Saturday, August 14, 2010

Kahwin lari undang masalah

Kahwin Lari

Jawapan Hak Muslim ini diisiarkan dalam Berita Harian 17 Julai 08 dan dijawab oleh Setiausaha PGSM, Musa Awang.
__________________

Wanita tiada sijil nikah selepas dua bulan kahwin

Soalan

SAYA berkahwin pada Mei lalu. Ketika nikah, saya diwalikan seorang ustaz berasal dari negara seberang. Ustaz itu mendakwa dia adalah wali hakim di negara itu. Pernikahan juga disaksikan dua saksi tidak saya kenali. Saya diperkenalkan kepada ustaz itu oleh seorang kenalan suami. Ketika itu, ayah saya masih hidup, tetapi saya tidak tahu di mana dia berada, kerana selepas bercerai dengan ibu, ayah terus menghilangkan diri. Ustaz itu meminta bayaran RM400, sebagai kos nikah dan bayaran kepada saksi. Masalahnya, sehingga hari ini saya tidak memiliki sijil nikah. Apabila merujuk kepada kenalan suami, dia meminta tambahan RM300 untuk mendapatkan sijil nikah tetapi hingga hari ini, saya tidak diberikan sijil nikah. Saya juga sudah terputus hubungan dengan ustaz berkenaan. Adakah pernikahan yang berlaku sah atau tidak menurut hukum syarak?
PUAN NUR,
Seri Kembangan.

Jawapan:

SEKSYEN 11 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, memperuntukkan: "Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah."

Untuk menentukan sama ada nikah itu sah atau tidak menurut hukum syarak perlu disiasat rukun dan syarat nikah yang menjadikan sesuatu sesuatu perkahwinan itu sah. Rukun nikah ialah sighah, isteri, suami, wali dan dua orang saksi. Dalam kes puan, wali (bapa) tidak hadir sewaktu majlis akad nikah dijalankan.

Juga tidak ada bukti menunjukkan wali mewakilkan wali akad nikah kepada imam jurunikah. Sedangkan puan menyatakan bahawa wali puan ghaib, tidak diketahui di mana berada. Dalam kes di mana wali ghaib, kebenaran Mahkamah Syariah perlu diperoleh. bagi membenarkan puan bernikah secara wali hakim.

Ustaz yang menikahkan puan mendakwa dia adalah wali hakim berasal dari negara seberang. Persoalannya, adakah wali hakim yang diiktiraf kerajaan negara lain juga diiktiraf sebagai wali hakim di Malaysia. Puan perlu merujuk kepada Pendaftar Nikah Cerai Rujuk (NCR) Daerah, sama ada nama ustaz itu dalam senarai wali hakim yang diberi tauliah. untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali.

Keadaan ini menimbulkan keraguan atau syubhah dalam majlis pernikahan puan. Jika seseorang perempuan tidak mempunyai wali, maka wali yang dilantik oleh pemerintah (wali Sultan) adalah walinya. Hukum ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sultan menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali."

Begitu juga jika wali dekat (wali akrab) tidak ada dalam jarak dua marhalah, maka hak perwalian akan berpindah kepada wali Sultan.

Pernikahan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, hendaklah dijalankan oleh wali hakim yang diiktiraf, di mana perempuan itu hendaklah terlebih dulu memohon kepada Mahkamah Syariah untuk mendapatkan kebenaran berwalikan hakim.

Seksyen 18 (1) (c) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 memperuntukkan: Seksyen 18 (1) dalam mana-mana kes berikut, iaitu (c) jika perempuan tidak mempunyai wali dari nasab mengikut hukum syarak, maka Pendaftar hendaklah sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujukkan permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat perempuan itu bermastautin."

Keraguan paling jelas ialah apabila puan menyatakan bahawa imam jurunikah memperkenalkan diri sebagai imam jurunikah dari negara jiran. Dalil wajib dua saksi dalam akad nikah ialah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Tidak ada perkahwinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Perkahwinan selain daripada itu adalah batal."

Syarat dua orang saksi seperti mana firman Allah yang bermaksud: "Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman." – (Surah an-Nisa', ayat 141) Pada pandangan saya, syarat perwalian tidak sempurna menurut hukum syarak, di mana nikah dijalankan wali diragui kewujudannya dan kuasa diberikan oleh kerajaan.

Saya menasihatkan puan panjangkan perkara ini kepada Mahkamah Syariah untuk tujuan pengesahan nikah.

Jawapan disediakan Setiausaha Agong Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM), Tuan Musa Awang

No comments:

Post a Comment

Penggunaan dana awam untuk Isla

MUSA AWANG SINAR HARIAN, 4 JUN 2018 Jakim ditubuhkan pada zaman Tun Dr Mahathir, sebagai sebahagian dasar penerapan nilai Islam....