Saturday, July 25, 2015

KHUTBAH SUNTIK KESEDARAN

Harian Metro
22 Julai 2015

Oleh Tuan Musa Awang

Tahun ini, umat Islam di negara ini meraikan sambutan hari raya Idulfitri pada hari Jumaat. Hari Jumaat adalah suatu hari yang amat berkat dan mulia, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadith dari Abu Hurairah : “sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jum'at, di hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu dia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu dikeluarkan darinya, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Juma'at” (HR. Muslim)

Maka, pada sambutan Idulfitri tahun ini, ada dua perhimpunan solat yang besar, dan akan ada dua khutbah pada hari berkenaan, iaitu solat sunat hari raya Idulfitri dan solat Jumaat.

Setiap minggu umat Islam menunaikan solat Jumaat. Perhimpunan besar pada hari Jumaat ini sepatutnya menjadi satu peluang yang baik kepada para khatib menyampaikan pesanan-pesanan yang baik dan membina kepada seluruh masyarakat Islam dalam khutbah mereka. Kerana kita tidak akan dapat melihat sebegitu ramai umat Islam berpusu-pusu dan berhimpun di masjid-masjid melainkan pada solat Jumaat atau solat hari raya.

Pengisian Khutbah
Khutbah-khutbah Nabi SAW dan para sahabatnya mengandungi penjelasan tentang tauhid dan keimanan, menyebutkan sifat-sifat dan nikmat-nikmat Allah SWT, dasar-dasar keimanan, hari-hari pembalasan yang membuat mereka takut kepada azab Allah SWT, perintah berzikir dan bersyukur kepada-Nya, mencela dunia, menyebut kematian, syurga dan neraka, mendorong ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, dan melarang mereka berbuat maksiat dan sebagainya.

Maka, dalam pengisian khutbah, khatib berperanan untuk menyebutkan tentang perkara-perkara ini agar memberi kesedaran kepada para jama’ah agar mencintai Allah SWT. Sehingga setelah selesai solat sekali pun, para jama’ah masih terasa bahang kecintaan kepada Allah SWT. Mereka beredar dari tempat perhimpunan atau masjid dengan hati yang dipenuhi keimanan dan takut kepada Allah SWT. Hati dan anggota badan mereka tergerak untuk berzikir, taat, dan beribadah kepada Allah SWT sepanjang masa.

Penyampaian khutbah
Oleh sebab itu, khutbah seorang khatib harus bersemangat, disampaikan dengan suara yang kuat, bahasa yang tegas, dan seni berbicara yang baik, yang mampu membangkitkan semangat serta menarik perhatian para jama’ah yang sedang mendengar. Khutbah yang baik adalah khutbah yang dapat menyuntik kesedaran jama’ah untuk bangkit dari kealpaan, agar menjadi muslim yang bertakwa, bermartabat di sisi Allah, serta bermanfaat kepada orang lain. Khatib dilarang menggunakan unsur-unsur humor yang membuatkan jama’ah tertawa, kerana ia akan merosakkan ibadah.

Kewibawaan seorang khatib menyampaikan khutbah adalah melalui penampilan, suara dan persekitaran. Dalam sebuah hadith dari Jabir bin Abdullah r.a berkata : “Rasulullah SAW apabila berkhutbah, kedua mata baginda menjadi merah, suara baginda keras, dan semangatnya bangkit bagaikan seorang panglima perang (yang memberi peringatan tentang kedatangan musuh).” (HR Muslim)

Malangnya, di sesetengah masjid, pendekatan dan cara penyampaian khutbah Jumaat amat mengecewakan. Khatib ‘membaca’ khutbah, bukan menyampaikan khutbah. Khutbah yang disampaikan dengan cara membaca akan jadi mendatar dan mengulit-ulit para makmun, sehingga terlena. Mungkin perlu suatu kajian dilakukan oleh pihak-pihak yang berkenaan, berapa peratus kah makmun faham isi khutbah yang disampaikan pada setiap minggu.

Sekiranya imam telah uzur atau tidak dapat menyampaikan khutbah dengan baik, tidak menjadi masalah sekiranya tugasan berkhutbah diberikan kepada imam yang lebih sihat dan muda, manakala orang lain pula yang mengimamkan solat.

Khatib disunnahkan berkhutbah pendek tanpa teks, dan jika ia berkhutbah membawa teks maka dipegang di tangan kanannya. Dari Jabir bin Samurah r.a.  berkata : “aku solat bersama Rasulullah SAW, maka solat baginda sedang, dan khutbahnya sedang (tidak terlalu panjang).  (HR. Muslim)

Dalam hadith yang lain Ammar bin Yasir r.a berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya panjangnya solat dan pendeknya khutbah seseorang, merupakan tanda akan kefahamannya. Karena itu, lamakanlah solat mu dan pendekkanlah khutbah mu.” (HR Muslim).

Ini bermaksud bahawa amalan berkhutbah yang lebih panjang daripada solat adalah suatu petanda yang tidak baik. Khutbah yang terlalu panjang akan mendatangkan kejemuan dan kebosanan kepada makmun, terutama dalam keadaan waktu tengahari yang amat berisiko untuk mengantuk. Perhatian perlu juga diberikan kepada orang-orang yang memilki kesibukan tersendiri, terutama di negeri-negeri yang berkerja pada hari Juma’at.

Harus ada keseimbangan antara penyampaian khutbah pertama dan khutbah kedua. Kedua-kedua khutbah harus disampaikan dengan tenang dan lantang, tanpa ada pengurangan pada mana-mana peringkat. Realiti yang berlaku, ada khatib yang mementingkan penyampaian khutbah pertama sahaja dan mengabaikan khutbah kedua. Imam al-Nawawi r.a pernah menyatakan bahawa di antara hal-hal yang dimakruhkan semasa berkhutbah adalah tergesa-gesa dalam menyampaikan khutbah kedua dan tidak melantangkan suara ketika menyampaikannya.

Khatib yang baik, cerdas dan arif, adalah seorang da’i yang mampu menyampaikan khutbah yang relevan dengan fenomena dan keadaan semasa yang dialami oleh masyarakat setempat, menyentuh permasalahan semasa yang dihadapi kaum Muslimin. Perkara yang disampaikan melalui khutbah walaupun ringkas, tetapi  mampu menjawab dan memberikan kaedah penyelesaian terhadap permasalahan semasa yang sedang dihadapi umat oleh umat Islam.

Khatib juga perlu memahami tahap intelektual jama’ah yang hadir, dan memilih pola bahasa yang sesuai dengan pendengar, agar mesej khutbah yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh para jama’ah, dan berkesan di hati sanubari mereka. Pemahaman yang baik dan berkesan inilah yang akan mampu memotivasi umat untuk bangkit pada setiap minggu dengan kesedaran yang tulus, sehingga dapat mengamalkan sesuatu yang disampaikan oleh khatib dalam khutbah.

Sebelum memulakan solat berjama’ah, khatib atau imam harus memerintahkan ma’mum untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Disebabkan penyampaian khutbah yang agak panjang, sesetengah imam terburu-buru memulakan solat dengan mengangkat takbir, sedangkan ma’mum di belakang masih sedang meluruskan dan mengisi shaf yang masih kosong. Pentingnya tugas imam dalam mengatur shaf disebut dalam hadis Nabi SAW :  Dari Nu’man ibn Basyir, dia berkata - Nabi SAW bersabda : “Luruskanlah shaf kalian atau Allah yang akan mencerai-beraikan wajah kalian” (HR. Bukhari).

Solat Juma’at adalah perhimpunan besar umat Islam pada setiap minggu. Kadangkala kita meremehkan suatu amalan yang rutin disebabkan ia dilakukan pada setiap minggu. Sepatutnya, amalan rutin itulah yang harus dipertingkatkan dan diperbaiki dari semasa ke semasa, bukan sebaliknya. Dan pada Jumaat ini, perhimpunan hari Juma’at akan jatuh pada hari yang sama dengan perhimpunan solat Idulfitri. Semoga suatu perubahan boleh berlaku. Wallahu’alam.

Penulis ialah Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) 2015. E-mail : sekretariatpgsm@yahoo.comMeningkatkan Kesedaran Berzakat


Oleh Musa Awang

Ibadah berzakat merupakan rukun Islam yang ketiga penting selepas solat. Perintah mengeluarkan zakat datang sekali dengan perintah solat, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang bermaksud - "Mereka tidaklah disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan penuh ikhlas demi agama yang lurus dan juga supaya mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan yang demikian itu adalah agama yang teguh." (Surah al-Bayyinah :5)

Tujuan Zakat
Zakat merupakan salah suatu bukti kepatuhan dan ketundukan makhluk kepada perintah al-Khalik, yakni Allah SWT. Orang yang beriman akan bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Cara menunjukkan rasa syukur tersebut ialah dengan mengeluarkan zakat, yang akan melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat.

Zakat juga merupakan suatu kaedah membantu golongan yang memerlukan bantuan kerana tidak semua orang mempunyai nasib yang baik. Dalam harta yang diperolehi oleh orang Islam, terdapat hak orang lain yang perlu ditunaikan. Sebahagian daripada kekayaan orang yang berada perlu diagihkan kepada golongan yang kurang berada. Secara tidak langsung dapat mengurangkan perasaan iri hati di kalangan mereka. Zakat bukan sahaja mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah SWT, tetapi juga perhubungan antara manusia dengan manusia.

Zakat juga berperanan menyucikan dan menyuburkan harta yang dimiliki oleh umat Islam, yang mungkin terdedah kepada unsur haram atau syubhah semasa berusaha memperolehinya. Firman Allah SWT yang bermaksud: "Ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka." (Surah al-Taubah : 103)

Setiap individu Islam, merdeka, mempunyai pemilikan terhadap harta secara sah sepanjang haul dan mempunyai kuasa secara bebas untuk mengurus dan memperolehi manfaat dari harta tersebut tanpa sekatan atau kawalan undang-undang dan peraturan, cukup nisab, cukup haul serta memiliki harta yang boleh berkembang secara hakiki atau boleh diusahakan, maka dia wajib membayar atau mengeluarkan zakat.  

Jenis-Jenis Zakat
Zakat selalunya disebut-sebutkan apabila tiba Ramadhan, kerana ramai yang maklum tentang kewajipan membayar zakat fitrah. Walau pun terdapat jenis-jenis zakat yang lain iaitu zakat harta, zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat pertanian, zakat perternakan, zakat ma’adin, kunuz dan rikaz, zakat emas dan perak. Malah dalam keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu, saham dan wang KWSP juga boleh dikenakan zakat.

Kegagalan membayar zakat dan fitrah telah ditakninkan sebagai suatu kesalahan dalam undang-undang Islam negeri-negeri. Sebagai contoh, Seksyen 16 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996 memperuntukkan – Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi - (a) enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu; atau (b) enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik atau mana-mana orang lain yang diberikuasa, oleh Majlis untuk memungut zakat atau fitrah;  adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Cuma persoalannya, apakah sikap umat Islam terhadap perintah berzakat? Adakah kefahaman masyarakat tentang kewajipan membayar zakat ini telah mencukupi? Adakah peruntukan undang-undang yang ada tersebut telah cukup untuk menggerunkan masyarakat agar menunaikan kewajipan berzakat?

Sikap Umat Islam
Jika dibandingkan antara jumlah kutipan zakat fitrah di negeri Selangor berbanding dengan jumlah penduduk Islam di negeri berkenaan pada tahun 2014, menurut Laporan Kutipan Zakat Lembaga Zakat Selangor bagi tahun berakhir 31 Disember 2014, jumlah kutipan zakat fitrah di Selangor bagi tahun 2014 ialah sebanyak RM20,564,439.00.

Manakala menurut laporan Ketua Jabatan Perangkaan pada Januari lalu, Selangor kekal dengan jumlah penduduk paling ramai di negara ini iaitu 5.2 juta orang diikuti Johor seramai 3.4 juta orang dan Sabah sebanyak 3.2 juta orang. Orang Melayu kekal dengan kaum paling banyak iaitu 66.7 peratus diikuti Cina 24.6 peratus dan India 7.4 peratus.

Berdasarkan kepada perangkaan tersebut, jika 66.7 peratus daripada jumlah penduduk Selangor (5.2 juta orang) ialah orang Melayu Islam, maka kita dapat simpulkan bahawa jumlah penduduk Islam di negeri Selangor pada tahun 2014 ialah seramai lebih kurang 3,468,400 orang.

Kadar bayaran zakat fitrah bagi setiap orang Islam di negeri Selangor pada tahun 2014 ialah sebanyak RM7.00. Ini bermakna bahawa pada tahun 2014, seramai 2,937,777 (85 %) orang telah membayar zakat fitrah. Manakala bakinya seramai 530,623 orang (15 %) ialah samada mereka adalah golongan fakir miskin, atau mereka membayar fitrah di negeri lain atau pun mereka tidak menunaikan zakat fitrah. Secara umumnya, peratusan ini menunjukkan tahap kesedaran umat Islam terhadap kewajipan membayar zakat fitrah.

Berdasarkan statistik JAWHAR, daripada tahun 2001 hingga 2010 (10 tahun) negeri Selangor mencatatkan jumlah pungutan zakat tertinggi, dengan pendapatan mencecah RM1.69 bilion. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan wilayah tunggal selain Selangor yang merekodkan pungutan zakat melebihi RM1 bilion dalam tempoh yang sama. Negeri-negeri lain yang mencatatkan peningkatan tahunan jumlah pungutan zakat secara berterusan dari tahun 2001 ke 2010 ialah Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Rata-rata semua orang maklum tentang kewajipan zakat fitrah. Walau bagaimanapun, kefahaman tentang kewajipan zakat yang lain masih rendah. Jika dilihat kepada statistik kutipan zakat mengikut kategori bagi tahun 2014, kategori zakat pendapatan adalah tertinggi berbanding dengan kategori lain.

Umat Islam sepatutnya merasa bangga apabila mereka menjadi pembayar zakat, kerana tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Umat Islam seharusnya berusaha agar mereka menjadi kaya raya, malah jutawan. Firman Allah yang bermaksud: “Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan kepada mereka kekuatan (kekayaan) di atas muka bumi nescaya mereka akan mendirikan solat serta memberi zakat, dan mereka juga akan menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan." (Surah al-Hajj: 41)

Inisiatif beberapa negeri untuk mengagihkan wang zakat kepada asnaf untuk dijadikan modal perniagaan boleh dipuji, kerana dengan usaha ini, dalam tempoh beberapa tahun lagi mereka sudah tidak perlu zakat lagi sebaliknya mereka pula yang akan mengeluarkan zakat. Apabila semakin ramai pembayar zakat, dan pengagihan dapat disampaikan kepada sasaran dengan sistematik, tidak mustahil suatu masa kita akan menikmati satu zaman seperti zaman Khalifah Umar al-Khattab dan Umar Abdul Aziz yang susah untuk mencari orang yang miskin. Wallahu’alam.

- Penulis ialah Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) 2015. Email : sekretariatpgsm@yahoo.commusa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...