agama dan komuniti bukan Islam. Namun perkara ini masih dipertikaikan oleh sesetengah pihak yang sengaja membutakan mata dan memekakkan telinga. Cara selembut manakah lagi yang golongan ini mahukan dalam menguatkuasakan undang-undang yang sedia termaktub?

Walaupun kepelbagaian agama (pluraliti) dalam negara ini merupakan suatu realiti, namun semua pihak perlu juga sedar bahawa Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan Islam sebagai agama tertinggi di Negara ini. Secara harmoninya, penganut-penganut agama lain masih bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka, namun kebebasan yang diberikan tersebut tidaklah bermaksud agama-agama bukan Islam boleh menyebarkan agama mereka kepada penganut agama Islam (Perkara 11 (1)).

Perkara 11 (4) Perlembagaan Persekutuan juga memperuntukkan “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.”

Di Selangor, telah terdapat Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Selangor, 1988 (Enakmen No. 1/1988) yang boleh dikenakan ke atas orang bukan Islam yang menyebarkan agama mereka kepada orang Islam, dan juga kepada orang Islam yang bersengkokol dengan mereka.

Selama ini kita banyak berlembut, cepat menggelabah dan tidak konsisten dalam mempertahankan agama Islam serta dalam menguatkuasakan hak yang terdapat undang-undang negara. Kedua-duanya digadaikan kerana mahukan kemenangan politik sementara, yang akhirnya meruntuhkan dan menghina agama sendiri. Sepatutnya dalam konteks pluraliti agama di Negara ini, orang bukan Islam terlibat yang sepatutnya meminta maaf kepada orang Islam kerana secara terang-terangan membenarkan orang Islam berada dalam pusat ibadah agama mereka?

Kejadian di awal Ramadhan ini sepatutnya membuka mata dan minda sekalian umat Islam di Negara ini, untuk bermuhasabah, memikirkan di mana kedudukan dan jatidiri mereka pada masa kini.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Email : sekretariatpgsm@yahoo.com

Sunday, August 21, 2011

Peguam Syarie minta JAIS hati-hati

Malaysiakini

Selepas serbuah ke sebuah gereja di Petaling Jaya minggu lalu, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) diminta berhati-hati menangani isu penyebaran agama Kristian terhadap orang Islam.

Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) Musa Awang (kiri) berkata, jika tidak berhati-hari, ia berpotensi menjadi “isu lain”.

“Kita kena waspada dengan dakyah pihak (agama) lain,” ketika ditanya tentang nasihat NGO itu kepada JAIS dalam keadaan isu itu semakin panas.

Ketika dihubungi Malaysiakini hari ini, Musa berpendapat kes itu amat bergantung kepada 12 orang saksi beragama Islam yang diminta membantu siasatan tetapi dilaporkan gagal hadir ke sesi itu.

“Sekarang JAIS kena pastikan 12 orang ini dapat hadir ke mahkamah. Silapnya dulu tak tangkap terus (ketika pemeriksaan), tetapi dilepas,” katanya.

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) semalam dilaporkan akan mengeluarkan waran tangkap ke atas 12 individu yang hadir dalam majlis di Gereja Methodist Damansara Utama (DUMC) kerana tidak seorang pun yang hadir.

Ditanya tentang tanggapan sesetengah pihak yang meragui asas serbuan JAIS kerana belum mendedahkan sebarang bukti, Musa tidak bersetuju jabatan itu melayan permintaan sebegitu.

“Ia pasti akan mengganggu proses siasatan,” katanya.
Berhubung tiadannya siasatan terhadap gereja itu, Musa menjelaskan bahawa JAIS tidak mempunyai kuasa menyiasat individu bukan Islam sebaliknya ia tertakluk kepada kuasa polis.

Perbaiki Sistem Agihan JKM, Baitulmal

9th, Ogos 2011
Oleh SUSAN ALBERT KASSIM

PETALING JAYA: Jabatan Kemajuan Masyarakat (JKM) dan Baitulmal perlu mengkaji semula dan memperbaiki kaedah pengagihan dana kebajikan kepada mereka yang layak menerima bagi mengelakkan masyarakat Islam tercicir sehingga menyebabkan golongan ini mendapat bantuan daripada gereja.

Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) Musa Awang berkata, dakwaan bahawa ada segelintir masyarakat sukar mendapat sumbangan dari JKM dan Baitulmal menunjukkan terdapat kelemahan dalam sistem sedia ada yang diguna pakai sekarang.
“Cadangan penambahbaikan ini perlu dilihat dari aspek positif. Pihak Baitulmal perlu lebih agresif dan turun padang, mencari punca dan masalah kenapa masalah tersebut timbul,” katanya dalam satu kenyataan media pada Selasa.

Menurut beliau, dana yang dipegang oleh Baitulmal merupakan amanah daripada seluruh umat Islam yang mengeluarkan zakat.

“Pendedahan media tentang isu ini boleh menyebabkan kebolehpercayaan umat Islam terhadap institusi itu terjejas dan ditakuti pihak yang mengeluarkan zakat akan membelakangi Baitulmal,” katanya.

Mengulas mengenai isu berhubung dakwaan pujukan dari gereja terhadap umat Islam untuk menerima bantuan, PGSM menurut beliau menganggap ia sebagai satu usaha dakyah dan dakwah terancam yang perlu ditangani segera.

Katanya, antara usaha yang boleh dilakukan adalah dengan menguatkuasakan Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam.

Sehubungan itu, Musa berkata, PGSM tetap menyokong tindakan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) yang menguatkuasakan undang-undang Syariah seperti yang termaktub dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Enakmen Prosedur Jenayah Syariah Selangor 2003.

Tuesday, August 16, 2011

Hak Kebebasan Beragama dan Sekatan Menurut PerlembagaanOleh Tuan Musa Awang

Suatu penjelasan perlu dibuat berulang kali, bahawa Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam adalah agama persekutuan, bukan agama rasmi seperti yang biasa dihujahkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami konteks perundangan. Mendefiniskan Islam sebagai “agama rasmi” negara adalah tidak tepat kerana perkataan “rasmi” itu tidak pernah disebut dalam Perkara 3. Frasa “agama rasmi” juga akan menyempitkan tafsiran tersebut dan akan menjadikan agama Islam terhad kepada amalan ritual serta upacara rasmi dan keagamaan semata-mata.

Perkara 3 (1) Perlembagaan memperuntukkan bahawa : “Islam ialah agama bagi Persekutuan ; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.”

Islam diiktiraf oleh Perlembagaan sebagai agama tertinggi Negara bukan sahaja berfaktor dari fakta sejarah, yang mana Islam menjadi agama yang dominan di Semenanjung Tanah Melayu sejak kurun ke 12 lagi, tetapi juga sebagai mengiktiraf tonggak dan kekuasaan Raja-Raja yang kesemuanya adalah beragama Islam sewaktu Negara ini dibentuk.

Kedudukan Perkara 3 ini sudah pun diperjelaskan melalui penghakiman-penghakiman yang diputuskan oleh mahkamah, namun ada pihak yang masih mempertikaikannya. Dalam kes Azalina Jailani (Lina Joy) lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & 2 Yang Lain [2007] 3 AMR 693, Ketua Hakim Negara Tun Ahmad Fairuz memberi makna Islam sebagai “bukan sahaja suatu himpunan dogma-dogma dan ritual-ritual tetapi ianya juga suatu cara hidup yang lengkap merangkumi semua bidang aktiviti manusia, persendirian dan awam, perundangan, politik, ekonomi, sosial, budaya, moral atau kehakiman”.

Peruntukan Perkara 3 ini amat bersangkut paut dengan kelangsungan kuasa Raja-raja Melayu, sebagai ketua agama Islam di persekutuan dan di negeri-negeri. Peruntukan ini tidak mudah untuk dipinda, kerana ia perlu mendapat perkenan Majlis Raja-raja, walaupun setelah mendapat sokongan dua pertiga ahli parlimen.

Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama Persekutuan, tetapi secara harmoninya, penganut-penganut agama lain masih bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka. Ini bukan sahaja diperuntukkan dalam Perkara 3 (1) di atas, malah ditekankan lagi dalam Perkara 11 (1) Perlembagaan yang memperuntukkan bahawa : “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan agamanya.”

Malah, Perkara 11 (3) Perlembagaan memberikan hak kepada penganut agama-agama ini termasuk agama Islam untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuh dan menyelenggara yayasan untuk tujuan agama masing-masing dan khairat, memperolehi dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang.

Sungguhpun begitu, kebebasan yang diberikan tersebut tidaklah bermaksud agama-agama bukan Islam boleh menyebarkan agama mereka kepada penganut agama Islam. Ini adalah sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama tertinggi dalam Negara. Maka, Perkara 11 (4) memberi kuasa kepada kerajaan negeri atau kerajaaan persekutuan untuk menggubal undang-undang bagi mengawal atau menyekat penganut agama bukan Islam menyebarkan atau mengembangkan ajaran atau kepercayaan mereka kepada orang-orang Islam.

Perkara 11 (4) Perlembagaan memperuntukkan “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.”

Kebebasan yang diberikan untuk mengamalkan agama masing-masing ini juga tidaklah sehingga membenarkan apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, mendatangkan masalah kepada kesihatan awam dan akhlak individu yang lain. Perkara ini diperuntukkan dalam Perkara 11 (5) Perlembagaan.

Berdasarkan kuasa yang diberikan di bawah perkara 11 (4) Perlembagaan tersebut, maka kerajaan-kerajaan negeri sejak 30 tahun yang lalu telah meluluskan undang-undang untuk mengawal pengembangan agama bukan Islam kepada orang Islam, sebagaimana berikut:-

Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Terengganu, 1980 (Enakmen No. 1/1980)
Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Kelantan, 1981 (Enakmen No. 11/1981)
Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Kedah, 1988
Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Melaka, 1988(Enakmen No. 1/1988)
Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Perak, 1988 (Enakmen No. 10/1988)
Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Selangor, 1988 (Enakmen No. 1/1988)
Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Pahang, 1989 (Enakmen No. 5/1989)
Negeri Sembilan: Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam)Negeri Sembilan, 1991
Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Johor, 1991 (Enakmen No. 12/1991)

Hanya Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Perlis yang belum menggubal undang-undang sedemikian, walaupun kuasa telah diberikan oleh Perlembagaan.

Tafsiran "agama bukan Islam" yang disebut dalam enakmen ini adalah luas meliputi agama-agama arus utama seperti Kristian, Hindu, Budha, Sikh, Yahudi atau mana-mana cabang atau serpihan dari agama-agama tersebut. Termasuklah juga amalan menyembah roh datuk nenek, animisme, dan lain-lain yang tidak diakui oleh agama Islam sebagai berunsur Islam.

Kesalahan-kesalahan yang termaktub dalam enakmen itu ialah :-

• Seseorang yang menyuruh, menyebabkan, memujuk, mempengaruhi, menghasut, menggalakkan atau membiarkan seseorang beragama Islam di bawah umur 18 tahun supaya menerima ajaran agama bukan Islam, atau supaya dia menyertai apa-apa istiadat, perbuatan menyembah, atau aktiviti keagamaan agama bukan Islam atau aktiviti yang dianjurkan untuk faedah suatu agama bukan Islam, maka ia adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM10,000 atau penjara selama tempoh satu tahun atau kedua-duanya (Seksyen 5).

• Seseorang yang mendekati orang Islam bertujuan mendedahkannya kepada apa-apa ucapan, pertunjukan, mengunjungi, mengatur, berusaha mengadakan suatu perjumpaan dengannya, atau menghubungi dengan telefon, bagi maksud mendedahkan orang itu kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan mengenai agama bukan Islam, juga adalah kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM5,000 atau penjara selama tempoh enam bulan atau kedua-duanya (Seksyen 6).

• Seseorang yang menghantar, menyerahkan, menyebabkan dihantar, diserahkan kepada seorang lain yang beragama Islam di dalam atau di luar negeri, atau dari luar negeri, menghantar atau menyerahkan kepada seorang yang beragama Islam di dalam negeri, apa-apa terbitan mengenai agama bukan Islam, atau bahan iklan bagi terbitan itu, yang mana tidak diminta oleh orang itu, juga adalah melakukan kesalahan yang boleh dikenakan denda RM3,000 atau penjara selama tempoh tiga bulan atau kedua-duanya (Seksyen 7).

• Seseorang yang membahagi-bahagikan di suatu tempat awam, apa-apa terbitan mengenai agama bukan Islam, menyerahkan salinan terbitan itu kepada seorang Islam, juga adalah melakukan kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 (Seksyen 8).

• Seseorang yang membuat apa-apa tulisan yang diterbitkan dalam apa-apa ucapan atau pernyataan terbuka, atau dalam suatu perhimpunan yang dirancang, atau dalam pernyataan yang diterbit atau disiarkan, menggunakan mana-mana perkataan yang khusus untuk umat Islam sebagaimana disenaraikan dalam Bahagian I (Jadual) Enakmen itu, atau terbitan atau virasinya, menyatakan atau memperihalkan sesuatu fakta, kepercayaan, idea, konsep, perbuatan, aktiviti, perkara, atau hal mengenai atau berkaitan dengan sesuatu agama bukan Islam adalah suatu kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 (Seksyen 9).

Antara perkataan-perkataan yang dilarang digunakan bagi maksud seksyen 9 tersebut ialah - Subhanallah, Alhamdulillah, Lailahaillallah, Walillahilham, Allahu Akbar, Insyallah, Astaghfirullahal Azim, Tabaraka Allah, Masyaallah, Lahaula Walaquata Illabillahilaliyil Azim.

Semua kesalahan-kesalahan di bawah Enakmen ini hendaklah disifatkan sebagai kesalahan-kesalahan boleh tangkap (seizable offence) bagi maksud Kanun Prosedur Jenayah, yakni pegawai yang diberi kuasa boleh menyiasat kesalahan di bawah undang-undang ini dan boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang disyaki telah melakukan mana-mana kesalahan itu. Kes-kes berkenaan akan dibicarakan oleh seorang Majistret.

Undang-undang kawalan pengembangan agama bukan Islam tersebut bukan sahaja boleh dikenakan terhadap bukan Islam, tetapi juga boleh dikenakan ke atas orang Islam yang bersekongkol dengan bukan Islam menyebarkan dakyah agama mereka. Orang Islam juga boleh didakwa menurut Seksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah negeri, iaitu kesalahan menghina atau menyebabkan agama Islam dipandang hina, yang jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5000.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Pada tahun 2002, di Negeri Pahang, dalam kes Pendakwaraya v Krishnan a/l Muthu, tertuduh seorang bukan Islam telah didakwa kerana melakukan kesalahan menyalahi Seksyen 4 (2) (i) Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Ugama Bukan Islam) Pahang 1989. Tertuduh telah disabitkan bersalah dan dihukum dipenjara selama 20 hari dan didenda RM1,500.00.

Mungkin ada penjelasan yang munasabah mengapa undang-undang kawalan agama bukan Islam di kalangan orang Islam masih tidak digubal oleh Parlimen untuk Wilayah-Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya) , Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, yang mana ketua agama bagi keempat-empat negeri ini adalah Yang DiPertuan Agong.

Dalam kes Azalina Jailani (Lina Joy) lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & 2 Yang Lain [2007] 3 AMR 693, seorang wanita Melayu telah dibaptiskan di sebuah gereja di Kuala Lumpur. Akan tetapi, tindakan tidak boleh diambil terhadap beliau dan mereka yang terlibat kerana di Wilayah Persekutuan belum wujud Akta Agama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam).

Timbulnya isu siasatan JAIS terhadap Gereja Methodist Damansara Utama (DUMC) pada 3 Ogos 2011 lalu adalah suatu hikmah dan rahmat di bulan Ramadhan yang mulia ini, di mana insiden adalah kali kedua (sebelum ini kes penggunaan kalimah Allah oleh gereja), yang sepatutnya membuka mata pihak-pihak berkenaan, agar segera mencari jalan supaya undang-undang tersebut digubal dan dikuatkuasakan secepat mungkin di Wilayah Persekutuan. Begitu juga dengan pihak berkuasa negeri Perlis. Wallahu’alam.

Sunday, August 14, 2011


Gay kahwin: Halang sebelum parah


ARKIB Mingguan Malaysia : 14/08/2011

Oleh MOHAMMED SOFIAN BAHAROM dan NORMAIRAH JAMALUDDIN
pengarang@utusan.com.my

KUALA LUMPUR 13 Ogos - Kerajaan digesa menghalang cadangan paderi gay warganegara Malaysia, Pastor Ou Yang Wen Feng untuk berkahwin dengan 'kekasihnya' di negara ini.

Setiausaha Gabungan NGO Malaysia (GNM), Mohd. Jurit Ramli berkata, jika perkahwinan itu dibiarkan berlaku, nescaya keruntuhan akhlak yang dahsyat bakal tercetus dalam kalangan rakyat negara ini.

"Jika perkahwinan itu dibiar berlangsung, ia akan memperlihatkan bahawa kita membenarkan perkahwinan seumpama itu di negara ini.

"Seterusnya, dia (Wen Feng) akan dijadikan idola oleh minoriti gay atau lesbian yang pada ketika itu berasa diri mereka diiktiraf dan dihargai.

"Akhirnya, komuniti ini akan menubuhkan NGO mereka sendiri dan bertambah berpengaruh sehingga mampu mengikis identiti agama dan bangsa semua orang," katanya kepada Mingguan Malaysia di sini, hari ini.

Beliau mengulas cadangan Wen Feng yang membuat pengakuan terbuka untuk melangsungkan perkahwinan dengan 'kekasihnya' seorang lelaki warga Afrika-Amerika pada hujung bulan ini atau awal bulan depan dengan majlis itu bakal diadakan di New York, Amerika Syarikat dan juga di negara ini.

Jelas Mohd. Jurit, berdasarkan pemerhatiannya, budaya songsang itu sebenarnya semakin menular dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi (IPT) mungkin disebabkan pengaruh media Barat yang gemar 'menghalalkan' watak gay pada cerita-cerita popularnya.

"Pencegahan awal seperti menghalang perkahwinan sebegini adalah amat penting bagi menjamin akhlak rakyat tidak runtuh. NGO juga perlu bersatu tanpa mengira fahaman politik dalam menentang perkembangan negatif ini," ujarnya.

Dalam pada itu, Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia, Musa Awang berkata, perkahwinan sejenis adalah bertentangan dari segi moral serta budaya dan tidak diterima di negara ini.

"Malaysia tidak mengiktiraf perkahwinan sejenis. Saya pasti masyarakat mengetahui hal ini, tetapi mengapa dia (Wen Feng) masih berdegil mahu melakukan majlis perkahwinan di sini.

"Jika dia masih mahu melangsungkan perkahwinan dengan kekasihnya di sini bulan depan, bererti dia sudah melanggar Perlembagaan negara," tambahnya.

Tuesday, August 9, 2011

Perbaiki cara dakwah elak umat dipedaya


Peguam Syarie Menulis Berita Harian, 10/08/2011

Oleh Musa Awang

JKM, Baitulmal perlu ubah kaedah agih dana pastikan tiada tercicir

INSIDEN pemeriksaan pegawai Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan polis terhadap sebuah gereja di Petaling Jaya mendedahkan sekali pengakuan orang Islam yang dipujuk secara berterusan untuk mendekati gereja walaupun selepas membuat keputusan untuk tidak lagi menerima bantuan kewangan dihulurkan.

Menurut pengadu, gereja itu akan menelefon dua hingga tiga kali sebulan untuk bertanyakan khabar dan masalah. Mereka turut menawarkan individu berkenaan dan anak tinggal di asrama yang disediakan di pusat ibadah itu dan sanggup menanggung segala keperluan termasuk persekolahan anak.

Individu terbabit pada mulanya sanggup menerima bantuan yang dihulurkan gereja bagi memastikan anak mereka meneruskan kehidupan, selepas gagal mendapat bantuan Baitulmal.

Minggu lepas, seorang rakan penulis bertemu satu keluarga malang yang bergelut dalam kepayahan hidup. Nasib malang keluarga ini dihidu dan dibantu persatuan Buddha sebanyak RM300 sebulan. Nasib baik iman dan pegangan agama keluarga ini utuh dan tidak mudah terpengaruh.

Jika terbukti benar dakwaan itu, ia adalah dakyah terancam yang perlu ditangani segera dengan menguatkuasakan Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kepada Orang Islam yang sedia ada di kebanyakan negeri, sejak tahun 1988.

Kesalahan yang termaktub dalam enakmen itu ialah:

• Seseorang yang menyuruh, menyebabkan, memujuk, mempengaruhi, menghasut, menggalakkan atau membiarkan seseorang beragama Islam di bawah umur 18 tahun supaya menerima ajaran agama bukan Islam, atau supaya dia menyertai apa-apa istiadat, perbuatan menyembah, atau aktiviti keagamaan agama bukan Islam atau aktiviti yang dianjurkan untuk faedah suatu agama bukan Islam, maka ia adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM10,000 atau penjara selama tempoh satu tahun atau kedua-duanya (Seksyen 5).

• Seseorang yang mendekati orang Islam bertujuan mendedahkannya kepada apa-apa ucapan, pertunjukan, mengunjungi, mengatur, berusaha mengadakan suatu perjumpaan dengannya, atau menghubungi dengan telefon, bagi maksud mendedahkan orang itu kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan mengenai agama bukan Islam, juga adalah kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM5,000 atau penjara selama tempoh enam bulan atau kedua-duanya (Seksyen 6).
• Seseorang yang menghantar, menyerahkan, menyebabkan dihantar, diserahkan kepada seorang lain yang beragama Islam di dalam atau di luar negeri, atau dari luar negeri, menghantar atau menyerahkan kepada seorang yang beragama Islam di dalam negeri, apa-apa terbitan mengenai agama bukan Islam, atau bahan iklan bagi terbitan itu, yang mana tidak diminta oleh orang itu, juga adalah melakukan kesalahan yang boleh dikenakan denda RM3,000 atau penjara selama tempoh tiga bulan atau kedua-duanya (Seksyen 7).

• Seseorang yang membahagi-bahagikan di suatu tempat awam, apa-apa terbitan mengenai agama bukan Islam, menyerahkan salinan terbitan itu kepada seorang Islam, juga adalah melakukan kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 (Seksyen 8).

• Seseorang yang membuat apa-apa tulisan yang diterbitkan dalam apa-apa ucapan atau pernyataan terbuka, atau dalam suatu perhimpunan yang dirancang, atau dalam pernyataan yang diterbit atau disiarkan, menggunakan mana-mana perkataan yang khusus untuk umat Islam sebagaimana disenaraikan dalam Bahagian I Enakmen itu, atau terbitan atau virasinya, menyatakan atau memperihalkan sesuatu fakta, kepercayaan, idea, konsep, perbuatan, aktiviti, perkara, atau hal mengenai atau berkaitan dengan sesuatu agama bukan Islam adalah suatu kesalahan yang boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 (Seksyen 9).

Sesiapa yang disyaki melakukan kesalahan ini boleh ditangkap tanpa waran. Sebagai umat Islam, kita melenting kalau ada ancaman dakwah daripada agama lain. Tetapi kita perlu sedar bahawa itu adalah strategi proaktif mereka.

Kita perlu menilai adakah strategi dakwah kita dapat menyaingi mereka atau kita hanya berpeluk tubuh dan mengharapkan hidayah Allah? Adakah kita hendak menyalahkan pihak gereja yang me ngambil inisiatif membantu mereka dalam kesusahan tanpa perlu melalui proses tapisan ketat?

Kebenaran dakwaan ada masyarakat susah menerima sumbangan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau Baitulmal perlu dilihat dari aspek positif bahawa masih ada kelemahan sistem yang diguna pakai sekarang.

JKM dan Baitulmal perlu mengkaji kaedah mengumpul data dan maklumat masyarakat fakir miskin serta menambah baik kaedah pengagihan dana kebajikan kepada masyarakat layak menerimanya, supaya tidak ada lagi masyarakat Islam tercicir, yang akhirnya dipujuk pihak tertentu untuk menerima bantuan dari gereja.

Baitulmal perlu lebih agresif mencari punca dan masalah kenapa ada pihak yang susah mendapatkan bantuan kerana dana yang dipegang badan itu adalah amanah seluruh umat Islam yang mengeluarkan zakat.

Pengajaran boleh diambil dari sejarah Islam, diriwayatkan bahawa pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau sanggup memikul gandum untuk diagihkan kepada orang miskin kerana mengambil berat tanggungjawabnya menjaga kebajikan umat Islam.

Pada zaman Khalifah Umar Abd Aziz pula, wang zakat tidak dapat diagihkan kepada umat Islam kerana kemiskinan sifar, yakni tiada orang memerlukan wang zakat lalu ia digunakan untuk memerdekakan hamba abdi di Eropah.

Pihak yang diamanahkan menjaga kebajikan umat Islam di negara ini perlu membuat transformasi cara kerja secepat mungkin bersesuaian kehendak semasa, mengurangkan birokrasi dan lebih praktikal. Sebagai pembayar zakat, sudah pasti kita mahukan perubahan ini berlaku segera.

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...