Tuesday, February 26, 2013

Hikmah bertunang


Ikatan boleh batal jika wanita masih isteri orang

Peguam Syarie Menulis
Berita Harian, 27 Februari 2013.

Oleh Musa Awang

Tunang  atau dalam bahasa arab disebut Khitbah adalah suatu hasrat dari seorang lelaki untuk menjadikan seorang perempuan sebagai isterinya atau secara ringkasnya suatu perjanjian untuk mendirikan rumahtangga. Perjanjian juga dianggap sebagai suatu kontrak sebelum memasuki alam pernikahan, iaitu apabila pihak lelaki mengemukakan hasrat untuk mengahwini pihak perempuan sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui orang tengah atau perantaraan.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah : 234-235 yang bermaksud “… Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengahwini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kahwin dengan mereka secara rahsia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’aruf…”

Mengikut adat orang Melayu, jika seorang lelaki berkenan kepada seorang perempuan, maka hasratnya akan diluahkan kepada ibubapanya. Maka ibubapa lelaki atau saudara maranya akan bertandang ke rumah perempuan untuk memaklumkan kepada ibubapa perempuan tersebut tentang hasrat hati lelaki berkenaan. 

Bukan tiket hubungan bebas

Kebiasaannya, sebentuk cincin merisik akan dibawa sewaktu bertandang tersebut. Sewaktu merisik inilah perbincangan mengenai majlis pertunangan akan diadakan, seperti tarikh dan tempat untuk majlis bertunang.

Hikmah bertunang adalah untuk membuka jalan perkenalan antara pasangan bertunang, mengenali hati budi masing-masing, menyuburkan rasa cinta kerana perkahwinan hendaklah diasaskan kepada cinta antara satu sama lain, dan memastikan jiwa dan emosi pasangan yang bertunang stabil, kerana bebas dari gangguan lelaki atau perempuan yg lain.

Namun, ikatan pertunangan ini bukanlah bermakna ia suatu tiket membenarkan lelaki dan perempuan bergaul bebas. Menjadi tanggungjawab ibubapa untuk menyegerakan akad perkahwinan jika didapati ikatan pertunangan itu telah menyebabkan hubungan bebas antara pasangan yang bertunang.

Secara amnya Islam telah menggariskan sifat-sifat ataupun syarat-syarat yang sepatutnya dimiliki oleh setiap pasangan yang berhasrat bertunang. Lelaki yang mengemukakan hasrat untuk bertunang wajiblah seorang yang berakal, beragama Islam, dan telah berusia akhil baligh. Lelaki tersebut juga harus pasti orangnya, supaya tidak keliru dengan orang yang mempunyai nama yang sama. Disyaratkan juga lelaki itu hendaklah seorang lelaki yang tidak mempunyai isteri seramai 4 orang.

Syarat pada pihak perempuan juga hendaklah beragama Islam, pasti orangnya, terutama sekali apabila perempuan tersebut mempunyai ramai adik beradik perempuan, dan halal bagi lelaki yang ingin meminangnya.

Wanita yang haram dikahwini
Perempuan yang diharamkan dikahwini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang bermaksud : “Diharamkan ke atasmu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapamu (ibu saudara sebelah bapa), saudara-saudara perempuan ibumu (ibu saudara sebelah ibu), anak-anak perempuan daripada saudara lelakimu, anak-anak perempuan daripada saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu mentuamu dan anak-anak tirimu yang ibunya sudah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri ibunya, kamu boleh mengkahwininya.” [Surah al-Nisa, ayat 32].

Perempuan itu juga hendaklah bukan di dalam eddah cerai hidup atau cerai mati, dan hendaklah bukan isteri kepada lelaki lain. Mana-mana pertunangan yang diadakan dengan perempuan yang telah bersuami ianya adalah tidak sah dan terbatal.

Lelaki yang menjalin hubungan dengan seorang perempuan sedangkan dia mengetahui perempuan itu adalah isteri seseorang, lalu menyatakan kesediaan untuk mengambil ‘kekasihnya’ itu sebagai isteri jika diceraikan oleh suaminya, juga termasuk dalam konteks meminang yang dilarang Syarak. ‘Peminangan’ sedemikian akan mendorong perempuan itu meminta cerai daripada suaminya, sebagai jalan untuknya berkahwin dengan kekasihnya.

Islam melarang seorang isteri meminta cerai dari suaminya, tanpa sebab yang diharuskan Syarak. Sabda Rasulullah SAW bermaksud : “Mana-mana perempuan yang meminta suaminya menjatuhkan talak tanpa apa-apa kesalahan, maka haramlah ke atasnya bau syurga.” – [HR Abu Daud dan at-Tirmidzi].

Disyaratkan juga perempuan tersebut hendaklah bukan tunangan lelaki lain. Adalah haram untuk meminang seorang perempuan yang telah bertunang. Dalam satu hadith dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda bermaksud - “Tidak boleh meminang seorang atas pinangan saudaranya sehingga yang meminang sebelumnya itu meninggalkan pinangannya atau diizinkan baginya” [HR Bukhari & Muslim].

Bagaimanapun, perempuan yang sudah bertunang boleh dipinang setelah ikatan pertunangan dibatalkan oleh pihak lelaki atau dipersetujui oleh pihak lelaki, yakni si lelaki bersedia memutuskan pertunangan itu.

Tuntutan gantirugi pertunangan
Memutuskan ikatan pertunangan tanpa apa-apa sebab yang sah boleh menyebabkan tindakan gantirugi pertunangan dikemukakan di Mahkamah Syariah. Seksyen 15 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 (Pindaan 1992) memperuntukkan – “Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum Syara', sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah.”

Menaruh minat terhadap perempuan yang telah bertunang juga adalah suatu perkara yang perlu dielakkan. Perbuatan meminang atau menjalin hubungan dengan tunangan orang boleh menyebabkan perbalahan, pergaduhan, perpecahan dan boleh memutuskan silaturrahim. Islam melarang keras perbuatan memutuskan silaturrahim. Sabda Nabi SAW yang bermaksud : “Tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim.”-  (HR Muslim)

- Penulis ialah Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). E-mail : sekretariatpgsm@yahoo.com.

Go to link -
http://www.bharian.com.my/articles/PeguamSyarieMenulis_Hikmahbertunang/Article/


musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...