Saturday, February 18, 2012

Gubal enakmen khusus tatacara keluar Islam

Peguam Syarie Menulis
02-11-2011
Oleh Tuan Musa Awang

Kejayaan sebenar bukanlah menghukum, tetapi menggiatkan usaha memulihkan akidah

MURTAD dalam Islam dikenali sebagai ar-riddah. Menurut bahasa bermaksud kembali dari sesuatu kepada sesuatu. Manakala dari segi istilah syarak ialah kembali dari agama Islam kepada kafir, sama ada dengan niat, perbuatan atau perkataan. Murtad dilarang keras dalam Islam. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (Islam), lalu dia mati sedang ia dalam keadaan kafir (ingkar), maka orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya (buat selama-lamanya).” (Surah al-Baqarah, ayat 217) Masalah murtad timbul apabila Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Pada masa itu banyak puak Arab memberontak dan menentang khalifah. Sesetengah daripada mereka enggan membayar zakat, ada yang kembali kepada menyembah berhala.

Ada mendakwa mereka hanya menurut perintah Rasulullah SAW ketika hayat Baginda saja dan ada juga mendakwa mereka adalah nabi dan rasul. Maka Saidina Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan ini yang dinamakan Perang Riddah.

Tindakan perang ini diambil setelah bermesyuarat dengan sahabat termasuk Saidina Umar al-Khattab, kerana orang yang murtad melakukan jenayah menghina agama Islam.

Fuqaha’ berijmak seorang lelaki yang murtad hendaklah dihukum bunuh manakala Hanafiah pula berpendapat wanita yang murtad tidak dikenakan hukuman bunuh, kerana ada hadis melarang pembunuhan terhadap wanita.

Wanita murtad hukumannya ialah memaksanya kembali kepada Islam, jika dia enggan hendaklah dipenjarakan sehingga dia kembali memeluk Islam atau sehingga dia mati.

Menurut jumhur, si murtad wajib diminta supaya bertaubat dan hendaklah dilakukan sebanyak tiga kali sebelum hukuman dijalankan. Hanafiah pula berpendapat, meminta si murtad bertaubat hukumnya sunat.

Antara sebab berlaku murtad ialah kerana lemahnya iman, tidak ada suasana membentuk kekuatan iman, tidak ada orang yang membimbing, di samping wujud komplot tertentu bagi memecahbelahkan umat Islam melalui ajaran bukan Islam.

Kebanyakan negeri kecuali Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Perlis sudah meluluskan undang-undang mengawal pengembangan agama bukan Islam kepada orang Islam. Persoalannya, sejauh manakah undang-undang ini dikuatkuasakan dan bilakah negeri yang belum mengadakan enakmen sedemikian hendak meluluskan enakmen itu?

Setakat ini hanya Negeri Sembilan memperuntukkan tatacara khusus bagi seseorang yang mahu keluar Islam melalui seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003 yang mengkehendaki seseorang mahu keluar Islam membuat permohonan perisytihar

Setelah menerima permohonan, mahkamah hendaklah menasihati pemohon bertaubat dan jika enggan, mahkamah hendaklah menangguhkan permohonan selama 90 hari supaya pemohon menjalani sesi runding cara dan bimbingan bagi memberi peluang mereka bertaubat.

Jika selepas tempoh 90 hari pemohon masih enggan bertaubat, mahkamah boleh memerintahkan pemohon menjalani sesi runding cara serta bimbingan selanjutnya selama tempoh tidak melebihi satu tahun.

Selepas tempoh itu, jika pemohon tetap dengan pendiriannya, mahkamah boleh mengisytiharkan pemohon telah meninggalkan agama Islam. Sebelum perisytiharan itu, mahkamah hendaklah membuat perintah mengenai pembubaran perkahwinan, pembahagian harta sepencarian, hak perwalian, hak pusaka dan hadanah.

Cuma kelemahan dikenal pasti dalam peruntukan sedia ada, permohonan bagi perisytiharan keluar agama Islam hendaklah dibuat secara ex-parte (pendengaran sebelah pihak).

Berbeza dengan negeri lain, peruntukan keluar Islam terdapat dalam enakmen kesalahan jenayah syariah dalam bentuk hukuman jenayah. Perintah pemulihan dibuat berdasarkan budi bicara hakim, memberi ruang pihak tidak berpuas hati membuat semakan atau rayuan ke mahkamah lebih tinggi.

Sudah sampai masanya negeri lain menggubal undang-undang khusus tatacara permohonan keluar Islam, pencegahan, cara dan tempoh pemulihan serta menggubal enakmen atau Akta Pusat Pemulihan Akidah bagi memastikan negeri membina pusat pemulihan akidah menurut undang-undang.

Murtad berlaku sama ada disahkan atau tidak oleh mahkamah. Catatan agama Islam dalam kad pengenalan bukan penentu sebenar akidah seseorang. Usaha dakwah perlu dipertingkatkan dan sebarang usaha memurtadkan umat Islam diadukan ke Jabatan Agama Islam Negeri atau pihak berkuasa.

Kejayaan sebenar bukanlah menghukum, tetapi mengembalikan mereka ke pangkuan Islam dan menghilangkan kekeliruan terhadap agama. Tumpuan khusus dan pemantauan perlu diberi kepada saudara baru kerana ramai yang ingin meninggalkan Islam terdiri daripada saudara baru.

Mereka menganut Islam ada kala disebabkan faktor perkahwinan dan apabila berlaku perceraian, mereka hilang tempat bergantung, hilang bimbingan dan masyarakat juga kurang prihatin lalu mereka terpaksa kembali kepada keluarga asal serta hidup dalam agama asal.

Setakat ini, belum ada statistik tepat dikeluarkan berhubung permohonan murtad di seluruh negara atau permohonan pindah nama dan agama kerana keluar Islam. Saya percaya masyarakat perlu tahu statistik ini supaya mendatangkan kegerunan dan memberi kesedaran kepada mereka.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) dan boleh dihubungi di alamat emel maa46050@yahoo.com

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...