Thursday, June 25, 2009

Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam

(Disiarkan Berita Harian pada 17 Jun 2009)

Hak asasi manusia adalah berdasarkan kepada perisytiharan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) pada 10 Disember 1948, yang dikenali sebagai Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR). Periystiharan ini telah membahagikan hak asasi manusia kepada empat kebebasan utama iaitu kebebasan daripada ketakutan, kebebasan daripada kemahuan, kebebasan bersuara dan kebebasan kepercayaan. Ia menyenaraikan pelbagai hak asasi manusia, daripada hak sivil dan politik sehinggalah hak ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Hak kemanusiaan yang dinyatakan dalam UDHR itu adalah merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua insan, berdasarkan prinsip bahasa semua insan memiliki satu bentuk hak yang sama, sebagaimana mereka memiliki indentiti insan, yang tidak dipengarahui oleh faktor tempatan, perkauman dan kewarganegaraan.

Pada hakikatnya, hak kemanusiaan itu juga tertakluk kepada hak dari segi perundangan dan hak dari segi moral. Hak kemanusiaan dari segi undang-undang ialah satu bentuk hak yang dinikmati oleh seorang warganegara sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang negara tersebut. Pencabulan hak kemanusiaan yang berkenaan, akan membawa kepada tindakan undang-undang yang sewajarnya, dan ia berbeza dari satu negara ke satu negara yang lain.

Sebagai contoh, walaupun Perkara 10 (1) Perlembagaan Persekutuan memberikan hak kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan kepada warganegara Malaysia, tetapi ia masih dalam batas-batas tertentu dan tertakluk kepada undang-undang tertentu. Ini kerana Perkara 10 (2) memberikan kuasa kepada Parlimen untuk meluluskan undang-undang yang menyekat kebebasan tersebut dalam batas-batas tertentu.

Perkara 10 (2) Perlembagaan memperuntukkan – ”Parlimen boleh melalui undang-undang mengenakan - (a) ke atas hak yang diberikan oleh perenggan (a) Fasal (1), apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau suai manfaat demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya, hubungan baik dengan negara-negara lain, ketenteraman awam atau prinsip moral dan sekatan-sekatan yang bertujuan untuk melindungi keistimewaan Parlimen atau mana-mana Dewan Undangan atau untuk membuat peruntukan menentang penghinaan mahkamah, fitnah, atau pengapian apa-apa kesalahan ;”

Selanjutnya Perkara 10 (4) Perlembagaan memperuntukkan – ”Pada mengenakan sekatan-sekatan demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau ketenteraman awam di bawah Fasal (2)(a), Parlimen boleh meluluskan undang-undang melarang dipersoalkan apa-apa perkara, hak, taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan Bahagian III, Perkara 152, 153 atau 181 melainkan yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang itu.”

Oleh sebab itu wujudnya Akta-akta seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, Akta Pendaftaran Pertubuhan dan lain-lain.

Manakala hak kemanusiaan dari segi moral merupakan satu tanggapan moral yang didukung oleh anggota masyarakat. Anggota masyarakat perlu mengakui akan wujudnya hak tertentu yang harus dinikmati oleh individu lain, yang dianggap sebagai “sebahagian daripada sifatnya sebagai manusia”, walaupun ia mungkin tidak termaktub dalam undang-undang. Maka anggota-anggota masyarakat berkenaan perlu cuba mengelakkan diri daripada mencabuli hak masing-masing dengan penuh perasaan moral.

Adalah tidak bermoral dalam negara berbilang kaum dan agama di negara ini, apabila sesuatu kaum mempertikaikan hak sesuatu kaum dan anutan agama kaum yang lain. Adalah tidak bermoral apabila segelintir kaum bukan Islam mempertikaikan fatwa pengharaman penkid suatu masa dahulu, sedangkan orang Islam tidak pernah mempertikaikan tindakan kaum-kaum lain seperti membina tempat bersembahyang sesuka hati tanpa permit dan lesen sah, hatta di bawah pokok dan di tepi-tepi jalan.

Kebebasan menurut kacamata Islam

Terdapat ayat-ayat al-Quran yang memperuntukkan hak-hak manusia yang perlu dihormati. Antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk mengumpul dan memiliki harta, hak untuk bersendirian tanpa gangguan, hak untuk bergerak, hak ke atas anak-anak, hak untuk keadilan, hak ke atas maruah dan penghormatan seseorang, hak persamaan di bawah undang-undang dan sebagainya.

Hak bersuara boleh dimanifestasikan dalam beberapa keadaan. Pertama hak untuk memberi nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan (an-Nasihah). Kedua, hak untuk berunding dan bermesyuarat (as-Syura). Ketiga hak untuk membuat `ijtihad. Keempat hak untuk mengkritik orang lain (Hurriyyat al Mu’aradah). Kelima kebebasan pendapat (Hurriyyat al-Ra’y) dan keenam kebebasan untuk berpersatuan dan ketujuh kebebasan beragama (al-Hurriyyah al-Diniyyah). Kesemua hak ini adalah bersandarkan kepada nas-nas al-Quran yang `sarih’ (nyata).

Islam memerintahkan umatnya supaya melaksanakan pendekatan dakwah secara berhikmah dan penuh dengan nasihat. Firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl ayat 125 yang bermaksud: “Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk.”

Hak kebebasan yang dituntut oleh sebilangan wanita Muslim, hak kebebasan akhbar, hak kebebasan bersuara, hak kebebasan beragama dan tuntutan kebebasan lain perlu dilihat daripada sudut neraca Islam, supaya tidak terkeliru dengan kebebasan yang ditaja oleh barat. Barat sedang menjana pemikiran bahawa setiap individu boleh melakukan apa saja menurut kehendak hati dan nafsu biarpun ia bercanggah dengan kehendak agama dan bertentangan nilai kemanusiaan yang luhur.

Islam daripada awal lagi sudah menjamin kebebasan selaras dengan fitrah kejadian manusia. Bahkan, Islam tidak membenarkan unsur paksaan wujud dalam ajarannya yang suci. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud : “Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya sudah nyata kebenaran (Islam) daripada kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh, yang tidak akan putus. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Namun, ini tidak bermakna seorang Muslim bebas bertukar agama tanpa sebarang had. Kalimah syahadah adalah sebagai satu ikrar atau perjanjian yang termeteri antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Ikrar dan perjanjian itu wajib dikota, dan sesiapa yang murtad bererti dia sudah melanggar perjanjian itu. Wajarlah Allah mengenakan hukuman keras terhadapnya.

Yang dimaksudkan dengan kebebasan bersuara dalam Islam ialah kebebasan menyatakan pendapat, buah fikiran, teguran dan kritikan membina kepada pihak bertanggungjawab. Termasuk juga kebebasan akhbar dan internet yang menyalurkan maklumat tepat kepada masyarakat umum, bukan melaporkan berita yang tidak benar, cerita-cerita yang tidak berfaedah, atau mempamerkan gambar-gambar yang kurang sopan. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud : - “sesungguhnya orang yang suka menghebohkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman,mereka akan beroleh azab yang amat pedih didunia dan diakhirat,dan allah mengetahui (segala perkara) sedangkan kamu tidak mengetahui”.

Islam memerintahkan umatnya supaya menyatakan kebenaran Islam sebagaimana dapat difahami daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Sesiapa ada melihat kemungkaran di hadapan kamu maka hendaklah kamu mengubah dan mencegahnya dengan tangan kamu (dengan kuasa yang ada pada kamu), jika kamu tidak mampu (dengan tangan kamu) maka hendaklah kamu ubah dengan lidah. Jika kamu masih lagi tidak mampu, maka hendaklah kamu ubah dengan hati. Itu adalah selemah iman.” (Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Pidato perdana Saidina Abu Bakar al-Siddiq sebaik saja beliau diangkat sebagai khalifah pertama dalam Islam, memberi hak kepada rakyat jelata untuk bersuara memberikan pandangan dan kritikan kepada kepemimpinan beliau : “Wahai manusia! Aku telah dipilih untuk memimpin kamu padahal aku bukanlah orang yang paling baik daripada kalangan kamu. Jika aku melakukan perkara yang betul maka hendaklah kamu semua membantuku dan jika aku melakukan penyelewengan maka hendaklah kamu memperbetulkan aku.”

Islam juga menegaskan bahawa setiap Muslim berkewajipan mempertahankan maruah dan hak masing-masing. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud :- “Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan maruahnya adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya adalah syahid dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya adalah syahid.” (Hadis riwayat Abu Daud, Nasa’i dan Tirmizi)

Ulama terkenal Syeikh al-Mutawalli al-Sya’rawi menegaskan, kebebasan mutlak sebenarnya tidak wujud pada setiap insan. Malah, kebebasan itu sebenarnya bersifat relatif iaitu dengan maksud ia tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tidak bercanggah dengan ajaran agama. Dan jika ada unsur gangguan dan percanggahan dengan agama, masyarakat ramai akan bertindak mencegah perbuatan yang melampaui batas itu.

Kebebasan mutlak sebenarnya tidak wujud dalam masyarakat madani kerana masyarakat bertamaddun ialah masyarakat yang dikawal oleh sistem, peraturan dan undang-undang. Golongan yang menjadikan hawa nafsu sebagai panduan bukanlah masyarakat yang bebas, sebaliknya adalah masyarakat yang sesat.

- Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Sila layari http: ///www.peguamsyarie.org.

Sunday, June 21, 2009

Henti polemik benarkan Chin Peng pulang ke Malaysia

Oleh Musa Awang

Rakyat masih tak dapat lupa kekejaman PKM dalam memperjuangkan ideologi komunis

PERSATUAN Peguam Syarie Malaysia (PGSM) menyokong penuh pendirian kerajaan tidak membenarkan bekas Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya (PKM) Chin Peng kembali ke Malaysia.

Sokongan ini adalah berdasarkan kepada alasan berikut:

Masyarakat Malaysia hari ini perlu melihat sejarah hidup Chin Peng sejak kecil, yang berminat sekali membaca bahan media cetak dan menyoroti perkembangan di negara China ketika itu.

Pada 1940, dia diterima untuk menyertai PKM iaitu satu cabang Parti Komunis China di seberang laut ketika umurnya baru saja 18 tahun. Bayangkan beliau mendalami fahaman komunis sejak kecil dan mustahil untuknya melupakan fahaman itu walaupun usianya sekarang sudah lewat 80-an.

Kesan jangka panjang yang ditinggalkan oleh Chin Peng dan pengikutnya ke atas masyarakat Malaya, China dan India pada waktu itu, bermaharajalela membunuh pemimpin tempatan, penghulu, imam kampung, penduduk, menyerang ladang, gudang getah, rumah asap dan rumah pengurus milik orang British, sehingga menimbulkan kemarahan orang Melayu yang bangkit untuk menentang komunis.
Falsafah komunis yang mengamalkan ateisme, prinsip utama komunisme yang ditulis oleh Karl Marx tidak mempercayai tuhan dan menyatakan bahawa agama itu adalah candu manusia.

Walaupun dikhabarkan ada pemimpin Melayu PKM mengamalkan prinsip keagamaan seperti Ra-shid Maidin, Abdullah CD dan Suraini Abdullah tetapi tindakan kejam dan ganas mereka bercanggah dengan ajaran Islam.

Orang Melayu Islam secara keseluruhannya menolak cara ganas dan tidak berperikemanusiaan komunis. Perjuangan komunis tidak boleh dianggap sebagai perjuangan untuk kemerdekaan kerana mereka hanya berjuang untuk kepentingan PKM dan kepentingan peribadi, bukan untuk kemerdekaan Malaya.

Ini terbukti apabila mereka tetap meneruskan taktik ganas ala gerila walaupun selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Mereka juga masih berada dalam hutan tebal negara sehingga diasak keluar ke sempadan Thailand oleh pasukan keselamatan negara, walaupun ketika itu negara sudah merdeka.
Stigma terpahat dalam minda rakyat Malaysia bahawa PKM dan tangan Chin Peng itu diselaputi darah dan dendam yang menebal di kalangan anggota pasukan keselamatan dan orang awam yang menjadi mangsa kepada kekejaman perjuangan yang dipimpinnya.

Isu kepulangan Chin Peng ke tanah air walaupun pada mulanya dibangkitkan oleh seorang pemimpin Parti Gerakan (satu komponen dalam Barisan Nasional) tetapi kemudian disokong oleh parti pembangkang kerana dilihat boleh memberikan keuntungan politik kepada mereka.

Parti ini bercakap soal kepulangan Chin Peng sedangkan ada banyak lagi isu lain yang perlu diperjuangkan. Saranan ini juga sama sekali tidak mengambil kira sensitiviti mangsa yang menjadi korban atau kesengsaraan yang dilakukan oleh Chin Peng dan konconya.

Dengan keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan Chin Peng pulang maka semua pihak terutama dalam parti kerajaan harus patuh kepada pendirian itu. Mereka tidak perlu membangkitkan lagi isu sensitif seumpama ini hanya semata-mata untuk menyelamatkan kedudukan sesebuah parti.

Pada 30 April lalu, Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah yang meminta Chin Peng menunjukkan dokumen pengenalan sebelum dibenarkan memasuki negara ini.

Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk S Augustine Paul yang bersidang bersama Hakim Datuk Hashim Yusof dan Datuk Wira Ghazali Mohd Yusof membuat keputusan itu selepas menolak usul Chin Peng memohon kebenaran untuk rayuan.

Keputusan Mahkamah Persekutuan ini adalah penghakiman tertinggi yang seharusnya dihormati oleh setiap warga negara ini. Jadi isu ini tidak lagi harus ditimbulkan dan menjadi polemik yang belum nampak tanda kesudahannya.

Penulis ialah Timbalan Presiden PGSM

Bimbang pelajar abai subjek Agama

Baru-baru ini isu Kementerian Pendidikan nak hadkan 10 matapelajaran sahaja kepada pelajar SPM. Dari satu segi nampak bagus, tapi bila difikir balik, ada keburukannya. Saya ada juga buat kenyataan media, tetapi hanya akhbar Kosmo sahaja yang siarkan. Apa pun keputusan terbaru kabinet masih hadkan 10 subjek, cuma pelajaran aliran sains agama dibenarkan hingga 11 subjek. Moga2 apa pun yang dilakukan tidak memberi kesan negatif kepada anak2 kita...

Kosmo 4 Jun 2009
Oleh NURUL IZZA ROSLY
izza.rosly@kosmo.com.my
KUALA LUMPUR - Persatuan Peguam Syarie Malaysia bimbang keputusan Kementerian Pelajaran mengurangkan subjek teras daripada enam kepada empat dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) akan membuatkan pelajar Islam tidak memilih subjek Agama dalam SPM.

Timbalan Presidennya, Musa Awang berkata, jika itu berlaku, beliau bimbang ia akan menghasilkan satu generasi yang tidak mengenali atau keliru dengan agamanya.
Menurut beliau, pengurangan subjek teras itu adalah ekoran keputusan Kementerian Pelajaran yang mengehadkan pengambilan subjek dalam peperiksaan SPM kepada 10 bermula tahun depan.

"Perubahan drastik ini amat mengejutkan lebih-lebih lagi ketika konsep peperiksaan terbuka sebelum ini baru sahaja diperkenalkan.

"Jika dikatakan masalah ini timbul kerana bebanan akademik terhadap pelajar, kami berpendapat masalah ini tidak timbul kerana mereka berkeupayaan," katanya dalam satu kenyataan di sini semalam.

Dilema 'orang ketiga'

Oleh SOFIATUL SHIMA WAN CHIK dan
SITI NOR AFZAN KASIMAN
ahad@kosmo.com.my
________________________________________
31 Mei 2009

KEHADIRAN orang ketiga sering dikaitkan sebagai punca keruntuhan rumah tangga selebriti. Kemunculan pelakon Memey Suhaiza menyebabkan Norman Hakim dan Abby Abadi bercerai.

Pelakon Fasha Sandha pula dicop pengacau rumah tangga Nora Danish dan Rizal hingga akhirnya mereka bercerai. Terbaru, penyanyi Waheeda pula dilibatkan dalam pergolakan rumah tangga Akhil Hayy dan Maizawati Zainal.
Bagaimanapun, menuding jari kepada seseorang memanglah mudah, namun menjadi orang yang dituduh menyebabkan rumah tangga orang lain runtuh adalah satu pengalaman yang menyakitkan.

“Sewaktu saya mengalami keadaan ini, macam-macam perasaan yang saya rasa.
“Orang luar pula sibuk memberi pandangan malah tohmahan. Saya pernah berada dalam keadaan itu dan saya faham perasaan mereka yang digelar orang ketiga,” luah Memey kepada Jurnal.

Menurut Memey, apa yang beliau lakukan ketika itu ialah berdiam diri kerana terlalu banyak memberi kenyataan akhbar akan merumitkan lagi keadaan.
“Masalah timbul apabila kita tidak berhadapan dengan pihak yang berkenaan tetapi hanya mendapat tahu melalui media.
“Orang ramai pula membuat pelbagai spekulasi dan mereka hanya nampak salah orang ketiga,” katanya yang mengaku sudah puas menangis akibat tekanan perasaan. Pada masa itu, kata Memey, beliau sekadar mendekatkan diri dengan keluarga sebab mereka yang paling penting dalam hidupnya.

Bagi Waheeda, beliau tetap menganggap dirinya bukan penyebab kekecohan rumah tangga Akhil dan Maizawati.

“Terpulang orang hendak kata apa pada saya. Saya tak kisah jika dikatakan perampas atau menjadi punca perceraian mereka. Lagipun saya sudah lali dengan tohmahan orang,” komen pelantun lagu Wassini ini.

Beliau menambah: “Biarlah saya terus bersabar selagi saya mampu. Apa saja tohmahan orang, saya reda.”
Walaupun tidak menuduh Waheeda, Maizawati mengakui kehadiran pihak ketiga menjadi salah satu faktor kepada keruntuhan sesebuah rumah tangga.
“Ya, sedikit sebanyak faktor orang ketiga menyebabkan keruntuhan rumah tangga seseorang.

“Saya tidak berani untuk memberi pandangan lanjut, tetapi saya percaya bahawa dia (orang ketiga) memainkan peranan dalam kemusnahan rumah tangga,” katanya.


________________________________________

Teman sosial
Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN), Datuk Aminah Abdul Rahman mengakui kehadiran orang ketiga seringkali dikaitkan sebagai punca hubungan suami isteri bergoncang.

“Namun orang ketiga bukan punca utama perceraian. Mengikut Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia Keempat yang dijalankan LPPKN pada tahun 2004, cuma 12 peratus perceraian berpunca daripada kehadiran orang ketiga. Ia merujuk kepada pasangan curang dan isteri enggan dimadukan.
“Sebaliknya, tiada persefahaman antara pasangan, iaitu sebanyak 42 peratus, merupakan punca utama perceraian,” jelas Aminah.


FASHA SANDHA paling hangat dikaitkan sebagai punca pergolakan rumah tangga orang lain.
________________________________________

Tambah beliau, isu main kayu tiga atau curang semakin mudah berlaku apabila pasangan mengambil kesempatan atas kemudahan teknologi telekomunikasi seperti sistem pesanan ringkas (SMS), mesej bergambar (MMS) dan laman jaringan sosial seperti Facebook, Myspace dan Friendster untuk menambah kenalan.

“Mereka mungkin teman profesional yang akhirnya menjadi teman sosial, rakan sekerja atau orang yang baru dikenali tetapi mempunyai keserasian semasa bersama.
“Apabila wujud keadaan seseorang tertarik atau ditarik seseorang, konflik mula timbul di antara pasangan suami isteri walaupun berpunca daripada perkara remeh.
“Pada tahap ini, suami atau isteri mula mencipta alasan untuk mereka mencari pasangan hidup yang lebih sempurna,” kata Aminah.

Penceramah agama yang juga bekas peguam, Abdul Hakim Othman berpendapat majoriti perceraian berlaku disebabkan oleh pihak suami atau isteri tidak memahami pasangan masing-masing.

“Kadang-kadang wanita memohon cerai disebabkan emosi dan tidak sanggup berkongsi kasih dengan madu. Namun pada pihak suami mungkin ada kaedah lain seperti berpoligami.
“Poligami sering dipandang negatif kerana pelakunya yang tidak bertanggungjawab, bukan disebabkan konsep poligami itu sendiri,” ujarnya yang menafikan pernah menjadi peguam kepada penyanyi terkenal Datuk Siti Nurhaliza seperti yang dilaporkan akhbar sebelum ini.

Dalang boleh dipenjara 6 bulan

TIMBALAN Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia, Musa Awang mendedahkan terdapat peruntukan dalam undang-undang syariah bahawa dalang yang menyebabkan perceraian boleh disabit kesalahan di Mahkamah Syariah.

“Enakmen jenayah ini termaktub di setiap negeri. Malah keluarga sendiri mahupun mertua juga boleh didakwa kalau ada cukup bukti.

“Jika disabitkan kesalahan individu berkenaan boleh didenda RM3,000 atau penjara selama setahun ataupun kedua-duanya sekali,” ujarnya.

Bagaimanapun, Musa memberitahu, enakmen jenayah itu hanya boleh diguna pakai selepas berlaku perceraian.
“Mungkin sebab itulah ramai yang tidak ambil kisah kerana perceraian telah pun berlaku. Jadi apa lagi nak dikecohkan.
“Bahkan saya yakin sepanjang enakmen ini dikuatkuasakan, belum ada kes seperti itu dibicarakan,” katanya yang mendedahkan 60 peratus kes perceraian dan permohonan cerai yang diterima beliau disebabkan penglibatan pihak ketiga.
“Namun harus diingat pihak ketiga ini bukan sahaja individu lain seperti kekasih suami mahupun isteri tetapi juga keluarga mertua sendiri.
“Ini berdasarkan pengalaman saya mengendalikan kes-kes melibatkan permohonan cerai dan perceraian pasangan beragama Islam,” katanya yang berpengalaman selama lebih 10 mengendalikan kes-kes Mahkamah Syariah. – MEGAT LUTFI MEGAT RAMLI

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan

musa awang: Pindaan enakmen selaras peruntukan Perlembagaan : Perbincangan, penelitian semula perlu dilaksana elak isu terus berpanjangan ...