Sunday, May 23, 2010

Segerakan fatwa peguam syarie mesti IslamOleh Musa Awang

sekretariatpgsm@yahoo.com
(Artikel ini disiarkan di Berita Harian pada 23/05/2010

Benarkan bukan Muslim berhujah di mahkamah syariah tambah ruang kes murtad, hina agama

SITUASI 1: Si A dan B kedua-dua Muslim bertikai di Mahkamah Syariah. Si C, seorang bukan Islam menawarkan diri mewakili seorang daripadanya, A atau B untuk hadir di Mahkamah Syariah membawa kitab suci al-Quran dan hadis ke mahkamah dan kemudian berhujah dengan dalil al-Quran, sunnah serta mengambil pandangan ulama Islam.
Situasi 2: D dan E bukan Islam bertikai mengenai isu agama mereka. Si F seorang Islam, menawarkan diri mewakili D atau E, membawa kitab agama mereka dan berhujah menggunakan kitab itu.
Kehadiran bukan Islam sebagai peguam syarie perlu dilihat dari dua sudut hukum syarak dan perundangan.

Hukum syarak

Prinsip dan amalan peguam syarie di mahkamah syariah berasaskan prinsip wakalah bi al-khusumah, iaitu orang yang mewakili seseorang yang lain dalam urusan pendakwaan di hadapan hakim syarie, baik dalam sesuatu prosiding mahkamah atau perkara yang berhubungan dengan ke s dipertikaikan. Wakil atau peguam bertanggungjawab atas semua dakwaan dan segala yang berkaitan dengan apa yang didakwa.

Menurut Imam Abu Hanifah, tanggungjawab itu termasuk membuat ikrar. Menurut Imam Shafie, Imam Malik dan Hambali, wakalah bil al-khusumah bererti mewakili orang yang kena dakwa dalam pertikaian untuk menegakkan kebenaran.
Jumhur ulama mensyaratkan wakalah perlu menepati rukun iaitu pewakil, wakil, perkara yang diwakilkan dan lafaz ijab kabul. Syarat pemberi wakil ialah merdeka, berhak atas urusan yang diwakilkan, berakal dan baligh, tidak bodoh dan tidak muflis. Disyaratkan wakil ialah berakal, seseorang yang ahli dalam bidang yang diwakilkan dan seseorang yang boleh mengurus diri sendiri.

Jumhur ulama tidak mensyaratkan Islam pada wakil, namun ulama Maliki tidak mengharuskan orang Islam melantik bukan Islam dalam bab muamalat dan tempahan barang.

Syarat perkara yang diwakilkan, diharuskan hukum syarak, boleh diwakilkan dan Imam Shafie mensyaratkan perkara diwakilkan mesti jelas. Imam Shafie mensyaratkan lafaz akad wakalah perlu menunjukkan perwakilan sama ada secara lisan, tulisan atau surat.

Ulama mensyaratkan wakil mesti ahli dalam bidang atau urusan diwakilkan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahli, maka tunggulah kehancurannya.”

Imam Hanafi mensyaratkan wakil bersungguh-sungguh dan tahu tugas yang dinyatakan. Ulama Maliki tidak mengharuskan orang Islam melantik bukan Islam menjadi wakil untuk urusan jual beli (muamalat) atau membuat tempahan barang (as-salam) bagi mengelak daripada melakukan perkara dilarang agama.

Firman Allah SWT dalam An-Nisa ayat 10 bermaksud: “Sesungguhnya Kami menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) kerana (membela) orang yang khianat.”

Bukan saja hakim mahkamah syariah terikat dengan suruhan dan larangan Allah dalam ayat ini, malah peguam syarie yang mewakili pihak di mahkamah. Fungsi peguam syarie di Mahkamah Syariah bukan saja membantu anak guam, tetapi juga membantu mahkamah dan hakim termasuk dalam soal dakwaan, keterangan, bukti, hujah, qarinah, ikrar, khidmat nasihat kepada anak guam mengenai hukum Islam dan soal prosiding mahkamah, pendamai/mediator dan membuat rayuan.

Peguam perlu berhujah dengan dalil daripada sumber hukum syarak iaitu al-Quran dan sunnah, al-ijmak, al-qiyas, masalih al-mursalah, amalan kalangan sahabat serta pandangan ulama muktabar.

Kebanyakan rujukan dalil dan nas dalam kitab muktabar yang menggunakan bahasa Arab. Membenarkan bukan Islam sebagai peguam syarie bererti membenarkan bukan Islam berhujah dengan ayat al-Quran, hadis dan sebagainya. Dikhuatiri keadaan ini mencemarkan kesucian Islam dan boleh menyebabkan salah tafsiran terhadap hukum syarak serta mengelirukan masyarakat.

Peguam syarie juga perlu berakhlak mulia, menutup aurat dan menjaga maruah sebagai seorang Islam seperti yang dituntut Islam sepanjang masa, sama ada dalam mahkamah atau di luar mahkamah. Peguam syarie juga hendaklah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ikhlas, jujur dan dengan niat melakukan ibadat kerana tugas mulia ini pernah dilakukan sahabat seperti Ali ra, Ka’b bin Sur Al-Azdi dan Abdullah bin Abbas ra.

Peruntukan undang-undang

Kaedah Peguam Syarie Wilayah Persekutuan 1993 memperuntukkan hanya pemohon Islam layak untuk memohon dan diterima sebagai peguam syarie di Wilayah Persekutuan. Peraturan ini dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong berkuasa mengikut Seksyen 59 (2), Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 untuk membuat kaedah atau peraturan bagi prosedur, kelayakan, fi dan lain-lain berkenaan peguam syarie. Seksyen itu ialah: “Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong, membuat kaedah - (a) untuk mengadakan peruntukan bagi prosedur, kelayakan dan fi bagi penerimaan peguam syarie; dan (b) untuk mengawal selia, mengawal dan mengawasi kelakuan peguam syarie.”

Syarat Islam untuk permohonan sebagai peguam syarie juga ada di Kedah, Kelantan, Melaka, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Perak.
Johor tidak menyebut syarat Islam tetap mensyaratkan pemohon bermazhab ahli Sunnah Wal Jamaah. Hanya Perlis, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tidak mensyaratkan Islam secara khusus, tetapi pemohon mesti berkemahiran dalam hukum syarak dan lulus ujian atau temu duga peguam syarie.

Disarankan kepada negeri yang tidak meletakkan syarat Islam dalam kaedah atau peraturan peguam syarie supaya segera berbuat demikian. Pemerintah mempunyai kuasa eksklusif untuk membuat peraturan menyekat kehadiran bukan Islam di mahkamah syariah atas kepentingan umat Islam yang atau mengelakkan mudarat tertentu atau yang bersifat mendatang.

Firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 42 bermaksud: “Mereka itu adalah orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah daripada mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil.”

Membenarkan bukan Islam menjadi peguam syarie boleh membuka ruang kepada kes percubaan keluar agama dan menghina agama Islam. Dikhuatiri orang yang cuba keluar Islam melantik peguam syarie bukan Islam untuk mewakili mereka di Mahkamah.

Pada hari ini, undang-undang berkuat kuasa di mahkamah syariah hanya terpakai kepada orang Islam. Pihak yang hadir di mahkamah syariah sama ada dalam kes mal atau jenayah adalah orang Islam saja, maka pihak yang mewakili orang yang bertikai ini juga mesti Islam.

Isu ini secara positifnya membuka mata kita selepas lebih 22 tahun penubuhan mahkamah syariah dan undang-undang berkaitan, masih wujud banyak ruang dan ketidakselarasan.

Undang-undang dan peraturan yang terpakai masih tidak seragam antara negeri. Inilah masanya mufti mengeluarkan fatwa rasmi pada peringkat kebangsaan dan negeri hanya orang Islam boleh menjadi peguam syarie supaya tidak lagi dipertikaikan mana-mana pihak.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia dan boleh dihubungi di e-mel sekretariatpgsm@yahoo.com

Saturday, May 15, 2010

Isu Peguam Syarie Non-Muslim : PGSM Kesal

Utusan Malaysia : Sabtu Mei 15, 2010
Isu Peguam Syarie: PGSM Kesal

Oleh NURUL AIN MOHD. HUSSAIN

PETALING JAYA: Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) hari ini kesal dan terkejut berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Sivil yang membenarkan permohonan semakan kehakiman terhadap seorang wanita bukan Islam, Victoria Jayaseele Martin untuk bertugas sebagai peguam di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur.

Timbalan Presiden PGSM, Musa Awang berkata, PGSM memandang serius perkara ini dan mereka akan mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan martabat Mahkamah Syariah dan peguam syarie di negara ini dapat dipertahankan.

"Mengikut Akta Pentadbiran Agama Islam Wilayah Persekutuan hanya warganegara beragama Islam layak memohon dan beramal sebagai Peguam Syarie di Mahkamah Syariah.

"Sebagai peguam di Mahkamah Syariah, mereka perlu berhujah dengan menggunakan dalil al Quran, al-Hadith yang berlandaskan hukum syarak," katanya kepada mStar Online hari ini.

Oleh itu, Musa berkata, keputusan hakim membenarkan orang bukan Islam bertindak sebagai peguam di Mahkamah Syariah bererti mereka akan merendahkan taraf al-Quran dan meletakkan hukum syarak pada tahap yang sangat rendah.

Semalam, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Mohd Zawawi Salleh memberi kebenaran kepada Victoria untuk mendapatkan semakan kehakmian bagi mendesak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menerima masuk beliau sebagai peguam syarie.

Ini adalah kes pertama Malaysia apabila seorang peguam bukan Islam diberi kebenaran untuk mencabar bahawa hanya peguam yang beragama Islam sahaja boleh bekerja sebagai peguam di Mahkamah Syariah.

Victoria, yang memperoleh Diploma dalam Undang-undang dan Amalan Syariah (DSLP) pada 2004 dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mengambil tindakan undang-undang di Mahkamah Sivil selepas permohonanya sebagai peguam syarie ditolak Majlis Agama Islam melalui jawatankuasa peguam syarie.

Thursday, May 6, 2010

5 tahun Akta Keluarga Islam Wilayah tertangguh

Oleh Tuan Musa Awang

(Artikel ini disiarkan dalam Berita Harian pada 05/05/2010)

Kelewatan laksana pindaan 2005 beri persepsi negatif terhadap institusi kehakiman syariah

TENTU anda masih ingat, ketika pentadbiran kerajaan di bawah bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi, pada 26 September 2005, Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2005 dengan tujuan memperbaiki Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 sedia ada. Rang undang-undang ini diwartakan menjadi undang-undang pada 22 Disember 2005.
Bagaimanapun, undang-undang ini mendapat bantahan beberapa pihak sehingga menimbulkan kontroversi, kerana dikatakan mengandungi diskriminasi dan penindasan terhadap wanita Islam. Susulan itu, Kabinet pada 11 Januari 2006 menangguhkan pewartaan undang-undang ini walaupun ia diluluskan Parlimen.

Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz, berkata ia tidak akan diwartakan sehingga kajian semula mengenainya dilakukan tetapi sehingga kini, ia masih tertangguh meskipun setelah hampir lima tahun.

Sebagai pengamal di Mahkamah Syariah, saya dan rakan serta masyarakat terutama pemastautin di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan masih tertanya-tanya apakah yang terjadi kepada undang-undang itu.

Bilakah akta itu akan diwartakan? Berapa lama lagikah tempoh diperlukan untuk kajian semula undang-undang itu? Sebagai negeri yang bersifat persekutuan, Wilayah Persekutuan seharusnya mendahului negeri lain dalam melaksanakan undang-undang semasa dan terkini.

Dalam konsep penyeragaman undang-undang syariah negeri, Wilayah Persekutuan sepatutnya menjadi contoh kepada undang-undang di negeri lain. Namun hakikatnya sekarang, Wilayah Persekutuan adalah negeri yang terkemudian dan ketinggalan berbanding negeri lain.
Antara isu ditimbulkan ketika bantahan undang-undang itu adalah mengenai isu empat syarat yang harus dipatuhi suami berdasarkan pindaan peruntukan undang-undang itu khususnya bagi frasa ‘patut atau perlu’. Mereka membantah, ia sepatutnya dibaca sebagai ‘patut dan perlu’.

Setakat ini di Selangor sudah mengguna pakai frasa ‘patut atau perlu’ sejak 2003 dan tidak timbul sebarang masalah sehingga ini.

Bagi suami yang memohon poligami, memang wujud keadaan ‘patut atau perlu’, iaitu apabila seorang suami berpendapatan rendah yang tidak patut berkahwin lain, tetapi dia mungkin perlu untuk beristeri lagi jika isteri pertamanya tidak mampu melaksanakan kewajipan rumah tangganya termasuk menunaikan nafkah batin atau jika isteri pertamanya mempunyai kecacatan fizikal seperti lumpuh anggota badan.

Realitinya, si suami yang ingin berpoligami atau memohon mendaftarkan pernikahan poligaminya akan mencadangkan sendiri apakah harta sepencarian yang akan diberikan kepada isteri sedia ada. Begitu juga dengan nafkah isteri dan nafkah anak. Pada ketika inilah si suami perlu menundukkan egonya dan mengambil hati si isteri, bagi membolehkan permohonan mereka dipermudahkan oleh si isteri tanpa bangkangan.

Isu lain yang dibantah ialah hak diberikan kepada suami untuk memfasakhkan nikah dengan isteri. Permohonan fasakh suami bukanlah kuasa baru diberikan kepada suami selain kuasa menjatuhkan talak. Berdasarkan hukum syarak, tuntutan fasakh juga boleh dibuat oleh pihak suami. Pengalaman saya apabila Undang-Undang Keluarga Islam Selangor diwartakan sejak 2003, bilangan kes fasakh difailkan oleh suami boleh dihitung dengan jari.

Ini kerana tuntutan fasakh memerlukan beban pembuktian di pihak yang mendakwa di mahkamah, dengan suami perlu mengemukakan keterangan, bukti dan saksi bagi membuktikan keaiban di sebelah isterinya. Si suami tidak akan memilih jalan panjang untuk menceraikan isterinya, walhal ada jalan mudah dan cepat.

Realitinya yang berlaku kini, suami yang ingin berpoligami akan lari memohon di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan kerana di situ tidak ada peruntukan bahawa bakal isteri dan bakal wali akan dipanggil ke mahkamah.

Begitu juga suami yang sudah berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dan tanpa pengetahuan isteri pertama akan memfailkan permohonan mengesah dan mendaftarkan pernikahannya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan kerana di situ tidak wujud peruntukan yang membolehkan isteri sedia ada dipanggil menentukan pembahagian harta sepencarian, nafkah isteri dan nafkah anak.

Pihak mahkamah syariah hanya memutuskan sesuatu tuntutan atau permohonan berdasarkan undang-undang yang diwartakan.

Jika mahkamah bertindak melangkaui undang-undang sedia ada, ia akan menjadi ‘ultra virus’. Jadi siapa yang rugi dengan protes yang dibuat oleh pihak tertentu pada 2005 itu? Bukankah wanita juga. Siapa pula menganiayai dan menzalimi wanita ini sejak 2005 sehingga sekarang? Adakah undang-undang yang sudah diluluskan itu atau pihak yang mengemukakan protes itu?

Penangguhan pelaksanaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan itu secara retoriknya memberi persepsi negatif terhadap institusi kehakiman syariah negara dan mahkamah syariah sebagai tidak berlaku adil terhadap kaum wanita.

Hakikatnya, undang-undang yang sama sudah berjalan sekian lama di negeri lain tanpa sebarang kelemahan. Undang-undang diamalkan sekarang sudah wujud sejak 24 tahun lalu, tidak lagi sesuai dengan nilai semasa.

Selepas lima tahun tertangguh, saya yakin golongan wanita negara ini menaruh harapan agar Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan 2005), akhirnya dapat dilaksanakan.

Sekretariat Advokasi dan Pemerkasaan Wanita (Senada) yang ditubuhkan pada 20 Jun 2008, boleh memainkan peranan proaktif agar undang-undang keluarga Islam yang tertangguh ini dapat dibawa sekali lagi ke Kabinet dan Parlimen.

Pindaan ini mempunyai implikasi besar terhadap usaha untuk membela nasib wanita, keluarga dan kanak-kanak Islam. Tempoh lima tahun adalah suatu waktu terlalu lama dan boleh menyebabkan ketidakadilan. Justifikasi keadilan dalam Islam hanya berlaku apabila kita meletakkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia, boleh dihubungi di 03-22741499 atau e-mail: sekretariatpgsm@yahoo.com

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...