Wednesday, December 28, 2011

Kuasa dengar mohon murtad masih hak mahkamah syariah


Mahkamah sivil kendalikan kes kesalahan Enakmen Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam)

Peguam Syarie Menulis
Berita Harian, 28 Disember 2011

Oleh Tuan Musa Awang
sekretariatpgsm@yahoo.com

Khamis lalu, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom menyatakan bahawa kerajaan dalam usaha untuk menyelaraskan penguatkuasaan Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam yang sedia ada di beberapa negeri. Suatu usaha yang baik bagi membendung usaha penyebaran atau dakwah terancang agama bukan Islam kepada umat Islam, yang sepatutnya sudah lama dilaksanakan.

Mungkin ada yang keliru dengan kenyataan tersebut, seolah-olah kesemua perbicaraan kes murtad akan dibawa ke mahkamah sivil dan bukan lagi mahkamah Syariah. Permohonan pengisytiharan murtad orang Islam masih akan didengar di Mahkamah Syariah kerana ia adalah di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah berdasarkan Seksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri, bukannya di Mahkamah sivil.

Hanya Mahkamah Syariah yang boleh mengesahkan dan mengisytiharkan seseorang itu telah keluar Islam. Selagi seseorang beragama Islam, ia tertakluk di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah, sehinggalah Mahkamah Syariah mengisytiharkan dirinya telah keluar Islam. Meletakkan kes permohonan murtad di bawah bidangkuasa Mahkamah sivil adalah ibarat menjerut leher umat Islam kerana sebahagian hakim-hakim di mahkamah sivil adalah bukan beragama Islam.

Maksud kes murtad didengar di mahkamah sivil adalah melibatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan menurut Enakmen Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam). Enakmen Kawalan tersebut telah sedia ada di Terengganu, Kelantan, Kedah, Melaka, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan Johor. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Terengganu, telah wujud sejak 1980. Undang-undang terbaru adalah Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Negeri Sembilan dan Johor, iaitu pada tahun 1991. Setakat ini cuma Perlis, Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang belum ada undang-undang seumpama itu.

Sesetengah pihak termasuk orang Islam sendiri ada yang mempertikaikan undang-undang tersebut kelihatan sebagai menyekat kebebasan beragama yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan. Suka dijelaskan, kebebasan beragama yang diberikan Perlembagaan adalah hak untuk menganuti dan mengamalkan agama masing-masing, bukan hak untuk mengembangkan anutan atau amalan agama mereka kepada orang Islam.

Kebebasan beragama yang dinyatakan dalam Perkara 11 bukanlah suatu yang mutlak, tetapi tertakluk kepada sekatan-sekatan tertentu. Perkara 11 (1) Perlembagaan memperuntukkan bahawa “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan agamanya.”

Fasal 4 memperuntukkan “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam” (Perkara 11 (4)).

Perkara 11 (4) inilah yang menjadi punca kuasa kepada Dewan Undangan Negeri dan Parlimen untuk membuat undang-undang bagi mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama bukan di kalangan penganut Islam, sejajar dengan Perkara 3 (1) Perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan dan agama tertinggi dalam negara.

Negeri-negeri yang belum menggubal undang-undang tersebut perlu segera berbuat demikian untuk menjaga kebajikan dan kepentingan umat Islam di negeri tersebut. Namun, jika sekalipun ada undang-undang, tetapi tidak dikuatkuasakan adalah suatu perkara yang amat dikesalkan.

Semua kesalahan-kesalahan di bawah Enakmen Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) adalah kesalahan-kesalahan boleh tangkap (seizable offence) bagi maksud Kanun Prosedur Jenayah. Pegawai yang diberi kuasa atau pegawai polis berpangkat tidak rendah daripada Inspektor boleh menangkap tanpa waran sesiapa yang disyaki melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Enakmen tersebut.

Seksyen 10 Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam Johor 1991 memperuntukkan “Raja dalam mesyuarat boleh, secara bertulis, melantik mana-mana pegawai awam menjadi seorang pegawai diberikuasa di bawah Enakmen ini.” Pegawai diberikuasa ertinya pegawai awam yang dilantik di bawah Enakmen tersebut. Enakmen negeri Terengganu, Kelantan, Kedah, dan Melaka menggunakan istilah “pegawai bertauliah” yang mempunyai maksud hampir sama.

Pegawai diberikuasa atau pegawai bertauliah boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang disyaki telah melakukan mana-mana kesalahan di bawah Enakmen tersebut, melakukan siasatan, termasuk memohon bantuan mana-mana pegawai polis dalam menjalankan kuasanya. Pegawai diberikuasa bukanlah semestinya pegawai polis atau pegawai penguatkuasa agama. Boleh jadi sesiapa sahaja yang dilantik oleh Raja atau Sultan setiap negeri, dari kalangan pegawai awam samada beragama Islam atau bukan Islam.

Kes-kes berkenaan akan dibicarakan oleh seorang Majistret, kerana undang-undang tersebut bukan sahaja boleh dikenakan ke atas orang Islam yang bersekongkol dengan bukan Islam menyebarkan dakyah agama mereka, tetapi juga boleh dikenakan terhadap orang bukan Islam tersebut.

Tidak pasti, sudah adakah pegawai diberi kuasa ini yang dilantik, dan jika ada, berapa ramaikah yang sudah dilantik. Usaha ke arah melaksanakan undang-undang ini perlu dimulakan dengan melantik pegawai diberi kuasa atau pegawai bertauliah sebagaimana yang dikehendaki oleh Enakmen tersebut.

- Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Boleh dihubungi melalui e-mel sekretariatpgsm@yahoo.com

Friday, December 23, 2011

KENYATAAN MEDIA RESPON TERHADAP KENYATAAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI, ENAKMEN CEGAH MURTAD PERLU DILAKSANA SEGERA

Persatuan Peguam Syarie Malaysia
(Shariah Lawyers Association of Malaysia)
Sekretariat PGSM
d/a Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan,
Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
No. 71, Jalan Sri Hartamas, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur
Tel : 03-6205 7000 sambungan 184.
Blog : http://www.peguamsyariemalaysia.blogspot.com

Ruj. Kami : Bil.(21) dlm. TP/2011 (Media)

23 DISEMBER 2011 bersamaan 27 Muharam 1433H.


KENYATAAN MEDIA

RESPON TERHADAP KENYATAAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI,
DATUK SERI JAMIL KHIR BAHAROM BAHAWA ENAKMEN CEGAH MURTAD PERLU DILAKSANA SEGERA

Berhubung kenyataan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom bahawa enakmen cegah murtad perlu dilaksana segera, PGSM dengan ini terpanggil untuk mengeluarkan kenyataan seperti berikut :-

1. PGSM menyokong penuh usaha untuk menyelaraskan penguatkuasaan Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam yang sudah sedia wujud di negeri-negeri sejak 1980-an, bagi membendung usaha penyebaran atau dakwah terancang agama bukan Islam kepada umat Islam.
Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam kepada Orang Islam telah sedia ada Kedah, Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Terengganu, Pahang dan Kelantan.

Cuma Perlis, Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang belum ada undang-undang seumpama itu.

2. Undang-undang Kawalan tersebut adalah berdasarkan kepada punca kuasa di bawah Perkara 11 (4) Perlembagaan Persekutuan, yang memberi kuasa kepada Dewan Undangan Negeri dan Parlimen untuk membuat undang-undang bagi mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama bukan di kalangan penganut Islam.

Ia bukanlah bermaksud orang Islam sengaja hendak menyekat kebebasan beragama di Negara ini. Kebebasan beragama yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 11 (1) adalah hak untuk menganuti dan mengamalkan agama masing-masing, bukan hak untuk mengembangkan anutan atau amalan agama mereka kepada orang Islam. Tertakluk kepada Perkara 11 (4), sebarang usaha untuk mengembangkan iktikad atau kepercayaan agama bukan Islam di kalangan orang Islam boleh dikawal atau disekat oleh pihak pemerintah.

3. PGSM menggesa Negeri-negeri yang belum menggubal undang-undang tersebut segera berbuat demikian untuk menjaga kebajikan dan kepentingan umat Islam di negeri tersebut.

4. PGSM menegaskan bahawa Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam yang sedia ada memberikan kuasa kepada "pegawai diberikuasa" atau "pegawai bertauliah” untuk menjalankan tangkapan, melakukan siasatan.

Pegawai diberikuasa atau pegawai bertauliah adalah mana-mana pegawai di kalangan pegawai perkhidmatan awam Negeri yang diberikan tauliah oleh Sultan. Pegawai diberikuasa boleh menangkap tanpa waran, termasuk memohon bantuan mana-mana pegawai polis dalam menjalankan kuasanya.

PERSOALANNYA, apakah ada Negeri-negeri yang telah mempunyai pegawai diberikuasa atau pegawai bertauliah ini? Jika belum, PGSM menggesa pegawai ini dilantik segera untuk menguatkuasakan Enakmen tersebut.

5. PGSM juga memperbetulkan kenyataan berhubung kesemua perbicaraan kes murtad akan dibawa ke mahkamah sivil dan bukan lagi mahkamah syariah. PGSM menegaskan bahawa permohonan pengisytiharan murtad orang Islam adalah di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah berdasarkan Seksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri, dan bukannya di Mahkamah sivil.

Hanya Mahkamah Syariah yang boleh mengesahkan dan mengisytiharkan seseorang itu telah keluar Islam. Selagi seseorang beragama Islam, ia tertakluk di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah, sehinggalah Mahkamah Syariah mengisytiharkan dirinya telah keluar Islam. Meletakkan kes permohonan murtad di bawah bidangkuasa Mahkamah Sivil adalah ibarat menjerut leher umat Islam kerana sebahagian hakim-hakim di mahkamah sivil adalah bukan beragama Islam.

6. Cuma, Tertuduh yang ditangkap di Enakmen Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam sahaja akan dibicarakan di mahkamah sivil kerana si pesalah (penyebar dakwah dan dakyah) turut membabitkan orang bukan Islam.

7. PGSM sedia berkerjasama dengan kerajaan serta agensi kerajaan lain seperti JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Jabatan Agama Islam Negeri untuk memastikan gejala murtad di negara ini dapat dibendung atau dibasmi terus.

Sekian untuk siaran.

Terima kasih.

“Meletakkan Hak Kepada Yang Berhak”

Yang benar,

Musa___
...............................
(MUSA AWANG, P.P.N)
Timbalan Presiden
Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)
019-387 0105

Tuesday, December 13, 2011

Peguam syarie penentu kelancaran kes syariahOleh Musa Awang

Peguam Syarie Menulis Berita Harian, 14/12/2011

Mahkamah perlu dilihat sebagai institusi berintegriti, mampu kembalikan keyakinan ummah


TAHUN ini menyaksikan beberapa bangunan Mahkamah Syariah dirasmikan di seluruh negara. Pada 28 Jun lalu, Raja Muda Perak, Raja Dr Nazrin Shah, berkenan merasmikan Bangunan Mahkamah Syariah Tapah yang konsep dan idea luaran bangunan menyerupai Istana Kuning, Bukit Chandan.

Dalam titah perasmian, Raja Nazrin berkata, Mahkamah Syariah perlu cekap mengendalikan kes yang dibawa untuk mendapat pengadilan, termasuk tidak melayan kerenah menangguhkan kes secara sengaja kerana tindakan itu boleh menidakkan terlaksananya keadilan.

Hakim, pegawai mahkamah dan peguam syarie perlu bekerjasama secara kolektif bagi memastikan prosiding mahkamah dapat berjalan lancar dan kes dibicarakan dapat diselesaikan segera.
Pada 25 November lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah menyeru pegawai Mahkamah Syariah khususnya hakim syarie supaya bersedia berhadapan cabaran besar dengan melengkapkan diri dalam pelbagai disiplin ilmu.

Baginda yang bertitah ketika Majlis Perasmian Bangunan Baru Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) di Shah Alam, berkata, kes di Mahkamah Syariah kini bukan membabitkan kes perceraian, juga tuntutan harta bernilai jutaan ringgit dan kes mencabar sensitiviti masyarakat.

Baginda bertitah supaya semua pihak terutama peguam syarie, pendakwa syarie dan pihak yang bertikai perlu membantu mahkamah dengan membentangkan fakta sebenar supaya keadilan dapat ditegakkan.

Mahkamah Syariah perlu dilihat sebagai sebuah institusi yang berintegriti dan berkualiti tinggi kerana ini penting dalam usaha membina keyakinan serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Syariah.

Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan yang menelan belanja RM96 juta di Jalan Hartamas, berhampiran Kompleks Mahkamah Jalan Duta dan Masjid Wilayah Persekutuan, yang juga Mahkamah Syariah terbesar di Malaysia menjadi bukti keunggulan perundangan syariah negara.

Oleh itu, peguam syarie sebagai sahabat mahkamah juga perlu diberi pengiktirafan dan tidak dipinggirkan dalam bangunan mahkamah yang tersergam indah itu. Seperti mana di Mahkamah Sivil, bilik rehat yang selesa untuk peguam syarie sepatutnya disediakan di bangunan mahkamah.

Selain itu, sudah tiba masanya diadakan peraturan atau arahan mewajibkan pihak yang memfailkan kes di Mahkamah Syariah, terutama di Mahkamah Tinggi Syariah melantik peguam syarie sama ada swasta atau kerajaan, supaya tuntutan atau permohonan ke mahkamah dibuat mengikut prosedur.

Langkah itu juga bagi memastikan perbicaraan kes berjalan lancar dan dapat diselesaikan dengan cepat. Peguam syarie sebenarnya membantu mahkamah mengendalikan kes dengan baik dan berkesan, supaya hakim dapat menghukum dengan adil, tepat dan cepat.

Ketidakfahaman segelintir suami isteri membuat tuntutan adalah faktor utama menyebabkan sebilangan kes di Mahkamah Syariah tertangguh begitu lama. Kadang-kadang mereka tidak faham apa permohonan yang hendak dibuat semasa kes didaftarkan.

Statistik Jabatan Kehakiman Syariah Melaka menunjukkan sebanyak 24.2 peratus kes tertangguh bagi 2006 hingga 2009, berpunca daripada pihak yang bertikai tidak hadir ke mahkamah atau tidak bersedia pada tarikh pendengaran ditetapkan dan 12.65 peratus disebabkan dokumen tidak lengkap.

Pada masa sama, peguam syarie juga perlu mempersiapkan diri dengan ilmu dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti mulia seperti dituntut hukum syarak.
Peguam syarie yang kurang ilmu pengetahuan syariah dan undang-undang semasa tidak akan membantu hakim menegakkan keadilan.

Peguam syarie yang tidak berakhlak dan tidak amanah bukan saja akan menyusahkan anak guam, tetapi juga menjadi halangan untuk membantu mahkamah menghukum dengan adil, tepat, cepat dan berkesan.

Adanya bangunan baru dan kemudahan diberikan, diharap peguam syarie dapat memberi kerjasama sepenuhnya untuk memastikan perbicaraan dijalankan dengan berkesan seterusnya mengurangkan jumlah kes tertunggak.

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...