Wednesday, December 22, 2010

Wajar tolak peguam syarie bukan Islam


Oleh Musa Awang
sekretariatpgsm@yahoo.com

Berita Harian 22/12/2010

Keputusan muzakarah perlu segera diwartakan elak keputusan dicabar, dipertikai

MUZAKARAH Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam membuat keputusan menolak pelantikan individu bukan Islam sebagai peguam syarie, tepat pada masanya.


Saya berharap mana-mana individu bukan Islam yang berhasrat memohon menjadi peguam syarie menghormati keputusan itu.

Sebenarnya, fungsi peguam syarie di Mahkamah Syariah bukan saja membantu anak guam, tetapi membantu mahkamah dan hakim dalam soal dakwaan, keterangan, bukti, hujah, qarinah dan ikrar. Mereka juga memberi khidmat nasihat mengenai hukum Islam, prosiding mahkamah selain bertindak sebagai pendamai.

Peguam syarie perlu berakhlak mulia, menjaga moral dan etika, menjauhi maksiat, menutup aurat dan menjaga maruah sepanjang masa sama ada dalam atau di luar mahkamah kerana profesion itu dipandang mulia oleh masyarakat.

Membuka permohonan peguam syarie kepada bukan Islam bererti membuka ruang peguam syarie minum arak, bersekedudukan, berkhalwat dan sebagainya.

Peguam syarie perlu berhujah dengan dalil daripada sumber hukum syarak iaitu al-Quran dan sunnah, ijmak, qiyas, masalih al-mursalah, amalan kalangan sahabat serta pandangan ulama muktabar.

Membenarkan bukan Islam menjadi peguam syarie bererti membenarkan mereka berhujah dengan ayat al-Quran dan hadis yang boleh menyebabkan salah tafsiran terhadap hukum syarak serta mengelirukan masyarakat.

Saya bersetuju dengan pendapat jawatankuasa fatwa bahawa individu bukan Islam tidak bersedia untuk semua perkara itu, justeru keputusan menolak pelantikan mereka sebagai peguam syarie adalah wajar.

Saya juga berharap keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam itu segera dibawa kepada Jawatankuasa Fatwa/Perundingan Syarak Negeri dan seterusnya diwartakan Jabatan Mufti Negeri sebagai fatwa negeri supaya lebih memberi kesan dari sudut perundangan.

Sesuatu fatwa mengikat dan berkuatkuasa menurut undang-undang hanya selepas ia diwartakan. Seksyen 49 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003 memperuntukkan: “Apabila disiarkan dalam warta, sesuatu fatwa hendaklah mengikat setiap orang Islam yang berada di Negeri Selangor sebagai ajaran agamanya dan hendaklah menjadi kewajipannya di sisi agama Islam untuk mematuhi dan berpegang kepada fatwa itu, melainkan jika dia dibenarkan oleh hukum syarak untuk tidak mengikut fatwa itu dalam perkara amalan peribadi.”

Mewartakan keputusan muzakarah perlu dilakukan segera supaya tidak membuka sebarang ruang kepada pihak yang tidak berpuas hati dengan fatwa ini mengambil tindakan yang tidak wajar. Kita juga tidak mahu fatwa itu menjadi seperti fatwa pengharaman rokok yang hanya Selangor, Kedah dan Pahang yang mewartakannya.

Keputusan muzakarah ini juga seharusnya membuka mata Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) seperti Johor, Perlis, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang tidak mensyaratkan Islam secara khusus untuk permohonan sebagai peguam syarie, segera berbuat demikian. Tugas MAIN menjaga kepentingan umat Islam serta mengelakkan mudarat tertentu atau yang bersifat mendatang.

Menurut Seksyen 80 (2) (a) dan (b), Enakmen Pentadbiran Agama Islam, majlis boleh dengan kelulusan Sultan, membuat peraturan mengadakan peruntukan bagi tatacara, kelayakan dan fi bagi penerimaan peguam syarie, mengawal selia dan mengawasi kelakuan peguam syarie.

Di peringkat nasional, draf Akta Profesion Guaman Syarie yang pernah diumumkan Datuk Seri Dr Zahid Hamidi, yang ketika itu Menteri Di Jabatan Perdana Menteri pada 14 Jun 2008 di Konvensyen Peguam Syarie Kali Pertama bahawa ia akan dibentangkan di Parlimen hujung tahun sehingga kini masih belum menjadi kenyataan. Akta itu juga perlu disegerakan.

Penulis ialah Timbalan Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia.
E-mel : sekretariatpgsm@yahoo.com.

Saturday, December 18, 2010

Nafsu Songsang – Pelaku Musahaqah boleh dihukum sebat

Oleh Tuan Musa Awang

Berita Harian 8 Disember 2010.

Ahad lalu, akhbar Harian Metro melaporkan bahawa golongan lesbian menggunakan medium laman social Facebook untuk mencari dan menambah kenalan baru, mengadakan parti liar di kelab malam atau di rumah.

Lesbian dalam Islam disebut sebagai musahaqah, iaitu melakukan sesuatu perbuatan untuk memuaskan nafsu seks di antara perempuan dengan perempuan, dengan menggeselkan kemaluan mereka berdua hingga mendatangkan berahi dan merasa kelazatan. Islam jelas mengharamkan musahaqah. Dari Abu Musa katanya, Rasulullah s.a.w bersabda, “Bila laki-laki menyetubuhi laki-laki maka keduanya telah berzina, dan bila wanita menyetubuhi wanita maka keduanya juga berzina.” (HR Al-Baihaqi dalam Syu’abil Iman).

Dari Watsilah r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda, ”Musahaqah di antara para wanita adalah zina di antara mereka” (HR Ath Thabrani dalam Al Kabir). Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berpendapat, jika telah bergesek dua wanita maka keduanya melakukan zina yang terlaknat berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w yang bersabda yang bermaksud, “Apabila seorang wanita mendatangi (menyetubuhi) seorang wanita maka keduanya berzina.”

Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma’ani, Jilid ke-8, hlm. 172-173, berpendapat bahawa Sihaq (lesbian) termasuk dalam kategori liwat yang juga terjadi pada kaum Luth, yaitu seorang wanita menyetubuhi wanita. Dalam sebuah hadith Hudzaifah r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda, “Sesungguhnya benarlah ucapan (Allah Subhaanahu wa Ta’ala) atas kaum Luth tatkala kaum wanita (dari mereka) merasa cukup dengan para wanita dan kaum lelaki merasa cukup dengan para lelaki.”

Para Fuqaha sepakat bahwa musahaqah tidak di kenakan hukuman hudud. Ia dikategorikan sebagai kesalahan Ta’zir, kerana ia merupakan perbuatan maksiat yang tidak menepati takrif atau maksud zina secara tepat dan sempurna yang membolehkan pelakunya di kenakan hudud. Ia adalah zina secara umum, seperti zina mata, zina tangan, zina kaki, dan zina mulut, dan boleh dikenakan hukuman ta’zir. Wanita yang telah melakukan dosa musahaqah, telah meletakkan kedua kakinya di atas jalan pebuatan yang keji dan mungkar. Ia akan menjadi pembuka jalan kepada kejahatan yang lebih besar seperti minum arak dan sebagainya.

Musahaqah berlaku disebabkan terpengaruh dengan budaya liar, berpunca daripada tindakan membaca atau menonton bahan-bahan lucah, akhirnya melahirkan perasaan ingin mencuba dan terjerumus. Mereka juga tidak sanggup memikul tanggungjawab suami isteri. Saya pernah menemubual beberapa orang pelaku musahaqah dan menurut mereka, mereka suka berpasangan sesame wanita kerana perbuatan tersebut tidak berisiko untuk mengandung. Mereka juga lebih menyukai kelembutan pasangan wanita berbanding lelaki yang lebih kasar. Juga kerana pasangan wanita lebih memahami, menghargai dan romantik berbanding lelaki yang lebih bersikap mendominasi.

Apa pun alasan, ia adalah lahir dari kotak pemikiran pelaku musahaqah yang sebenarnya telah terpedaya dengan tipudaya syaitan. Naluri dan perasaan mereka telah ditipu oleh syaitan, kerana kecenderungan sesama jenis bukan fitrah kejadian manusia. Pelaku musahaqah juga adalah muslim yang kufur terhadap nikmat dan fitrah kejadian yang dijadikan Allah s.w.t, dan mereka ini akan mendapat azab Allah diakhirat kelak, jika tidak bertaubat. Firman Allah yang bermaksud “Dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras.” (Surah Ar-Ra’d [13]: 34)

Pelaku musahaqah boleh dikenakan hukuman sebatan menurut Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997. Seksyen 26 Akta tersebut memperuntukkan bahawa “mana-mana orang perempuan yang melakukan musahaqah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Pelaku musahaqah yang berkelakuan tidak sopan seperti berpeluk-pelukan atau bercium-ciuman sesame wanita di tempat awam juga boleh dibendung dengan diambil tindakan undang-undang. Menurut Seksyen 29 Akta yang sama, diperuntukkan bahawa “Mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan Hukum Syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

Manakala mana-mana pihak yang mengadakan aktiviti untuk tujuan menganjurkan, mendorong atau menggalakkan aktiviti maksiat juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Pengendali laman maya yang dikatakan memudahkan golongan musahaqah mencari kenalan dan bertukar-tukar pasangan dalam tempoh singkat, dan kemudian membawa kepada aktiviti seperti parti seks lesbian boleh dikenakan tindakan menurut Seksyen 35 Akta tersebut yang memperuntukkan, “Mana-mana orang yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan apa-apa maksiat adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Perlakuan musahaqah jika tidak dibendung akan meruntuhkan institusi perkahwinan kerana pelaku musahaqah tidak berminat dengan perkahwinan. Pelaku musahaqah juga terdedah dengan pelbagai pelbagai penyakit fizikal dan mental, serta akan mendapat balasan azab di dunia dan akhirat.

- Penulis ialah Timbalan Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia. Boleh emailkan ke sekretariatpgsm@yahoo.com.

Friday, December 17, 2010

Kenyataan Media Berhubung Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Menolak Sebarang Pelantikan Bukan Islam Sebagai Peguam Syarie

18 DISEMBER 2010

Rentetan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam menolak sebarang pelantikan individu bukan Islam sebagai Peguam Syarie, PGSM dengan ini menyatakan pendirian dan mengeluarkan kenyataan seperti berikut :-

PGSM MENYAMBUT BAIK keputusan tersebut dan berharap ianya dipatuhi oleh kesemua pihak terutama individu bukan Islam yang ingin memohon sebagai Peguam Syarie.

- Fungsi Peguam Syarie di Mahkamah Syariah bukan saja membantu anak guam, tetapi juga membantu mahkamah dan hakim termasuk dalam soal dakwaan, keterangan, bukti, hujah, qarinah, ikrar, khidmat nasihat kepada anak guam mengenai hukum Islam dan soal prosiding mahkamah, pendamai/mediator dan membuat rayuan.

- Sebagaimana Hakim Syarie, Peguam Syarie juga perlu berakhlak mulia, menjaga moral dan etika, menjauhi maksiat, menutup aurat dan menjaga maruah sepanjang masa, sama ada dalam mahkamah atau di luar mahkamah, kerana ia dipandang mulia dan tinggi oleh masyarakat.

- Peguam Syarie perlu berhujah dengan dalil daripada sumber hukum Syarak iaitu al-Quran dan sunnah, al-ijmak, al-qiyas, masalih al-mursalah, amalan kalangan sahabat serta pandangan ulama muktabar. Membenarkan bukan Islam sebagai Peguam Syarie bererti membenarkan bukan Islam berhujah dengan ayat al-Quran, hadis dan sebagainya, mencemarkan kesucian Islam dan boleh menyebabkan salah tafsiran terhadap hukum syarak serta mengelirukan masyarakat.

PGSM juga berharap Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam tersebut SEGERA DIPANJANGKAN KEPADA MUFTI NEGERI DAN DIWARTAKAN SEBAGAI FATWA SETIAP NEGERI, supaya ia lebih berkesan dan mengikat dari sudut perundangan.

- Keputusan Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam tersebut kemudiannya akan dibawa kepada Jawatankuasa Fatwa/Perundingan Syarak Negeri atau Mufti Negeri, dan seterusnya akan diwartakan oleh negeri berkenaan sebagai fatwa.

- Mewartakan keputusan Muzakarah ini perlu dilakukan segera supaya tidak membuka sebarang ruang kepada pihak-pihak yang tidak berpuashati dengan fatwa ini mengambil tindakan yang tidak wajar. Sesuatu fatwa hanya berkuatkuasa atau mempunyai kesan menurut undang-undang, setelah ia diwartakan sahaja.

- PGSM tidak mahu fatwa tersebut menjadi seperti fatwa pengharaman rokok yang hanya negeri Selangor, Kedah dan Pahang yang mewartakannya, serta beberapa fatwa lain yang mana-mana ia tidak diselaraskan dan diwartakan sebagai fatwa negeri.

Sekian untuk siaran.

Terima kasih.

“Meletakkan Hak Kepada Yang Berhak”

Yang benar,
(MUSA AWANG, P.P.N)
Timbalan Presiden
Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)

Usah buka jalan malukan Islam

Harian Metro 3 Jul 2018 Musa Awang Isu perkahwinan bawah umur dibangkitkan lagi. Kali ini kecoh apabila seorang lelaki di Gua Mu...